Verkeersregels in Spanje

Ken je alle regels wat betreft verkeer in Spanje? Hoe worden de verschillende parkeerverboden aangeduid? Of wat dacht je van de specifieke rijstroken? Je vindt het op deze pagina.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Auto | Maximumsnelheden | Milieuzones | Fietsen | Motor | Bromfiets | Winterbanden | Aanhanger of caravan | Verkeersborden

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Spanje gelden algemene regels die bepalen dat de bestuurder van een voertuig te allen tijde controle moet hebben over het voertuig, moet beschikken over volledige bewegingsvrijheid en een vrij blikveld, en constant de aandacht bij het rijden moet hebben.
 • Op basis van deze regels kunnen bestuurders een boete krijgen als ze tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eten of drinken, een sigaret roken, make-up aanbrengen, iets uit het dashboardkastje pakken, blote voeten hebben of teenslippers of zwemkleding dragen.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die nog geen twee jaar het rijbewijs hebben is het maximum 0,3 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs. Bij controle door de politie moet een bestuurder mogelijk een speekseltest ondergaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Let op: ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is toegestaan.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een headset, hoofdtelefoon of oortjes voor bijvoorbeeld mobiel bellen of luisteren naar muziek, is verboden. Dit geldt voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers.

Apparatuur bedienen

 • De bestuurder mag apparatuur die de aandacht kan afleiden, zoals een smartphone, tablet of dvd-apparaat, tijdens het rijden niet bedienen (aanraken of programmeren) en ook mag er tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder, tenzij het gaat om navigatieapparatuur.
 • Het instellen van een route op navigatieapparatuur tijdens het rijden is verboden.

Basisverkeersregels

 • Bestuurders moeten rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Als basisregel geldt dat alle bestuurders van rechts voorrang hebben.
 • Bestuurders op de hoofdweg hebben voorrang.
 • In Spanje wordt niet met haaientanden, maar met een dikke onderbroken streep aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. Vaak wordt deze streep voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt vaak een driehoekig verkeersbord gebruikt met de daarin de tekst Ceda el paso (Voorrang verlenen).
 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van gele vierkanten. Bestuurders mogen deze kruispunten alleen oprijden als ze deze zonder te stoppen kunnen passeren.
 • Op hellingen van ten minste 7% heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer, tenzij het stijgende voertuig zich dicht bij een uitwijkplaats bevindt.

Inhalen

 • Rijdende trams moeten rechts worden ingehaald.
 • Bestuurders mogen trams waar passagiers in- en uitstappen, niet voorbijgaan.
 • Bij het inhalen van fietsers moet de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig te allen tijde 1,5 m afstand te houden, daarbij mag deze ook de aangrenzende rijstrook, of een deel daarvan, gebruiken. Het is verboden om bij het inhalen fietsers, ook tegemoetkomende fietsers, op enigerlei manier te hinderen of in gevaar te brengen.

Geluidssignalen

 • In steden is het geven van geluidssignalen binnen de bebouwde kom alleen toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Buiten de bebouwde kom mag een geluidssignaal worden gegeven bij het inhalen. Bij het rijden op smalle wegen met veel bochten is het zelfs verplicht eventuele tegenliggers met behulp van geluidssignalen te waarschuwen.
 • In dorpen is het geven van geluidssignalen vaak door middel van borden verboden.

Rijstroken

 • Als binnen de bebouwde kom een weg minstens twee rijstroken per richting heeft, maar geen auto(snel)weg is, staat het de bestuurder vrij om een rijstrook te kiezen.
 • Rijstroken kunnen onder meer voorbehouden zijn aan auto's zonder aanhanger met meerdere inzittenden (VAO-stroken, Vehículos con alta occupación). Motoren mogen er ook gebruik van maken.
 • Op wegen met verkeer in twee richtingen kan een wisselstrook voorkomen, aan beide zijden gekenmerkt door een dubbele onderbroken streep. Deze wisselstrook is bestemd voor gebruik door verkeer in beide richtingen. Voertuigen die van deze strook gebruikmaken, moeten te allen tijde dimlicht voeren.

