Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Veiligheid provinciale wegen

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van het land. Slechts zes procent van onze wegen geldt als 'provinciaal’, maar op deze wegen valt een vijfde van alle verkeersdoden. Uit ANWB-onderzoek in 2014 bleek dat meer dan de helft van de provinciale wegen niet veilig genoeg is. Reden voor de ANWB om in gesprek te gaan met de provincies.

2019 Meer geld provincies voor veiligere wegen

De ANWB en Veilig Verkeer Nederland (VVN) roepen de provincies en het Rijk op om meer geld vrij te maken voor de bevordering van de verkeersveiligheid op provinciale wegen.

Bekijk het item hierover van de Telegraaf

2019 ANWB biedt provincies nieuwe analyse aan

De nieuwe Provinciale Statenleden hebben een analyse ontvangen over de veiligheid van de provinciale wegen. De ANWB heeft in kaart laten brengen waar de afgelopen vier jaar ongevallen hebben plaatsgevonden en waar verbeteringen zijn gemaakt aan de veiligheid van de weginrichting. Dit resulteert in een prioriteringskaart die de provincie kan helpen bij haar plannen voor de komende vier jaar.

Meer informatie en rapportages

2015 - 2019 Acties provincies om wegen veiliger te maken

De ANWB heeft in 2014 alle provinciale wegen onderzocht met de EuroRAP-methodiek. Meer dan 7.000 kilometer provinciale weg werd onderzocht.‘ Dat onderzoek is aangevuld met ervaringen van onze leden’, vertelt Roxy Tacq, adviseur Public Affairs van de ANWB. ‘Daaruit kwamen veel klachten: gevaarlijke plekken om in te halen, onveilige plekken om over te steken, onoverzichtelijke kruispunten, zachte bermen en onduidelijkheden over de maximum snelheid.’

De ANWB heeft in 2014 alle provincies gevraagd de gevaarlijke situaties aan te pakken. Vier jaar later, aan de vooravond van nieuwe provinciale verkiezingen, maken we een rondje door Nederland om te zien of de verkeersveiligheid is verbeterd. Hebben de provincies woord gehouden? 

Resultaten per provincie
DrentheFlevolandFrieslandGroningen, GelderlandLimburg, Noord-HollandNoord-BrabantOverijssel, Utrecht, ZeelandZuid-Holland

2014 - Weggebruikers spreken zich uit over veiligheid provinciale wegen

Na aanleiding van het ANWB onderzoek in 2014 brachten ruim 2800 weggebruikers hun stem uit op de wegen die volgens hen onveilig zijn. De ANWB heeft iedere provincie het prioriteitenlijstje van de leden aangeboden.

Bekijk het rapport

De reacties van weggebruikers bevatten veel waardevolle informatie waarmee de wegbeheerder de provinciale wegen veiliger kan maken. De opmerkingen gaan zowel over de infrastructuur (onoverzichtelijke kruisingen, smalle rijbanen, gevaarlijke obstakels langs de weg) als ook over gedrag (te hard rijden, inhalen op tweebaans wegen).

Reacties van de provincies

De provincies hebben allemaal een reactie gegeven op de uitkomsten van het rapport. Benieuwd wat de provincies doen met de uitkomsten van deze publieksactie?

Bekijk reacties provincies

2014 - ANWB onderzocht verkeersveiligheid provincie 

De actie met weggebruikers is een aanvulling op het EuroRAP-onderzoek dat de ANWB eerder in 2014 heeft gepresenteerd. Met een meetwagen is de veiligheid van de wegen van alle twaalf provincies in kaart gebracht. Met de EuroRAP-onderzoeksmethode zijn factoren die een weg onveilig maken, letterlijk in beeld gebracht en vertaald naar een score van minimaal één en maximaal vijf sterren. 

Uit dit onderzoek blijkt dat 63% van de wegen onveilig is. In de provinciale rapportages is te lezen hoe het met de veiligheid in iedere provincie is gesteld. De ANWB wil met deze rapporten een bijdrage leveren aan een betere verkeersveiligheid op de provinciale wegen.

2012/2013 - Meting veiligheid 

Met een speciale meetwagen is op alle provinciale wegen systematisch onderzocht hoe veilig deze zijn. Dit onderzoek is gedaan door de ANWB in samenwerking met Europese partners. Hierdoor hebben we de wegen kunnen indelen in 5 categorieën. Deze classificatie geeft op een objectieve manier aan hoe veilig een weg is. In het onderstaande filmpje is de meetwagen te zien.