Verkeersborden Nederland

Overzicht van de belangrijkste Nederlandse verkeersborden

Nieuwe verkeersborden

Algemeen

Bebouwde kom

H1 Bebouwde kom. Na dit bord mogen auto's en motoren niet sneller dan 50 km/h en bromfietsen en speed-pedelecs op een fiets- of bromfietspad niet sneller dan 30 km/h. (Op de rijbaan mag een bromfiets of speed-pedelec zowel binnen als buiten de bebouwde kom 45 km/h.) 

 

Voorrang

 • De voorrangsborden zijn door hun unieke vorm goed te herkennen, ook aan de achterkant.
 • Zie anwb.nl/verkeer/veiligheid/voorrang voor informatie over lastige voorrangssituaties.
B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Bij dit bord moet je voorrang verlenen, maar als er niks aankomt, hoef je niet eerst te stoppen.
B7 Stop en verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Bij dit bord moet je niet alleen voorrang verlenen, maar ook altijd stoppen voordat je de kruisende weg oversteekt of opdraait. Als er een stopstreep is getekend op de weg (in de dwarsrichting), moet je voor die stopstreep stoppen.
B1 Voorrangsweg. Aan dit bord kun je zien dat je je op een voorrangsweg bevindt. Alle andere bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de voorrangsweg.
Let op: Langs een voorrangsweg buiten de bebouwde kom mag je niet parkeren.
B2 Einde voorrangsweg
B3 Voorrangskruispunt. Dit bord geeft aan dat je bij het eerstvolgende kruispunt voorrang hebt.
B4 Voorrangskruispunt zijweg links. Dit bord geeft aan dat je voorrang hebt op bestuurders die komen aanrijden op de zijweg aan de linkerkant. Er is een vergelijkbaar voorrangsbord voor een zijweg aan de rechterkant.

 

Rotonde

J9 Rotonde. Dit bord waarschuwt dat je een rotonde nadert.
D1 Rotonde, verplichte rijrichting. Dit bord staat vaak vlak bij of op een rotonde en geeft de verplichte rijrichting aan.

 

Weg gesloten

C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Je mag deze weg met geen enkel voertuig inrijden. 

 

Eenrichtingsweg

C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Je mag de weg niet inrijden vanaf de kant waar dit bord staat. Soms heeft dit bord een onderbord waar 'Ga terug', dat bedoeld is om te voorkomen dat bestuurders gaan spookrijden.
C3 Eenrichtingsweg. Je mag de weg alleen inrijden vanaf de kant waar dit bord staat. Op een onderbord kan staan dat bepaalde weggebruikers, zoals fietsers, de weg wel vanaf beide kanten mogen inrijden.

 

Verplichte rijrichting

D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven. Er zijn vergelijkbare borden voor andere rijrichtingen
D7 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven. Er zijn vergelijkbare borden voor andere rijrichtingen.

 

Doodlopende weg

L8 Doodlopende weg. Aan het einde van deze weg kun je niet verder rijden.

 

Waarschuwingen

 • Een driehoekig wit bord met een rode rand waarschuwt je voor mogelijke gevaren op de weg. Op het bord wordt aangegeven waar voor wordt gewaarschuwd. Hier tonen we enkele veelvoorkomende waarschuwingsborden.
J1 Slecht wegdek.
J2 Bocht naar rechts. Er zijn ook borden die waarschuwen voor een scherpe bocht naar links of s-bochten.
J6 Steile helling. Er is ook een vergelijkbaar bord Gevaarlijke afdaling.
J8 Gevaarlijk kruispunt.
J10 Overweg met slagbomen.
J11 Overweg zonder slagbomen.
J15 Beweegbare brug.
J16 Werk in uitvoering.
J20 Slipgevaar.
J21 Kinderen.
J22 Voetgangersoversteekplaats.
J32 Verkeerslichten.
J38 Verkeersdrempel.
J37 Gevaar. De aard van het gevaar wordt aangegeven op het onderbord.