Rotondes

 • Een bestuurder die op een rotonde rijdt, heeft voorrang op een bestuurder die een rotonde op wil rijden.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • In steden geldt in straten met eenrichtingsverkeer vaak een parkeerverbod voor één kant van de straat dat bijvoorbeeld om de dag, om de vijftien dagen, elk kwartaal of elk halfjaar van kant kan wisselen (vaak op basis van even en oneven huisnummers). Op verkeersborden wordt aangegeven wanneer voor welke kant van de straat het parkeerverbod geldt.
 • In steden komen parkeerzones voor die worden aangeduid met blauwe lijnen (Zona ORA), waar tegen betaling één tot twee uur kan worden geparkeerd. In Madrid heet een dergelijke zone de Zona SER. Er zijn ook zones met groene lijnen waar betaald kan worden geparkeerd. In parkeerzones kan meestal worden betaald via een parkeermeter of mobiele telefoon. Barcelona heeft parkeermeters waar kan worden betaald met een creditcard.

Pech of ongeval

 • Alle inzittenden van een voertuig zijn bij pech of een ongeval verplicht een veiligheidshesje te dragen als ze het voertuig verlaten.
 • Bij pech of een ongeval moet buiten de bebouwde kom één gevarendriehoek circa 50 m achter het voertuig worden geplaatst en een eventuele tweede gevarendriehoek circa 50 m vóór het voertuig. (Voor buitenlanders is slechts één gevarendriehoek verplicht.)

Bijzonderheden

Autovía

 • Naast autosnelwegen (autopistas) en autowegen (vía reservada para automóviles) komen ook autovías voor, aangegeven met een soortgelijk bord als voor de autosnelweg met daarop de tekst autovía. Deze hebben in principe dezelfde kenmerken en maximumsnelheden als autosnelwegen, maar mogen, tenzij anders aangegeven, ook gebruikt worden door landbouwvoertuigen, fietsen e.d. als er voor hen geen alternatief is. Zij moeten dan wel op de vluchtstrook blijven.

Motor laten draaien

 • Als het aannemelijk is dat het wachten, in een file of bij een spoorwegovergang bijvoorbeeld, langer zal duren dan twee minuten, moet de bestuurder de motor afzetten.

Overstekend wild

 • Automobilisten die wild aanrijden, zijn verantwoordelijk voor de schade, tenzij de beheerder van de weg heeft verzuimd met borden te waarschuwen voor overstekend wild en tenzij er gaten zitten in de afrastering van de weg.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Het gebruik van dimlicht is verplicht in tunnels, op wisselstroken en andere rijstroken waarvan door verkeer in beide richtingen gebruik kan worden gemaakt.
 • Automobilisten moeten groot licht gebruiken op slecht verlichte wegen en in slecht verlichte tunnels tenzij ze een tegenligger tegenkomen of er op korte afstand een ander voertuig volgt.
 • Verder zijn automobilisten, net als in Nederland, overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Let op: kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, mogen niet voorin zitten; zij mogen uitsluitend achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, mogen alleen voorin zitten in de volgende gevallen:
  • Als de achterbank al volledig is bezet met kinderen van 1,35 m of kleiner in kinderzitjes.
  • Als het niet mogelijk is om op de achterbank een goedgekeurd kinderzitje te monteren.
  • Als de auto een tweezitter is.
 • Kinderen die groter zijn dan 1,35 m, mogen ook voorin zitten en mogen een gewone veiligheidsgordel gebruiken. In Spanje wordt echter geadviseerd om ook kinderen van 1,35 m tot ongeveer 1,50 m in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger te vervoeren.
 • Als een kind (in een van de drie bovengenoemde uitzonderingsgevallen) met de rug naar voren, voor in de auto in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

Huisdieren

 • Er is in Spanje geen specifieke wetgeving met betrekking tot het vervoer van huisdieren, maar er kan op grond van de bestaande wetgeving (voor bijvoorbeeld lading) worden gesteld dat het huisdier tijdens het rijden de bestuurder niet mag hinderen of afleiden en het zicht van de bestuurder niet mag beperken en dat het huisdier inzittenden en andere weggebruikers niet in gevaar mag brengen.
 • Automobilisten wordt daarom geadviseerd hun huisdier achter in de auto in een kooi, reiskennel of speciale veiligheidsgordel of in de kofferbak achter een net of rek te vervoeren.

