Verkeersboete uit Italië

Maanden na een bezoek aan Italië kan er nog een boete op de mat vallen. Hieronder basisinformatie over verkeersboetes uit Italië.

Verschillende instanties kunnen boetes versturen

Als je een overtreding begaat, kun je een boete ontvangen. In Italië worden verkeersboetes verstuurd door verschillende instanties, zoals de gemeentepolitie of de verkeerspolitie. Vaak wordt de inning van de boete uit handen gegeven aan een incassobureau, zoals het EMO (European Municipality Outsourcing), Nevi Credit, NIB en Babyloweb.

Gegevens opsturen

Bij bepaalde overtredingen worden er ook strafpunten opgelegd. Hiervoor moet je de gegevens van de bestuurder opsturen. Dit kan door middel van een formulier en/of een kopie van het rijbewijs dat moet worden opgestuurd. Doe je dit niet, dan volgt een extra boete van rond de € 300,- voor het niet verstrekken van de gegevens.

Verzoek tot betaling

Wordt de inning door het EMO gedaan, dan krijgt je allereerst een verzoek tot betaling. In de (Engelstalige of Nederlandstalige) brief staat aangegeven om welk bedrag en welke overtreding het gaat. Dit is nog niet de officiële bekeuring. Ga je niet in op dit verzoek tot betaling, dan krijg je alsnog de officiële bekeuring (proces-verbaal) toegestuurd. Krijg je van een andere instantie dan het EMO de boete, dan is dat over het algemeen direct de officiële bekeuring. 

360 dagen termijn

Volgens de Italiaanse wetgeving moet de boete verstuurd zijn binnen 360 dagen na vaststelling. Onduidelijk is wat er precies met 'vaststelling' wordt bedoeld. Hierover zijn meerdere opvattingen. De ene opvatting is dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. De andere opvatting is dat het gaat om de vaststelling van de identiteit van de overtreder. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een tijd na de datum van overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW. Bij huurauto's gaat het 360-dagen termijn lopen op het moment dat de verhuurder de gegevens van de huurder heeft doorgegeven aan de autoriteiten.

Meerdere boetes ontvangen 

In sommige Italiaanse stadscentra zijn verkeersluwe zones en inrijverboden. Bij het zoeken naar een parkeerplek kan het zijn dat je per ongeluk meerdere keren de zone inrijdt en daarbij geflitst wordt . Je krijgt dan ook meerdere bekeuringen thuis gestuurd. Formeel is het iedere keer weer een aparte overtreding, die allemaal apart betaald moeten worden. Komt de boete van het EMO dan is het vaak zinvol om met het EMO te bellen (dit kan in het Nederlands). Zij kunnen soms boetes seponeren.

Betaling

Op de bekeuring staan meestal verschillende bedragen genoemd.  Als je binnen 5 dagen na ontvangst van de bekeuring betaalt, mag je het laagst genoemde bedrag betalen. Als je de bekeuring tussen 5 en 60 dagen na ontvangst voldoet, betaal je een hoger bedrag. Als je pas  60 dagen of later na ontvangst van de bekeuring betaalt, moet je het hoogst genoemde bedrag betalen. Het loont dus om de boete zo snel mogelijk te betalen. Betaling is een erkenning van de overtreding, daarmee is de zaak afgedaan. Je kunt dan geen bezwaar meer maken.

Inning boete in Nederland

Zowel Italië als Nederland hebben een Europees besluit getekend dat wederzijdse inning makkelijker maakt. Italië heeft dit besluit maart 2016 in de eigen wetgeving opgenomen. Italië kan een onherroepelijke boete overdragen aan het Nederlandse CJIB. Het CJIB kan de boete dan innen.

Meer informatie:

Bezwaar tegen Italiaanse boete

Inrijverbod Italiaanse steden

Gedwongen betaling van buitenlandse boete in Nederland

Boete uit het buitenland thuis ontvangen