Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fabrieks- en BOVAG-garantie

Maak bij de koop duidelijk afspraken over welke garantie van toepassing is en welke gebreken onder de dekking vallen. Leg deze afspraken vast in de koopovereenkomst. Hieronder een overzicht van veel voorkomende commerciële garanties.

Fabrieksgarantie

Bij een nieuwe auto wordt fabrieksgarantie gegeven, meestal voor twee of drie jaar. Garantie wil zeggen dat de garantieverlener instaat voor herstel van bepaalde gebreken. Het voordeel van garantie is dat je tijdens de garantieperiode bij een gebrek alleen hoeft aan te tonen wat er kapot is. Het is aan de verkoper het tegendeel te bewijzen, of dat het product stuk is gegaan door verkeerd gebruik.

BOVAG-garantie

In de BOVAG voorwaarden staat dat de verkoper op gebruikte auto’s eventueel twaalf maanden BOVAG Aankoopgarantie kan verlenen en verkoper kan deze termijn verlengen naar maximaal 24 maanden. De verkoper is dit niet verplicht. In de praktijk moet je de garantie vaak bijkopen. In de BOVAG garantievoorwaarden kun je lezen wat er onder de garantie valt.

Geschillen

Een bijkomend voordeel van het kopen van een auto bij een BOVAG aangesloten bedrijf is dat je bij een aankoop de mogelijkheid hebt om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen

Overige garanties

BOVAG-aangesloten garages en niet-BOVAG bedrijven kunnen ook andere garanties afgeven. Vraag na wat de garantie inhoudt. Maak hier goede afspraken over en laat deze op papier zetten. Als een andere garantie wordt overeengekomen gelden de daarop toepasselijke garantievoorwaarden. Dit kan een beperkte garantie zijn, in duur of in onderdelen. Bijvoorbeeld alleen 2 maanden of alleen op het 'draaiend gedeelte' of op 'motor en versnellingsbak'. Informeer altijd naar de garantie en zet de gemaakte afspraken op papier.