 

Milieuzone

 • In diverse gemeentes geldt een milieuzone voor vrachtverkeer. Deze zone wordt onder andere aangegeven met het verkeersbord Milieuzone en het bord Gesloten voor autobussen en vrachtauto's.
C22a Gesloten voor vrachtauto's die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV.
C7b Gesloten voor autobussen en vrachtauto’s.
 • In de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn milieuzones ingesteld die niet alleen gelden voor vrachtverkeer, maar ook voor bepaalde oudere bestelauto's en personenauto's. 
 • De milieuzones worden op verschillende manieren aangegeven. Vaak staat er ruim voor het begin van de milieuzone een vierkant wit bord met de tekst 'Milieuzone' en een rond bord met een rode rand met het voertuig waarvoor de milieuzone geldt, bijvoorbeeld een personenauto (verkeersbord C6: Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen). Daaronder wordt dan precies vermeld welke voertuigen de milieuzone niet mogen binnenrijden, bijvoorbeeld 'Diesels van voor 2001'. 
 • Zie anwb.nl/belangenbehartiging/verkeer/milieuzones-steden-nederland voor meer informatie over bestaande en geplande milieuzones.

Auto en motor

Snelheid

 • De snelheid wordt niet alleen op verkeersborden, maar vaak ook op hectometerpaaltjes aangegeven.
 • Zie ook anwb.nl/verkeer/veiligheid/snelheid voor meer informatie over de snelheid waarmee je in Nederland op de verschillende wegen mag rijden.
A1 Maximumsnelheid.
A2 Einde maximumsnelheid.
A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord.
Let op:
snelheden op dit bord kunnen ook een rode rand hebben, maar ze zijn in alle gevallen maximumsnelheden (en geen adviessnelheden).
A1 Maximumsnelheid 100 km/h tussen 6-19h. Bij dit bord mag je van 6 - 19 uur maximaal 100 km/h rijden. Buiten de aangegeven tijd mag je de maximumsnelheid aanhouden die voor de weg geldt. Er zijn vergelijkbare borden met andere maximumsnelheden en tijden.  
E10-30 30 km/h-zone. Dit bord geeft aan dat je een zone binnenrijdt waar je niet harder mag dan 30 km/h. Vaak wordt een dergelijke zone ingesteld in woonwijken in de buurt van scholen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er zijn ook 60 km/h-zones.
A4 Adviessnelheid.
 • Met verkeersbord H1 (zie onder Algemeen / Bebouwde kom) wordt aangegeven dat je de bebouwde kom binnenrijdt, waar de maximumsnelheid voor auto's en motoren 50 km/h is.
 • Er zijn ook verkeersborden die een wegtype aangeven en daarmee impliciet een maximumsnelheid aangeven.
G1 Autosnelweg. Op een autosnelweg mag je maximaal 130 km/h rijden tenzij met borden iets anders wordt aangegeven.
G3 Autoweg. Op een autoweg mag je maximaal 100 km/h rijden tenzij met borden iets anders wordt aangegeven.
G5 Erf. Op een woonerf mogen voetgangers ook gebruikmaken van de rijbaan. Hier geldt daarom een maximumsnelheid van 15 km/h. Let op spelende kinderen.

 

Weg gesloten

C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.
C11 Gesloten voor motorfietsen.
C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen.
C10 Gesloten voor motorvoertuigen met een aanhangwagen.
C17 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven.
C18 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven.
C19 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven.

 

Tegenliggers

F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting.
F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan.
L20 Uitwijkplaats rechts van de weg. Dit bord geeft een plaats aan waar je kunt uitwijken als de weg te smal is voor twee auto's om elkaar te passeren. Er is een vergelijkbaar bord voor een uitwijkplaats links van de weg.

 

Inhalen

F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. Hoewel er alleen auto's op dit bord staan, geldt het inhaalverbod ook voor motoren.
F3 Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen.

 

Keren

F7 Keerverbod. Dit bord geldt voor alle motorvoertuigen, dus ook voor een motor.

 

Tunnel

L13 Verkeerstunnel. Vaak wordt onderaan op het bord vermeld hoe lang de tunnel is.
L19 Dichtstbijzijnde uitgang. Dit bord geeft aan wat je afstand is tot de dichtstbijzijnde uitgang en in welke richting je moet lopen om bij die uitgang te komen.  