Lading

 • Lading mag maximaal 2,55 m breed zijn, maar mag niet buiten het voertuig uitsteken.
 • De lading mag naar achteren niet meer dan 10% van de lengte van de auto uitsteken. Het mag 15% zijn als het om een ondeelbare lading gaat.
 • Naar achter uitstekende lading moet altijd voorzien zijn van een reflecterend aluminium of plastic bord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Signaalbord Spanje.
 • Een lading die de hele breedte van het voertuig beslaat, moet worden gemarkeerd met twee van dergelijke borden aan beide uiteinden, waarbij de borden zo moeten worden bevestigd dat de strepen samen een omgekeerde V vormen.
 • 's Nachts en bij slecht zicht moet uitstekende lading tevens worden gemarkeerd met verlichting.

Fietsen

 • Ook fietsen die achter de auto op een fietsendrager worden vervoerd, moeten gemarkeerd zijn met het bovengenoemde reflecterende rood-witte bord.

Dashcam

Slepen

 • Slepen is verboden voor particulieren.

Maximumsnelheden

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autowegen Autosnelwegen en autovías
Bromfietsen 45 45 verboden verboden
Personenauto's en motoren (C) 50 90 100 120
Campers tot en met 3500 kg 50 80 90 100
Campers van meer dan 3500 kg 50 80 80 90
Personenauto's, met aanhangwagen/caravan < 750 kg 50 70 80 90
Personenauto's, met aanhangwagen/caravan > 750 kg 50 70 80 80

Binnen de bebouwde kom worden steeds meer 30 km-zones ingesteld. In sommige woonwijken geldt een maximumsnelheid van 20 km/u. Dit wordt door borden aangegeven. De maximumsnelheid voor autowegen geldt ook voor snelwegen met een vluchtstrook van minimaal 1,50 meter breed en voor wegen met gescheiden rijbanen en vier rijstroken. Op stadsauto(snel)wegen bedraagt de maximumsnelheid 80 km/u, tenzij uit borden anders blijkt. Voor motoren met aanhanger geldt dat de maximumsnelheid 10% lager is dan zonder aanhanger.

De minimumsnelheid op autosnelwegen en autovías bedraagt 60 km/u. De minimumsnelheid op de overige wegen bedraagt de helft van de aangegeven maximumsnelheid. De maximumsnelheid mag op wegen met een rijstrook per rijrichting, tijdens het inhalen met 20% worden overschreden. Bestuurders zijn verplicht hun snelheid aan te passen bij dichte mist, zware regenval, sneeuw en bij stof- of rookwolken.

Milieuzones in Spanje

 • In sommige Spaanse steden, zoals in Madrid, zijn milieuzones ingericht, onder meer om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor omwonenden. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift Area de prioridad residencial (alleen toegankelijk voor vergunninghouders).
 • Het inrijden van deze gebieden kan forse boetes opleveren en het is zaak goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt met behulp van camera's gecontroleerd.
 • Bij het boeken van een hotelkamer binnen een milieuzone is het aan te bevelen van tevoren contact op te nemen met de hoteleigenaar om te vragen of er een ontheffing is aangevraagd.
 • Gehandicapten moeten aan strikte, plaatselijk bepaalde regels voldoen om het gebied in te mogen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke autoriteiten.
 • In Barcelona zijn plannen om oudere auto's uit de stad te weren. De overheid moet hierover nog een beslissing nemen.

Verkeersregels fietsen

Helm

 • Buiten de bebouwde kom is een helm verplicht, behalve wanneer de fietsomstandigheden zwaar zijn (bijvoorbeeld bij lange steile wegen bergopwaarts of bij extreme hitte).
 • Voor kinderen tot 16 jaar die fietsen of op de fiets worden vervoerd, is het dragen van een helm altijd verplicht (dus ook binnen de bebouwde kom).

Kleding

 • Buiten de bebouwde kom is het 's nachts en bij slecht zicht verplicht reflecterende kleding te dragen die op een afstand van minimaal 150 m nog zichtbaar is.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker, in tunnels en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • Een fiets moet achter een rode reflector hebben, evenals reflectoren op de pedalen en de wielen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Volwassenen mogen een kind jonger dan 7 jaar meenemen in een kinderzitje. Het kind moet een helm dragen.

Fietsende kinderen

 • Kinderen mogen op wegen met gescheiden rijbanen fietsen als zij 15 jaar of ouder zijn.

Aanhanger

 • Het is verboden met een aanhanger achter de fiets te rijden

Fietsen onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Mobiel bellen

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan. Het gebruik van een hoofdtelefoon is echter verboden.

Naast elkaar rijden

 • Fietsers mogen alleen bij goed zicht naast elkaar rijden.

