Naar artikel

Nederlandse verkeersborden

Algemeen

Bebouwde kom
H1Bebouwde kom. Na dit bord mogen auto's en motoren niet sneller dan 50 km/h en bromfietsen en speedpedelecs op een fiets/bromfietspad niet sneller dan 30 km/h. (Op de rijbaan mag een bromfiets of speedpedelec zowel binnen als buiten de bebouwde kom 45 km/h.) 
H2Einde bebouwde kom. Na dit bord is de maximumsnelheid voor auto's en motoren 80 km/h tenzij anders wordt aangegeven. Na dit bord mogen bromfietsen en speedpedelecs op een fietspad of fiets/bromfietspad maximaal 40 km/h (en op de rijbaan 45 km/h) rijden.
Voorrang
  • De voorrangsborden zijn door hun unieke vorm goed te herkennen, ook aan de achterkant.
  • Zie anwb.nl/verkeer/veiligheid/voorrang voor informatie over lastige voorrangssituaties.
B6Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Bij dit bord moet je voorrang verlenen, maar als er niks aankomt, hoef je niet eerst te stoppen.
B7Stop en verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Bij dit bord moet je niet alleen voorrang verlenen, maar ook altijd stoppen voordat je de kruisende weg oversteekt of opdraait. Als er een stopstreep is getekend op de weg (in de dwarsrichting), moet je voor die stopstreep stoppen.
B1Voorrangsweg. Aan dit bord kun je zien dat je je op een voorrangsweg bevindt. Alle andere bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de voorrangsweg.
Let op: Langs een voorrangsweg buiten de bebouwde kom mag je niet parkeren.
B2Einde voorrangsweg
B3Voorrangskruispunt. Dit bord geeft aan dat je bij het eerstvolgende kruispunt voorrang hebt.
B4Voorrangskruispunt zijweg links. Dit bord geeft aan dat je voorrang hebt op bestuurders die komen aanrijden op de zijweg aan de linkerkant. Er is een vergelijkbaar voorrangsbord voor een zijweg aan de rechterkant.
Rotonde
J9Rotonde. Dit bord waarschuwt dat je een rotonde nadert.
D1Rotonde, verplichte rijrichting. Dit bord staat vaak vlak bij of op een rotonde en geeft de verplichte rijrichting aan.
Weg gesloten
C1Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Je mag deze weg met geen enkel voertuig inrijden. 
Eenrichtingsweg
C2Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Je mag de weg niet inrijden vanaf de kant waar dit bord staat. Soms heeft dit bord een onderbord waar Ga terug op staat, wat bedoeld is om te voorkomen dat bestuurders gaan spookrijden.
C3Eenrichtingsweg. Je mag de weg alleen inrijden vanaf de kant waar dit bord staat. Op een onderbord kan staan dat bepaalde weggebruikers, zoals fietsers, de weg wel vanaf beide kanten mogen inrijden.
Verplichte rijrichting
D2Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.
D4Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven. Er zijn vergelijkbare borden voor andere rijrichtingen
D7Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven. Er zijn vergelijkbare borden voor andere rijrichtingen.
Doodlopende weg
L8Doodlopende weg. Aan het einde van deze weg kun je niet verder rijden.
Waarschuwingen
  • Een driehoekig wit bord met een rode rand waarschuwt je voor mogelijke gevaren op de weg. Op het bord wordt aangegeven waar voor wordt gewaarschuwd. Hier tonen we enkele veelvoorkomende waarschuwingsborden.
J1Slecht wegdek.
J2Bocht naar rechts. Er zijn ook borden die waarschuwen voor een scherpe bocht naar links of s-bochten.
J6Steile helling. Er is ook een vergelijkbaar bord Gevaarlijke afdaling.
J8Gevaarlijk kruispunt.
J10Overweg met slagbomen.
J11Overweg zonder slagbomen.
J15Beweegbare brug.
J16Werk in uitvoering.
J20Slipgevaar.
J21Kinderen.
J22Voetgangersoversteekplaats.
J32Verkeerslichten.
J38Verkeersdrempel.
J37Gevaar. De aard van het gevaar wordt aangegeven op het onderbord.
Milieuzone
C22aGesloten voor personen- en bedrijfsauto’s, vrachtauto’s of bussen met een dieselmotor vanwege milieuzone.
C22a1Gele milieuzone toegankelijk voor personen- en bedrijfsauto’s met emissieklasse 3 tot en met 6.
C22a2Groene milieuzone toegankelijk voor personen- en bedrijfsauto’s met emissieklasse 4 tot en met 6.

