Bezwaar tegen Italiaanse boete

Maanden na de vakantie valt een Italiaanse verkeersboete op de mat. Is bezwaar dan nog mogelijk? Hieronder geven wij enkele mogelijkheden.

Hoe kun je bezwaar indienen?

Je kunt alleen bezwaar aantekenen na ontvangst van de officiële bekeuring (proces verbaal). In die bekeuring staat bij welke instantie je het bezwaar moet indienen (bij de prefect of vrederechter) en op welke wijze. Hoewel het eerste verzoek tot betaling van het EMO komt, kun je geen bezwaar aantekenen bij het EMO. Wel kun je het EMO bellen om de mogelijkheden te bespreken (dit kan in het Nederlands). In sommige gevallen is het EMO bevoegd om een boete te seponeren.

In jouw dossier op de website van het EMO staan formulieren in het Nederlands waarmee het bezwaar bij de prefect of vrederechter kan worden ingediend. Als je bezwaar wilt aantekenen, neem dan contact op met het EMO over de vraag of bezwaar zinvol is.

Bezwaargronden

Veel toeristen rijden ongemerkt een zone in waar een inrijverbod geldt. Dit heeft een of meerdere boetes tot gevolg. Dat Italianen het ook doen is geen reden voor bezwaar, zij hebben vaak een vrijstelling.

Bezwaargronden voor verkeersovertredingen kunnen onder andere zijn:

  • Als het poststempel van de brief is gedateerd meer dan 360 dagen vanaf de datum dat de overtreding is begaan. Bij huurauto's begint die termijn als de identiteit van de huurder bekend is gemaakt aan de autoriteiten.
  • Als je behoort tot een van de uitzonderingen van het onderbord. Bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart. Maak daarvan een kopie en stuur deze mee bij het bezwaar.
  • Bij verblijf in een hotel of bij gebruik van een parkeergarage binnen de zone. Vaak heeft het hotel of de parkeergarage een ontheffing. Stuur bij het bezwaar wel de hotelrekening of het parkeerkaartje mee.
  • Je bevond je niet op de plek van de overtreding.

Bezwaar moet schriftelijk per aangetekende post gestuurd worden aan het adres dat in het proces-verbaal staat.

Bezwaar afgewezen?

Wordt je bezwaar afgewezen dan kan de prefect of vrederechter de officiële boete opleggen. Dit is een boete waarbij de kortingen zijn vervallen. Dit bedrag is ongeveer het dubbele van het boete uit het eerste verzoek tot betaling. Wordt het officiële bezwaar ook afgewezen, dan kan de zaak aan de hoogste rechter worden voorgelegd.

De prefect moet binnen 210 dagen een beslissing hebben genomen. Doet hij dat niet, dan wordt je bezwaar automatisch gegrond verklaard en vervalt de boete.

Hulp bij bezwaar maken

Maak gebruik van onze modelbrief, en stuur kopieën mee van eventuele bewijsstukken.

> Modelbrief bezwaar boete uit Italië

Meer informatie:

Verkeersboete uit Italie

Inrijverbod Italiaanse steden

Gedwongen betaling van buitenlandse boete in Nederland

Boete uit het buitenland thuis ontvangen