Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nederlandse verkeersborden

Algemeen

Bebouwde kom

VerkeersbordTypeVerklaring

H1

Bebouwde kom. Na dit bord mogen auto's en motoren niet sneller dan 50 km/h en bromfietsen en speedpedelecs op een fiets/bromfietspad niet sneller dan 30 km/h. (Op de rijbaan mag een bromfiets of speedpedelec zowel binnen als buiten de bebouwde kom 45 km/h.)

H2

Einde bebouwde kom. Na dit bord is de maximumsnelheid voor auto's en motoren 80 km/h tenzij anders wordt aangegeven. Na dit bord mogen bromfietsen en speedpedelecs op een fietspad of fiets/bromfietspad maximaal 40 km/h (en op de rijbaan 45 km/h) rijden.


Voorrang

  • De voorrangsborden zijn door hun unieke vorm goed te herkennen, ook aan de achterkant.
  • Raadpleeg voor informatie over lastige voorrangssituaties de pagina 'Wie heeft wanneer voorrang?'
VerkeersbordTypeVerklaring

B6

Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Bij dit bord moet je voorrang verlenen, maar als er niks aankomt, hoef je niet eerst te stoppen.

B7

Stop en verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Bij dit bord moet je niet alleen voorrang verlenen, maar ook altijd stoppen voordat je de kruisende weg oversteekt of opdraait. Als er een stopstreep is getekend op de weg (in de dwarsrichting), moet je voor die stopstreep stoppen.

B1

Voorrangsweg. Aan dit bord kun je zien dat je je op een voorrangsweg bevindt. Alle andere bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de voorrangsweg.
Let op: Langs een voorrangsweg buiten de bebouwde kom mag je niet parkeren.

B2

Einde voorrangsweg

B3

Voorrangskruispunt. Dit bord geeft aan dat je bij het eerstvolgende kruispunt voorrang hebt.

B4

Voorrangskruispunt zijweg links. Dit bord geeft aan dat je voorrang hebt op bestuurders die komen aanrijden op de zijweg aan de linkerkant. Er is een vergelijkbaar voorrangsbord voor een zijweg aan de rechterkant.

 

Rotonde

VerkeersbordTypeVerklaring

J9

Rotonde. Dit bord waarschuwt dat je een rotonde nadert.

D1

Rotonde, verplichte rijrichting. Dit bord staat vaak vlak bij of op een rotonde en geeft de verplichte rijrichting aan.

 

Weg gesloten

VerkeersbordTypeVerklaring

C1

Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Je mag deze weg met geen enkel voertuig inrijden. 


Eenrichtingsweg

VerkeersbordTypeVerklaring

C2

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Je mag de weg niet inrijden vanaf de kant waar dit bord staat. Soms heeft dit bord een onderbord waar Ga terug op staat, wat bedoeld is om te voorkomen dat bestuurders gaan spookrijden.

C3

Eenrichtingsweg. Je mag de weg alleen inrijden vanaf de kant waar dit bord staat. Op een onderbord kan staan dat bepaalde weggebruikers, zoals fietsers, de weg wel vanaf beide kanten mogen inrijden.


Verplichte rijrichting

VerkeersbordTypeVerklaring

D2

Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

D4

Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven. Er zijn vergelijkbare borden voor andere rijrichtingen

D7

Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven. Er zijn vergelijkbare borden voor andere rijrichtingen.

 

Doodlopende weg

VerkeersbordTypeVerklaring

L8

Doodlopende weg. Aan het einde van deze weg kun je niet verder rijden.

 

Waarschuwingen

  • Een driehoekig wit bord met een rode rand waarschuwt je voor mogelijke gevaren op de weg. Op het bord wordt aangegeven waar voor wordt gewaarschuwd. Hier tonen we enkele veelvoorkomende waarschuwingsborden.
VerkeersbordTypeVerklaring

J1

Slecht wegdek.

J2

Bocht naar rechts. Er zijn ook borden die waarschuwen voor een scherpe bocht naar links of s-bochten.

J6

Steile helling. Er is ook een vergelijkbaar bord Gevaarlijke afdaling.

J8

Gevaarlijk kruispunt.

J10

Overweg met slagbomen.

J11

Overweg zonder slagbomen.

J15

Beweegbare brug.

J16

Werk in uitvoering.

J20

Slipgevaar.

J21

Kinderen.

J22

Voetgangersoversteekplaats.

J32

Verkeerslichten.

J38

Verkeersdrempel.

J37

Gevaar. De aard van het gevaar wordt aangegeven op het onderbord.

 

Milieuzone

VerkeersbordTypeVerklaring

C22a

Gesloten voor personen- en bedrijfsauto’s, vrachtauto’s of bussen met een dieselmotor vanwege milieuzone.

C22a1

Gele milieuzone toegankelijk voor personen- en bedrijfsauto’s met emissieklasse 3 tot en met 6.

C22a2

Groene milieuzone toegankelijk voor personen- en bedrijfsauto’s met emissieklasse 4 tot en met 6.