Auto en motor

Snelheid
  • De snelheid wordt niet alleen op verkeersborden, maar vaak ook op hectometerpaaltjes aangegeven.
  • Zie ook anwb.nl/verkeer/veiligheid/snelheid voor meer informatie over de snelheid waarmee je in Nederland op de verschillende wegen mag rijden.
A1Maximumsnelheid.
A2Einde maximumsnelheid.
A3Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord (matrixbord). Deze snelheid geldt, tenzij op een gewoon verkeersbord een lagere snelheid wordt aangegeven.
Let op: snelheden op dit bord kunnen ook een rode rand hebben, maar ze zijn in alle gevallen maximumsnelheden (en geen adviessnelheden). 
A1Maximumsnelheid 100 km/h tussen 6-19h. Bij dit bord mag je van 6 - 19 uur maximaal 100 km/h rijden. Buiten de aangegeven tijd mag je de maximumsnelheid aanhouden die voor de weg geldt. Er zijn vergelijkbare borden met andere maximumsnelheden en tijden.  
E10-3030 km/h-zone. Dit bord geeft aan dat je een zone binnenrijdt waar je niet harder mag dan 30 km/h. Vaak wordt een dergelijke zone ingesteld in woonwijken in de buurt van scholen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er zijn ook 60 km/h-zones.
A4Adviessnelheid.
  • Met verkeersbord H1 (zie onder Algemeen / Bebouwde kom) wordt aangegeven dat je de bebouwde kom binnenrijdt, waar de maximumsnelheid voor auto's en motoren 50 km/h is.
  • Er zijn ook verkeersborden die een wegtype aangeven en daarmee impliciet een maximumsnelheid aangeven. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord G2) geven het einde van een wegtype aan.
G1Autosnelweg. Op een autosnelweg mag je maximaal 130 km/h rijden tenzij met borden iets anders wordt aangegeven.
G2Einde autosnelweg.
G3Autoweg. Op een autoweg mag je maximaal 100 km/h rijden tenzij met borden iets anders wordt aangegeven.
G5Erf. Op een woonerf mogen voetgangers ook gebruikmaken van de rijbaan. Hier geldt daarom een maximumsnelheid van 15 km/h. Let op spelende kinderen.
Weg gesloten
C6Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.
C11Gesloten voor motoren.
C12Gesloten voor alle motorvoertuigen.
C10Gesloten voor motorvoertuigen met een aanhangwagen.
C17Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven.
C18Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven.
C19Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven.
Tegenliggers
F5Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting.
F6Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan.
L20Uitwijkplaats rechts van de weg. Dit bord geeft een plaats aan waar je kunt uitwijken als de weg te smal is voor twee auto's om elkaar te passeren. Er is een vergelijkbaar bord voor een uitwijkplaats links van de weg.
Inhalen
F1Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. Hoewel er alleen auto's op dit bord staan, geldt het inhaalverbod ook voor motoren.
F3Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen.
Keren
F7Keerverbod. Dit bord geldt voor alle motorvoertuigen, dus ook voor een motor.
Tunnel
L13Verkeerstunnel. Vaak wordt onderaan op het bord vermeld hoe lang de tunnel is.
L19Dichtstbijzijnde uitgang. Dit bord geeft aan wat je afstand is tot de dichtstbijzijnde uitgang en in welke richting je moet lopen om bij die uitgang te komen.  
Vluchthaven
L14Vluchthaven. Hiermee wordt een weggedeelte langs een autoweg of autosnelweg aangegeven dat je uitsluitend in geval van nood mag gebruiken. 
Spitsstrook
C23-1Spitsstrook open. Dit bord geeft aan dat er vanwege grote drukte een extra rijstrook als spitsstrook is opengesteld. Je mag over de doorgetrokken streep rijden om op de spitsstrook te komen.
C23-2Spitsstrook vrijmaken. Dit bord betekent dat je de spitsstrook moet verlaten. Je mag over de doorgetrokken streep rijden om de spitsstrook te verlaten.
C23-3Einde spitsstrook. Dit bord geeft aan dat de spitsstrook gesloten is.
Overige rijstroken
  • De volgende verkeersborden geven rijstroken aan waar uitsluitend de aangegeven motorvoertuigen gebruik van mogen maken. Deze rijstroken zijn dus gesloten voor alle andere motorvoertuigen. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord F14) geven het einde van een rijstrook aan.
F13Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen. 
F14Einde busbaan of -strook. 
F11Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
F15Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams. 
F17Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams. 
F19Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen. 
F21Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s. 
Waarschuwingen
J17Rijbaanversmalling. Je hebt ook borden voor een rijbaanversmalling aan alleen de linker- of rechterkant.
J25Losliggende stenen.
J27Groot wild. Let goed op want hier kan een hert of ander groot wild de weg oversteken.
J29Tegenliggers.
J31Zijwind.
J33File.
J34Ongeval.
J35Slecht zicht door sneeuw, regen of mist.
J36Sneeuw.
J39Waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld.
Stilstaan en parkeren
E2Verbod stil te staan. Aan de kant van de weg waar dit bord is geplaatst, mag je niet stilstaan of parkeren. Dit verbod geldt niet voor parkeervakken.
E1Parkeerverbod. Aan de kant van de weg waar dit bord is geplaatst, mag je niet parkeren. Je mag hier wel passagiers laten in- of uitstappen of goederen laden of lossen. Het parkeerverbod geldt niet voor parkeervakken.
E4Parkeergelegenheid. Dit bord kan een parkeerhaven, parkeerstrook of parkeerterrein aangeven.
E6Gehandicaptenparkeerplaats. Dit bord geeft aan dat hier alleen gehandicapten hun (gehandicapten)voertuig mogen parkeren en dat parkeren voor andere voertuigen dus verboden is.
E7Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. Dit bord geeft aan dat je op deze plaats alleen passagiers mag laten in- of uitstappen of goederen mag laden of lossen.
E8bParkeren met twee wielen op het trottoir (in noodgevallen) is toegestaan.
E9Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders. Hier geldt een parkeerverbod, behalve voor vergunninghouders.
E10Parkeerschijfzone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven.
E12Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer. P+R staat voor Parkeren en rijden.
E13Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers.
E14Parkeergelegenheid ten behoeve van elektrische auto's. Bij dit bord mag je alleen parkeren met een elektrische auto die je oplaadt (de stekker moet in de auto zitten).
E8aParkeergelegenheid alleen bestemd voor kampeerwagens. Bij dit bord mag je alleen parkeren met een kampeerwagen (camper) die op het kentekenbewijs als kampeerwagen is gedefinieerd. Je mag hier niet parkeren met een caravan, aanhangwagen of fifth-wheel (woon-oplegger) of met een niet-officiële camper.

