Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Friesland

2019

Friesland zet grote stappen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. De weg tussen Leeuwarden en Bolsward, N359, die in 2014 door maar liefst 61% van de respondenten is genoemd, wordt grotendeels ongelijkvloers. Verschillende andere wegen worden eveneens opgeknapt op basis van de ANWB-studie, ongevalscijfers en opmerkingen van burgers.

Top10 uit de publieksactie

We hebben de provincie gevraagd welke wegen uit de ANWB publieksactie van 2014 aangepakt zijn. Hieronder vind je informatie over wijzigingen aan de tien wegen waarop ANWB-leden het meest gestemd hebben. Onder de tabel vind je het meest opvallende resultaat in deze provincie.

 Gereed (geheel of gedeeltelijk)
  In uitvoering  
Nog niet gerealiseerd

TrajectStatusJaar
N359 Leeuwarden - Bolsward
De kruising bij Hillaard en Húns-Leons zijn in 2017-2018 veiliger gemaakt. De aansluiting bij Wommels-Noord, Burgwerd en Bolsward-Noord wordt de komende jaren ongelijkvloers gemaakt.
 
N910 Dokkum - Kollum 
N354 
Een deel van deze weg is aangepakt; tussen Dearsum en de A32 worden dit jaar de kruispunten gereconstrueerd.
 
N357 Hallum - Holwerd
Fietspaden zijn verlegd, waardoor bermen breder en minder steil zijn.
 
N351 
Verbetering van de uitritten, aansluitingen bij Oldeholtpade en bij Wolvega worden aangepakt, evenals enkele oversteken.
2020
N381
De weg tussen Drachten en Donkerbroek is in 2016 een 2x tweebaans weg geworden. Het deel tussen Oosterwolde - Appelscha - Drenthe is opnieuw ingericht en in gebruik genomen in 2016. De komende jaren wordt het deel tussen Donkerbroek en Drachten verbreed naar twee rijstroken per rijrichting.
 
N356
Deel Dokkum - Burgum - Nijega (Rijksweg N31) verdubbeld met geheel nieuw tracé.
 
N361
Aanpak kruispunten Morra en Anjum gereed en opgeleverd. Deel Dokkum - Aldtsjerk wordt nog afgewaardeerd van 100 km/u naar 80 km/u vanwege De Centrale As.
 
N384
Traject Dearsum - Franeker aangepakt met rondweg om Franeker. Traject tussen Donjum en Tzummarum komt in onderhoud.
 
N924
Kruispunt veiliger maken door verwijderen in/uitvoegstrook en aanpassen markering.
2019

 

Meest opvallende resultaten in Friesland

Op de N359 van Leeuwarden naar Bolsward worden drie aansluitingen ongelijkvloers gemaakt. In 2021 zal de laatste aansluiting gereed zijn. De meeste reacties van ANWB-leden gingen over het kruispunt bij Wommels. Deze is met veel dodelijke ongelukken zeer gevaarlijk. Maar dat is straks verleden tijd.

De provincie heeft voor dit traject ook slimme kruispunten ontwikkeld. Op deze kruispunten kun je snel doorrijden als er geen verkeer uit de zijwegen komt en rijd je langzamer als er wel verkeer is. Dit voorkomt ernstige ongevallen en zorgt er voor dat de maximum snelheid niet omlaag hoeft. De voorbereidingen voor de te bouwen ongelijkvloerse kruispunten bij Wommels-Noord, Burgwerd en Bolsward-Noord zijn in volle gang.

Verder heeft de provincie meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd in 80 verschillende projecten. Denk aan: het aanbrengen van rijbaanscheiding, bermverharding en een motorvriendelijke vangrail. Eind 2018 is de helft van de maatregelen gerealiseerd en het streven is alle 80 knelpunten eind 2019 gereed te hebben.

Resultaten per provincie
DrentheFlevolandFrieslandGroningen, GelderlandLimburg, Noord-HollandNoord-BrabantOverijssel, Utrecht, ZeelandZuid-Holland