Vijf vragen over motoren in de file

Zo ga je als automobilist om met motorrijders in de file

Motorrijders zijn in een file kwetsbaar. Hoe ga je als automobilist om met motorrijders in de file?

Motorrijder rijdt tussen de file door.


1. Mag dat zomaar, die motoren die tussen de files doorrijden?

Nee en ja. Het is niet bij wet geregeld dat motoren tussen de files door mogen rijden, maar er is een gedragscode met bijbehorende gedragsregels. Een motorrijder mag tussen een file doorrijden. Het snelheidsverschil tussen de motor en de auto's mag niet meer zijn dan 10 km/h. Motorrijders moeten kiezen voor de ruimte tussen de meest linkse banen. Als ze weer gaan invoegen omdat de file weer rijdt, geven ze dat aan met hun richtingaanwijzers.

2. Kunnen ze niet beter gewoon tussen de auto's meerijden?

Nee, dat is niet in hun belang, en niet in dat van de automobilist. Bij een file gebeuren de meeste ongelukken achteraan, en motorrijders zijn nu eenmaal kwetsbaar. Dus daar willen ze niet blijven hangen. Bovendien helpen ze mee aan het optimaal benutten van de ruimte op de weg, waardoor de file korter zal zijn.

3. Hoe kan ik er het beste mee omgaan?

Zorg voor voldoende ruimte. Hoewel de laatste jaren het overgrote merendeel van de automobilisten dat doet, zijn er ook nog steeds die juist de ruimte dichthouden. Dat zorgt voor extra opstoppingen. Ruimte maken als er een motor aankomt, geeft vaak aanleiding tot een bedankje van de motorrijder. Blijf daarnaast alert op je buitenspiegels. Het gevaarlijkst voor motorrijders zijn automobilisten die in een impuls van baan veranderen vlak voor hun neus. Of automobilisten die zo druk aan het lezen zijn, dat ze ongemerkt naar de andere baan toe kruipen. Wat helemaal uit den boze is, is in de file het portier openen, bijvoorbeeld als het erg warm is.

4. Waar moet de motorrijder zich aan houden?

Hij moet het snelheidsverschil niet te groot maken en als de file weer rijdt, gewoon invoegen. Alarmlichten zijn nuttig als een motorrijder een file nadert, om het overige verkeer op zijn aanwezigheid te attenderen. Als hij eenmaal tussen de auto's zit, kunnen die weer uit. Als er meerdere motoren tussen de file doorrijden, moeten ze onderling een afstand van ongeveer twee auto's aanhouden. Hij moet zich houden aan de ruimte tussen de twee meest linkse banen, en niet over vluchtstroken, verdrijvingsvlakken, puntstukken en dergelijke rijden. Motorrijders houden uit zichzelf al rekening met de strepen op de weg. Die kunnen glad zijn, en daar zullen ze dus naast willen rijden, net als naast asfalt dat in kieren in de weg is gegoten als reparatie.

5. Hoe gaat het in het buitenland?

Dat verschilt per land. In Duitsland mag het niet, maar de overheid kijkt daar naar de mogelijkheid om motoren over de vluchtstrook te laten rijden. Dat is volgens de deskundigen daar de veiligste optie. Italiaanse motorrijders hebben die conclusie zelf al getrokken en duiken bij iedere vertraging de vluchtstrook op. In Engeland is het normaal dat motorrijders de vrije ruimte benutten. In België gelden ongeveer dezelfde regels als in Nederland. Motorrijders mogen daar de files voorbijrijden met een snelheid van maximaal 50 km/h en op voorwaarde dat het verschil in snelheid met de auto’s die zij voorbijrijden niet groter is dan 20 km/h. Motorrijders die auto’s willen passeren die traag rijden of stilstaan, moeten hiervoor gebruikmaken van de twee uiterst linkse rijstroken. En Frankrijk? Iedereen die wel eens op de Périférique van Parijs in de file heeft gestaan, weet dat motorrijders daar zonder wroeging met hoge snelheden tussen de stilstaande of langzaam rijdende auto's doorknallen. Reden voor de Franse overheid om steeds strenger op te treden tegen motorrijders. Voor automobilisten geldt daar absoluut: wees op extreme situaties voorbereid!

Zie ook:

ANWB en verkeersveiligheid