Wanneer en waarom is het verbod om tegendraads parkeren opgeheven?

Vraag gesteld door Mork op 02 maart 2015

Nu de automobilist tegendraads gaat in(uit)parkeren verstoord hij het overige doorgaande verkeer de doorgang, vaak moeten ze toch nog de andere kant op en gaan ze doodleuk keren.
Wanneer het donker is verblinden daarbij de normale weggebruiker.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Parkeren mag aan de uiterste rechter- of linkerzijde van de rijbaan. Het is niet verboden om tegen de rijrichting in te parkeren. Alleen als aan die zijde een parkeerverbod geldt mag een bestuurder zijn auto daar niet parkeren.