Auto en motor

Snelheid

  • De snelheid wordt niet alleen op verkeersborden, maar vaak ook op hectometerpaaltjes aangegeven.
  • Zie ook "Snelheid in het verkeer: de regels" voor meer informatie over de snelheid waarmee je in Nederland op de verschillende wegen mag rijden.
VerkeersbordTypeVerklaring

A1

Maximumsnelheid.

A2

Einde maximumsnelheid.

A3

Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord (matrixbord). Deze snelheid geldt, tenzij op een gewoon verkeersbord een lagere snelheid wordt aangegeven.
Let op: snelheden op dit bord kunnen ook een rode rand hebben, maar ze zijn in alle gevallen maximumsnelheden (en geen adviessnelheden). 

A1

Maximumsnelheid 100 km/h tussen 6-19h. Bij dit bord mag je van 6 - 19 uur maximaal 100 km/h rijden. Buiten de aangegeven tijd mag je de maximumsnelheid aanhouden die voor de weg geldt. Er zijn vergelijkbare borden met andere maximumsnelheden en tijden.  

E10-30

30 km/h-zone. Dit bord geeft aan dat je een zone binnenrijdt waar je niet harder mag dan 30 km/h. Vaak wordt een dergelijke zone ingesteld in woonwijken in de buurt van scholen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er zijn ook 60 km/h-zones.

A4

Adviessnelheid.
  • Met verkeersbord H1 (zie onder Algemeen / Bebouwde kom) wordt aangegeven dat je de bebouwde kom binnenrijdt, waar de maximumsnelheid voor auto's en motoren 50 km/h is.
  • Er zijn ook verkeersborden die een wegtype aangeven en daarmee impliciet een maximumsnelheid aangeven. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord G2) geven het einde van een wegtype aan.
VerkeersbordTypeVerklaring

G1

Autosnelweg. Op een autosnelweg mag je maximaal 130 km/h rijden tenzij met borden iets anders wordt aangegeven.

G2

Einde autosnelweg.

G3

Autoweg. Op een autoweg mag je maximaal 100 km/h rijden tenzij met borden iets anders wordt aangegeven.

G5

Erf. Op een woonerf mogen voetgangers ook gebruikmaken van de rijbaan. Hier geldt daarom een maximumsnelheid van 15 km/h. Let op spelende kinderen.

 

Weg gesloten

VerkeersbordTypeVerklaring

C6

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

C11

Gesloten voor motoren.

C12

Gesloten voor alle motorvoertuigen.

C10

Gesloten voor motorvoertuigen met een aanhangwagen.

C17

Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven.

C18

Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven.

C19

Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven.


Tegenliggers

VerkeersbordTypeVerklaring

F5

Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting.

F6

Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan.

L20

Uitwijkplaats rechts van de weg. Dit bord geeft een plaats aan waar je kunt uitwijken als de weg te smal is voor twee auto's om elkaar te passeren. Er is een vergelijkbaar bord voor een uitwijkplaats links van de weg.

 

Inhalen

VerkeersbordTypeVerklaring

F1

Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. Hoewel er alleen auto's op dit bord staan, geldt het inhaalverbod ook voor motoren.

F3

Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen.

 

Keren

VerkeersbordTypeVerklaring

F7

Keerverbod. Dit bord geldt voor alle motorvoertuigen, dus ook voor een motor.

 

Tunnel

VerkeersbordTypeVerklaring

L13

Verkeerstunnel. Vaak wordt onderaan op het bord vermeld hoe lang de tunnel is.

L19

Dichtstbijzijnde uitgang. Dit bord geeft aan wat je afstand is tot de dichtstbijzijnde uitgang en in welke richting je moet lopen om bij die uitgang te komen.  

 

Vluchthaven

VerkeersbordTypeVerklaring

L14

Vluchthaven. Hiermee wordt een weggedeelte langs een autoweg of autosnelweg aangegeven dat je uitsluitend in geval van nood mag gebruiken. 


Spitsstrook

VerkeersbordTypeVerklaring

C23-1

Spitsstrook open. Dit bord geeft aan dat er vanwege grote drukte een extra rijstrook als spitsstrook is opengesteld. Je mag over de doorgetrokken streep rijden om op de spitsstrook te komen.

C23-2

Spitsstrook vrijmaken. Dit bord betekent dat je de spitsstrook moet verlaten. Je mag over de doorgetrokken streep rijden om de spitsstrook te verlaten.

C23-3

Einde spitsstrook. Dit bord geeft aan dat de spitsstrook gesloten is.


Overige rijstroken

  • De volgende verkeersborden geven rijstroken aan waar uitsluitend de aangegeven motorvoertuigen gebruik van mogen maken. Deze rijstroken zijn dus gesloten voor alle andere motorvoertuigen. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord F14) geven het einde van een rijstrook aan.
VerkeersbordTypeVerklaring

F13

Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen. 

F14

Einde busbaan of -strook. 

F11

Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.

F15

Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams. 

F17

Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams. 

F19

Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen. 

F21

Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s. 


