Verkeersboete uit Italië

Maanden na bezoek aan Italië kan er nog een boete op de mat vallen. Het is meestal niet direct duidelijk wat de Italiaanse autoriteiten van je verwachten. Hieronder basisinformatie over boetes uit Italië.

Verschillende instanties kunnen boetes versturen

Als je een overtreding begaat, dan kun je een boete ontvangen. Deze boete kan worden verstuurd door verschillende instanties, zoals de gemeentepolitie, verkeerspolitie of rijkspolitie. Sommige instanties geven de inning uit handen aan het EMO. Het EMO staat voor European Municipality Outsourcing'.

Gegevens opsturen

Bij bepaalde overtredingen worden er ook strafpunten opgelegd. Hiervoor moet je de gegevens van de bestuurder opsturen. Dit kan door middel van een formulier en/of een kopie van het rijbewijs dat moet worden opgestuurd. Doe je dit niet, dan volgt een extra boete van rond de € 300,- voor het niet verstrekken van de gegevens.

Verzoek tot betaling

Allereerst krijg je een verzoek tot betaling (notice of payment before notification). In de (Engelstalige of Nederlandstalige) brief staat aangegeven om welk bedrag en welke overtreding het gaat. Bij een overtreding voor het rijden in een verboden zone staat de volgende overtreding vermeld: ' The vehicle circulated in limited traffic area without authorization'. Ga je niet in op dit verzoek tot betaling, dan krijg je alsnog de officiële bekeuring (proces-verbaal) toegestuurd. Krijg je van een andere instantie de boete dan is dat direct de officiële bekeuring.

360 dagen termijn

Volgens de Italiaanse wetgeving moet de boete verstuurd zijn binnen 360 dagen na vaststelling. Onduidelijk is wat er precies met 'vaststelling' wordt bedoeld. Hierover zijn meerdere opvattingen. De ene opvatting is dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. De andere opvatting is dat het gaat om de vaststelling van de identiteit van de overtreder. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een tijd na de datum van overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW. Bij huurauto's gaat het 360-dagen termijn lopen op het moment dat de verhuurder de gegevens van de huurder heeft doorgegeven aan de autoriteiten.

Meerdere boetes ontvangen 

Doordat je soms rondjes rijdt op zoek naar de parkeerplek loop je het risico dat je een paar keer langs de registratiecamera rijdt. Je krijgt dan meerdere bekeuringen thuis gestuurd. Formeel is het iedere keer weer een aparte overtreding en die moeten allemaal apart betaald worden. Vaak is het zinvol om met het EMO te bellen voor de mogelijkheden. Zij kunnen soms boetes seponeren. Dit kan in het Nederlands.

Betaling

Op de bekeuring staan meestal verschillende bedragen genoemd.  Als je binnen 5 dagen na ontvangst van de bekeuring betaalt, mag je het laagst genoemde bedrag betalen. Als je de bekeuring tussen 5 en 60 dagen na ontvangst voldoet, betaal je een hoger bedrag. Als je pas  60 dagen of later na ontvangst van de bekeuring betaalt, moet je het hoogst genoemde bedrag betalen. Het loont dus om de boete zo snel mogelijk te betalen. Betaling is een erkenning van de overtreding, daarmee is de zaak afgedaan. Je kunt dan geen bezwaar meer maken.

Inning boete in Nederland

Zowel Italië als Nederland hebben een Europees besluit getekend dat wederzijdse inning makkelijker maakt. Italië heeft dit besluit maart 2016 in de eigen wetgeving opgenomen. Italië kan een onherroepelijke boete overdragen aan het Nederlandse CJIB. Het CJIB kan de boete dan innen.

Problemen in Italië

Betaal je de Italiaanse boete niet, dan wordt dit geregistreerd. De kans bestaat dat dit bij een volgende bezoek aan Italië voor problemen zorgt. Bij staandehouding kan de Italiaanse politie je dwingen alsnog het boetebedrag te betalen. Hotels moeten aan de politie doorgeven wie er bij hen verblijft.

Meer informatie:

Bezwaar tegen Italiaanse boete

Inrijverbod Italiaanse steden

Gedwongen betaling van buitenlandse boete in Nederland

Boete uit het buitenland thuis ontvangen