Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersbord C21, werkelijk gewicht of TMM

Vraag gesteld door C. Cirino op 1 november 2022

Geld dat op kenteken van de voertuig

Of op het moment van hoe zwaar hij beladen is  dus hij heeft 10 ton bij zich
Maar hij zou 30 kunnen laden

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een vraag over een verkeersbord. U wilt graag weten van welk gewicht u moet uitgaan wanneer u een gesloten verklaring voor te zware voertuigen (verkeersbord C21) nadert. U wilt graag weten of het werkelijke totaal gewicht van het voertuig of de voertuigcombinatie doorslaggevend is of dat gekeken moet worden naar de toegestane maximum massa volgens het kenteken van het voertuig.

Verkeersbord C20 en C21
Blijkens bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 is de betekenis van verkeersbord C20: 'Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven'. De betekenis van verkeersbord C21 is: ‘Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa of de som van de aslasten hoger is dan op het bord is aangegeven’.

Totaalmassa en som van de aslasten
De totale massa van een voertuig of voertuigcombinatie is de door weging vastgestelde massa van het totale voertuig of samenstel van voertuigen. De aslast van een voertuig is het maximaal toegestane gewicht per voertuigas blijkens het kentekenregister. De som van aslasten is dus het maximaal toegestane gewicht per as vermenigvuldigd met het aantal assen.

Wegbeheerders
De wegbeheerder die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg en weguitrusting, almede voor de veiligheid op de wegen die door haar worden beheerd, zal willen voorkomen dat er schade ontstaat aan de weg of dat de veiligheid in het geding komt. Voor een zwak weggedeelte zoals een brug geldt bovendien dat deze berekend is op een maximale belasting. Een gesloten verklaring voor (te) zware voertuigen biedt dan uitkomst. Het maakt in dat geval niet uit wat het voertuig maximaal zou mogen wegen, maar wat het voertuig in werkelijkheid weegt.

Ontheffing
Op grond van art. 87 RVV 1990 kan ontheffing worden verleend door de wegbeheerder van bepaalde verkeersregels en verkeerstekens. Onder andere kan ontheffing worden gevraagd van verkeersbord C21. Van verkeersbord C20 kan geen ontheffing worden aangevraagd.

Conclusie
Zowel de totaalmassa van het voertuig en/of de voertuigcombinatie als de maximum toegestane aslast is van belang voor de vraag of de bestuurder van (zwaar) voertuig, de weg of het weggedeelte waar verkeersbord C21 betrekking op heeft, mag inrijden. Een onbeladen vrachtauto kan onder voorwaarden ontheffing krijgen voor verkeersbord C21 en derhalve wel zijn toegelaten tot een weg, terwijl dezelfde vrachtwagen met enige lading niet meer tot die weg is toegelaten.

Voor verkeersbord C20 kan geen ontheffing worden verleend. Als het voertuig blijkens het kentekenregister een te hoge aslast heeft, is het voertuig niet toegelaten tot de weg of het weggedeelte waar verkeersbord C20 betrekking op heeft. 

Meer weten?
Verkeersregels in Nederland | ANWB