Waarschuwingen

VerkeersbordTypeVerklaring

J17

Rijbaanversmalling. Je hebt ook borden voor een rijbaanversmalling aan alleen de linker- of rechterkant.

J25

Losliggende stenen.

J27

Groot wild. Let goed op want hier kan een hert of ander groot wild de weg oversteken.

J29

Tegenliggers.

J31

Zijwind.

J33

File.

J34

Ongeval.

J35

Slecht zicht door sneeuw, regen of mist.

J36

Sneeuw.

J39

Waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld.


Stilstaan en parkeren

VerkeersbordTypeVerklaring

E2

Verbod stil te staan. Aan de kant van de weg waar dit bord is geplaatst, mag je niet stilstaan of parkeren. Dit verbod geldt niet voor parkeervakken.

E1

Parkeerverbod. Aan de kant van de weg waar dit bord is geplaatst, mag je niet parkeren. Je mag hier wel passagiers laten in- of uitstappen of goederen laden of lossen. Het parkeerverbod geldt niet voor parkeervakken.

E4

Parkeergelegenheid. Dit bord kan een parkeerhaven, parkeerstrook of parkeerterrein aangeven.

E6

Gehandicaptenparkeerplaats. Dit bord geeft aan dat hier alleen gehandicapten hun (gehandicapten)voertuig mogen parkeren en dat parkeren voor andere voertuigen dus verboden is.

E7

Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. Dit bord geeft aan dat je op deze plaats alleen passagiers mag laten in- of uitstappen of goederen mag laden of lossen.

E8b

Parkeren met twee wielen op het trottoir (in noodgevallen) is toegestaan.

E9

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders. Hier geldt een parkeerverbod, behalve voor vergunninghouders.

E10

Parkeerschijfzone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven.

E12

Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer. P+R staat voor Parkeren en rijden.

E13

Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers.

E14

Parkeergelegenheid ten behoeve van elektrische auto's. Bij dit bord mag je alleen parkeren met een elektrische auto die je oplaadt (de stekker moet in de auto zitten).

E8a

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor kampeerwagens. Bij dit bord mag je alleen parkeren met een kampeerwagen (camper) die op het kentekenbewijs als kampeerwagen is gedefinieerd. Je mag hier niet parkeren met een caravan, aanhangwagen of fifth-wheel (woon-oplegger) of met een niet-officiële camper.


Fiets en bromfiets

Plaats op de weg

  • De volgende verkeersborden geven paden aan die speciaal zijn bedoeld voor fietsers, snorfietsers en/of bromfietsers. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord G12) geven het einde van een dergelijk pad aan.
VerkeersbordTypeVerklaring

G11

Verplicht fietspad. Fietsers, snorfietsers en bestuurders van een standaard elektrische fiets (tot 25 km/h) moeten van dit fietspad gebruikmaken. 

G12

Einde verplicht fietspad.

G12a

Fiets/bromfietspad. Fietsers, bromfietsers en bestuurders van een speedpedelec moeten van dit pad gebruikmaken.

G13

Onverplicht fietspad. Fietsers, snorfietsers en bestuurders van een standaard elektrische fiets mogen van dit fietspad gebruikmaken, maar dat is niet verplicht. Let op: Als bestuurder van een snorfiets met verbrandingsmotor mag je op een onverplicht fietspad alleen met uitgeschakelde motor rijden.


Gesloten weg

VerkeersbordTypeVerklaring

C9

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

C8

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
Let op:
fietsers, bromfietsers of snorfietsers zijn geen motorvoertuigen, dus voor hen geldt dit verbod niet.

C14

Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor.

C15

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.


Parkeren

VerkeersbordTypeVerklaring

E3

Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen.


Voetganger

Plaats op de weg

VerkeersbordTypeVerklaring

G7

Voetpad. Dit bord geeft een pad aan dat is bedoeld voor voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig.

L2

Voetgangersoversteekplaats.


Gesloten weg

VerkeersbordTypeVerklaring

C16

Gesloten voor voetgangers.

 

Halte

VerkeersbordTypeVerklaring

L3

Bushalte/tramhalte.


Bijzonderheden

VerkeersbordTypeVerklaring

L51

Fietsstraat. Dit bord geeft een weg aan die is ingericht voor fietsers, maar waar ook auto's zijn toegestaan.

L52

Parkeergelegenheid ten behoeve van het afzetten van iemand. K+R staat voor Kiss+Ride.
Je auto verzekeren 

Met een ANWB Autoverzekering ben je altijd verzekerd van de beste hulp bij een botsing of andere autoschade. Zo kun jij zonder zorgen de weg op.

Beslagen ruiten? 

Ga voor een auto ontvochtiger! Helpt tegen beslagen ruiten en andere vochtproblemen in je auto.

Nu10%korting
De beste pechhulp, altijd dichtbij 

We doen er alles aan je zo snel mogelijk in eigen auto weer op weg te helpen. Nu met 10% korting op Wegenwacht Europa Standaard.

Veiligheidsartikelen 

Heb jij deze artikelen al in de auto liggen? Van gevarendriehoek tot noodhamer. Shop ze hier!