Veiligheid provinciale wegen

In Nederland vallen op dit moment twee doden en vijftig gewonden per dag in het verkeer. Een kwart van de slachtoffers valt op provinciale wegen. Meer dan de helft van de provinciale wegen in Nederland is niet veilig genoeg. In veel gevallen kunnen deze wegen met relatief eenvoudige maatregelen veiliger worden gemaakt, zonder het vaak landelijke karakter ervan aan te tasten.

Weggebruikers spreken zich uit over veiligheid provinciale wegen

Na aanleiding van het ANWB onderzoek in 2014 brachten ruim 2800 weggebruikers hun stem uit op de wegen die volgens hen onveilig zijn. De ANWB heeft iedere provincie het prioriteitenlijstje van de leden aangeboden.

Bekijk het rapport

De reacties van weggebruikers bevatten veel waardevolle informatie waarmee de wegbeheerder de provinciale wegen veiliger kan maken. De opmerkingen gaan zowel over de infrastructuur (onoverzichtelijke kruisingen, smalle rijbanen, gevaarlijke obstakels langs de weg) als ook over gedrag (te hard rijden, inhalen op tweebaans wegen).

Reacties van de provincies

De provincies hebben allemaal een reactie gegeven op de uitkomsten van het rapport. Benieuwd wat de provincies doen met de uitkomsten van deze publieksactie?

Bekijk reacties provincies

ANWB onderzocht verkeersveiligheid provincie 

De actie met weggebruikers is een aanvulling op het EuroRAP-onderzoek dat de ANWB eerder in 2014 heeft gepresenteerd. Met een meetwagen is de veiligheid van de wegen van alle twaalf provincies in kaart gebracht. Met de EuroRAP-onderzoeksmethode zijn factoren die een weg onveilig maken, letterlijk in beeld gebracht en vertaald naar een score van minimaal één en maximaal vijf sterren. 

Uit dit onderzoek blijkt dat 63% van de wegen onveilig is. In de provinciale rapportages is te lezen hoe het met de veiligheid in iedere provincie is gesteld. De ANWB wil met deze rapporten een bijdrage leveren aan een betere verkeersveiligheid op de provinciale wegen.

Meting veiligheid 

Met een speciale meetwagen is op alle provinciale wegen systematisch onderzocht hoe veilig deze zijn. Dit onderzoek is gedaan door de ANWB in samenwerking met Europese partners. Hierdoor hebben we de wegen kunnen indelen in 5 categorieën. Deze classificatie geeft op een objectieve manier aan hoe veilig een weg is. In het onderstaande filmpje is de meetwagen te zien.

Provinciale rapportages 

Rapport ANWB-publieksactie Verkeersveiligheid provinciale wegen

Website van het Europese testprogramma: EuroRAP