Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Beginnend bestuurder

Iedereen wordt na het halen van een rijbewijs AM, A, B of C een beginnend bestuurder. Het duurt 5 of 7 jaar voordat het rijbewijs wordt omgezet naar een 'normaal' rijbewijs. Wat houdt het beginnend rijbewijs in en wat zijn de gevolgen?

Wat is het beginners rijbewijs

Het beginnersrijbewijs is in het leven geroepen om ongevallen en gevaarlijk rijgedrag door onervaren bestuurders te verminderen. .

In de eerste 5 jaar worden strafpunten toegekend bij het begaan van een ernstige verkeersovertreding. Voor 16 en 17-jarigen geldt een termijn van 7 jaar. Bij het behalen van 2 punten tijdens het beginnersrijbewijs moet je je rijbewijs inleveren bij de politie. De politie meldt dit aan het CBR. Je mag dan niet meer rijden. Je moet dan verplicht deelnemen aan een rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR. Zak je voor deze test of werk je niet mee, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Je moet dan opnieuw examen doen. Als je een strafpunt krijgt, dan krijg je daarover schriftelijk bericht van de rechtbank.

Voor wie

Het beginnersrijbewijs is voor iedereen - ongeacht de leeftijd - die na 30 maart 2002 zijn rijbewijs haalt. Je krijgt geen beginnersrijbewijs bij:

  • het omwisselen van een buitenlands rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs
  • het behalen van een aanvulling op een bestaand rijbewijs, bijv. E bij B. De afgiftedatum van het eerst behaalde rijbewijs telt
  • het reeds behaald hebben van een andere categorie.

Strafpunten

Een beginnend bestuurder krijgt bij ernstige verkeersovertredingen een strafpunt bij:

  • bumperkleven met een snelheid van meer dan 80 km/h
  • ernstige snelheidovertredingen (30 km/h te hard, 40 km/h te hard op de snelweg)
  • het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer
  • veroorzaken van materiële en/of immateriële schade
  • het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel

Alcohol

Ook bij het gebruik van alcohol zijn de regels strenger voor een beginnend bestuurder. Het maximaal toegestane promillage is lager: 0,2 ‰ in plaats van 0,5 ‰. Daarbij moet een beginnend bestuurder eerder op cursus bij het overschrijden van de wettelijk toegestane promillage. Deze cursus heet de Licht Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) en wordt uitgevoerd door het CBR.

Meer informatie:

Bezwaar en beroep

Rijden onder invloed