Afslaan

 • Op wegen buiten de bebouwde kom mogen fietsers bij het naar links afslaan niet voorsorteren. Zij moeten rechts blijven rijden tot de overzijde van de kruisende weg en daar linksaf gaan als dit zonder gevaar kan.

Elektrische fiets

 • Voor een elektrische fiets (bicicleta eléctrica) met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt, gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Voor fietsen met een elektromotor die sneller kunnen, meer vermogen hebben of waarop kan worden gereden zonder te trappen, gelden de regels voor brom- of snorfietsen.

Bijzonderheden

 • De maximumsnelheid voor fietsers is 45 km/h.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan om een persoon jonger dan 12 jaar op een motor te vervoeren.
 • Alleen ouders, voogden of door hen gemachtigde volwassenen mogen kinderen van 7 tot en met 11 jaar op de motor vervoeren. Het kind moet dan wel een goed passende helm dragen.

Aanhanger

 • Het meevoeren van een aanhanger is alleen overdag bij goed zicht toegestaan.
 • Het gewicht mag niet meer dan de helft van het onbeladen gewicht van het trekkende voertuig bedragen.
 • De maximumsnelheid voor een motor met aanhanger is 10% lager dan de normale maximumsnelheid die geldt voor het trekkende voertuig.

Verkeersregels bromfiets

 • In Spanje bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan om een persoon jonger dan 12 jaar op een bromfiets te vervoeren.
 • Alleen ouders, voogden of door hen gemachtigde volwassenen mogen kinderen van 7 tot en met 11 jaar op de bromfiets vervoeren. Het kind moet dan echter een goed passende helm dragen.
 • Bestuurders jonger dan 18 jaar mogen geen passagiers vervoeren.

Aanhanger

 • Het meevoeren van een aanhanger is overdag bij goed zicht toegestaan.
 • Het gewicht mag niet meer dan de helft van dat van het trekkende voertuig bedragen.

Brommobiel in Spanje

 • In Spanje wordt een brommobiel officieel ciclomotor de cuatro ruedas genoemd.
 • Volgens de wet is een brommobiel gelijk aan een bromfiets. De maximumsnelheid is 45 km/h.
 • De minimumleeftijd voor het besturen van een brommobiel is 15 jaar.
 • Met een brommobiel mag op het fietspad worden gereden, tenzij er een verbod geldt voor bromfietsen (aangegeven met een verbodsbord).
 • Een brommobiel mag niet op een autoweg (autovía), autosnelweg (autopista) en wegen die verboden zijn voor 'langzaam verkeer'.
 • Op een weg waar geen aparte voorzieningen zijn voor langzaam verkeer, mag gebruikgemaakt worden van de vluchtstrook. Is er geen vluchtstrook aanwezig, dan mag de rijbaan worden gebruikt.
 • Voor het besturen van een brommobiel in Spanje is een (bromfiets)rijbewijs nodig.
 • Neem eventueel een navigatieapparaat mee om alternatieven te zoeken voor wegen die verboden zijn voor brommobielen.
 • Bij pech moet een retroreflecterend veiligheidshesje worden gedragen.
 • Een Nederlandse brommobiel moet voorzien zijn van een NL-sticker.

Bijzonderheden

 • Op wegen buiten de bebouwde kom mogen bromfietsers bij het naar links afslaan niet voorsorteren. Zij moeten rechts blijven rijden tot de overzijde van de kruisende weg en daar linksaf gaan als dit zonder gevaar kan.

Winterbanden

Winterbanden

 • Niet verplicht - Het gebruik van winterbanden tijdens winterse omstandigheden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden voor berggebieden, zoals de Pyreneeën en de Sierra Nevada.
 • Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht bij bord - Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dit met een verkeersbord (of anderszins door de politie) wordt aangegeven.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen.
 • Sneeuwkettingen moeten ten minste op de aangedreven wielen worden gemonteerd.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, is de maximumsnelheid 50 km/h.

Spijkerbanden

 • Toegestaan - Het gebruik van spijkerbanden is alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen.
 • De spijkers moeten afgerond zijn en mogen niet meer dan 2 mm uitsteken.

Verkeersregels met aanhanger of caravan

Afmetingen, maxima

  Nederland Spanje opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (A/B)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

 • B: Als een combinatie van een auto met een caravan langer is dan 12 m, moeten er speciale reflectoren worden aangebracht. Zie het onderwerp ECE 70-markering hierna.