 

Vluchthaven

L14 Vluchthaven. Hiermee wordt een weggedeelte langs een autoweg of autosnelweg aangegeven dat je uitsluitend in geval van nood mag gebruiken. 

 

Spitsstrook

C23-1 Spitsstrook open. Dit bord geeft aan dat er vanwege grote drukte een extra rijstrook als spitsstrook is opengesteld. Je mag over de doorgetrokken streep rijden om op de spitsstrook te komen.
C23-2 Spitsstrook vrijmaken. Dit bord betekent dat je de spitsstrook moet verlaten. Je mag over de doorgetrokken streep rijden om de spitsstrook te verlaten.
C23-3 Einde spitsstrook. Dit bord geeft aan dat de spitsstrook gesloten is.

 

Waarschuwingen

J17 Rijbaanversmalling. Je hebt ook borden voor een rijbaanversmalling aan alleen de linker- of rechterkant.
J25 Losliggende stenen.
J27 Groot wild. Let goed op want hier kan een hert of ander groot wild de weg oversteken.
J29 Tegenliggers.
J31 Zijwind.
J33 File.
J34 Ongeval.
J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist.
J36 Sneeuw.

 

Stilstaan en parkeren

E2 Verbod stil te staan. Aan de kant van de weg waar dit bord is geplaatst, mag je niet stilstaan of parkeren. Dit verbod geldt niet voor parkeervakken, maar wel voor de berm.
E1 Parkeerverbod. Aan de kant van de weg waar dit bord is geplaatst, mag je niet parkeren. Je mag hier wel passagiers laten in- of uitstappen of goederen laden of lossen. Het parkeerverbod geldt niet voor parkeervakken, maar wel voor de berm.
E4 Parkeergelegenheid. Dit bord kan een parkeerhaven, parkeerstrook of parkeerterrein aangeven.
E6 Gehandicaptenparkeerplaats. Dit bord geeft aan dat hier alleen gehandicapten hun (gehandicapten)voertuig mogen parkeren en dat parkeren voor andere voertuigen dus verboden is.
E7 Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. Dit bord geeft aan dat je op deze plaats alleen passagiers mag laten in- of uitstappen of goederen mag laden of lossen.
E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders. Hier geldt een parkeerverbod, behalve voor vergunninghouders.
E10 Parkeerschijfzone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven.
E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer. P+R staat voor 'Parkeren en rijden'.
E13 Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers.
E14 Parkeergelegenheid ten behoeve van elektrische auto's. Bij dit bord mag je alleen parkeren met een elektrische auto die je oplaadt (de stekker moet in de auto zitten).

Fiets en bromfiets

Plaats op de weg

G11 Verplicht fietspad. Fietsers, snorfietsers en bestuurders van een standaard elektrische fiets (tot 25 km/h) moeten van dit fietspad gebruikmaken. 
G12a Fiets/bromfietspad. Fietsers, bromfietsers en bestuurders van een speed-pedelec moeten van dit pad gebruikmaken.
G13 Onverplicht fietspad. Fietsers, snorfietsers en bestuurders van een standaard elektrische fiets mogen van dit fietspad gebruikmaken, maar dat is niet verplicht. Let op: als bestuurder van een snorfiets met verbrandingsmotor mag je op een onverplicht fietspad alleen met uitgeschakelde motor rijden.

 

Gesloten weg

C9 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.
C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
Let op:
fietsers, bromfietsers of snorfietsers zijn geen motorvoertuigen, dus voor hen geldt dit verbod niet.
C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor.
C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

 

Parkeren

E3 Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen.

Voetganger

Plaats op de weg

G7 Voetpad. Dit bord geeft een pad aan dat is bedoeld voor voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig.
L2 Voetgangersoversteekplaats.

 

Gesloten weg

C16 Gesloten voor voetgangers.

 

Halte

L3 Bushalte/tramhalte.

Bijzonderheden

L51 Fietsstraat. Dit bord geeft een weg aan die is ingericht voor fietsers, maar waar ook auto's zijn toegestaan.
L52 Parkeergelegenheid ten behoeve van het afzetten van iemand. K+R staat voor Kiss+Ride.