Fiets en bromfiets

Plaats op de weg
  • De volgende verkeersborden geven paden aan die speciaal zijn bedoeld voor fietsers, snorfietsers en/of bromfietsers. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord G12) geven het einde van een dergelijk pad aan.
G11Verplicht fietspad. Fietsers, snorfietsers en bestuurders van een standaard elektrische fiets (tot 25 km/h) moeten van dit fietspad gebruikmaken. 
G12Einde verplicht fietspad.
G12aFiets/bromfietspad. Fietsers, bromfietsers en bestuurders van een speedpedelec moeten van dit pad gebruikmaken.
G13Onverplicht fietspad. Fietsers, snorfietsers en bestuurders van een standaard elektrische fiets mogen van dit fietspad gebruikmaken, maar dat is niet verplicht. Let op: Als bestuurder van een snorfiets met verbrandingsmotor mag je op een onverplicht fietspad alleen met uitgeschakelde motor rijden.
Gesloten weg
C9Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.
C8Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
Let op:
fietsers, bromfietsers of snorfietsers zijn geen motorvoertuigen, dus voor hen geldt dit verbod niet.
C14Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor.
C15Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.
Parkeren
E3Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen.

Voetganger

Plaats op de weg
G7Voetpad. Dit bord geeft een pad aan dat is bedoeld voor voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig.
L2Voetgangersoversteekplaats.
Gesloten weg
C16Gesloten voor voetgangers.
Halte
L3Bushalte/tramhalte.

Bijzonderheden

L51Fietsstraat. Dit bord geeft een weg aan die is ingericht voor fietsers, maar waar ook auto's zijn toegestaan.
L52Parkeergelegenheid ten behoeve van het afzetten van iemand. K+R staat voor Kiss+Ride.

Speciaal voor jou geselecteerd

ANWB Autoverzekering 

Je auto voordelig verzekeren? Dat kan met de ANWB Autoverzekering.

Bestel tickets met korting 

Op zoek naar een leuk uitje met korting? Hier vind je alle aanbiedingen.

Nu10%korting
De beste pechhulp, altijd dichtbij 

We doen er alles aan je zo snel mogelijk in eigen auto weer op weg te helpen. Nu 10% korting op Wegenwacht Nederland Standaard!

Veiligheidsartikelen 

Heb jij deze artikelen al in de auto liggen? Van gevarendriehoek tot noodhamer. Shop ze hier!