ECE 70-markering

 • Als een voertuigcombinatie (zoals een auto of camper met een caravan of aanhangwagen) in totaal, inclusief eventuele fietsendrager en dergelijke, langer is dan 12 meter, moeten er achter op de caravan of aanhangwagen twee gele markeringsplaten (50 x 25 cm) met rode rand of één lange gele markeringsplaat (130 x 25 cm) met rode rand worden aangebracht op een hoogte van 50 tot 150 cm boven het wegdek. Ook markeringsplaten met iets afwijkende afmetingen (zoals 56 x 20 cm of 113 x 20) zijn toegestaan, mits deze zijn voorzien van het ECE 70-keurmerk.
 • De markeringsplaten zijn onder meer verkrijgbaar bij allesvoorjetruck.nl en heuts.nl (zoek op 'ECE 70') en bij automaterialenwinkels. Let er bij aankoop op dat het ECE 70-keurmerk (of ECE 70-01) op de platen is aangebracht.
 • Let op: in Nederland en veel andere landen is het voeren van deze markeringsplaten niet toegestaan, tenzij de toegestane maximummassa van de aanhanger meer bedraagt dan 3500 kg. In Portugal mogen de platen wel blijven zitten.

Fietsen

 • Fietsen die achter op de caravan worden vervoerd, moeten worden gemarkeerd met een reflecterend aluminium of plastic bord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen.

Afstand houden

 • Auto's met aanhanger met een totale lengte van meer dan 10 m, moeten buiten de bebouwde kom een afstand van ten minste 50 m tot de voorganger houden.
 • Deze verplichting geldt niet als inhalen verboden is, als er meer dan één rijstrook per rijrichting is en bij fileverkeer.

Extra brede aanhanger

 • Voor het vervoer van een aanhanger die breder is dan 2,55 m, moet een speciale vergunning worden aangevraagd bij:
  Direccion General de Transportes por Carretera
  Ministerio de Fomento
  Paseo de la Castellana 67
  28071 Madrid
  Tel. +34 915 977 000

Bijzonderheden

Triangel

 • In Spanje is het trekken van een auto met een triangel (driehoekige trekstang) verboden omdat een motorvoertuig geen ander motorvoertuig mag slepen. (Slepen is in alle gevallen verboden.)

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Spanje wijken nauwelijks af van die in Nederland.

Auto en motor

 • Een autoweg kan worden aangeduid met het ook bij ons bekende blauwe bord met een witte auto of met een rechthoekig blauw bord met in het wit twee rijstroken en de tekst 'Autovía'. 
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en met een afbeelding van een auto omringd door zwarte stippen waarschuwt voor slecht zicht.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en met een afbeelding van een gekantelde auto waarschuwt voor een verkeersstremming.
 • Een rond blauw bord met een witte koplamp en naar beneden gerichte stralen betekent dat bestuurders dimlicht moeten voeren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan. Een vierkant blauw bord met een wit getal erop geeft de adviessnelheid aan.
 • Een keerverbod wordt aangegeven met een rond wit bord met een rode rand en een omgekeerde zwarte 'U' waar, anders dan in Nederland, ook een rode streep doorheen loopt. Een blauw vierkant bord met een gebogen witte pijl en een afstand in meters geeft aan waar bestuurders mogen keren.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links of rechts afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: 'Verboden links (of rechts) af te slaan'.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Het ook bij ons bekende driehoekige bord met een rode rand dat waarschuwt voor wegwerkzaamheden, heeft geen witte maar een gele achtergrond.

Aanduidingen

Spaans Nederlands

Abierto

Open

Alto, pare, stop

Stoppen

Autopista

Autosnelweg (met tol)

Autovía

Auto(snel)weg (zonder tol)

Camino cerrado

Weg is afgesloten

Ceda, ceda el paso

Voorrang verlenen

Cerrado

Gesloten

Despacio

Langzaam

Desvío, desviación

Omleiding

Estacionamiento, aparcamiento

Parkeren

Niebla

Mist

Nieve

Sneeuw

Peatones

Voetgangers

Prohibido, prohibida

Verboden

Tope

Verkeersdrempel

Velocidad máxima

Maximumsnelheid

Viento

Wind

Zona peatonal

Voetgangersgebied

 

Meer praktische info onderweg in Spanje

Tanken
Tol
Verkeer
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto
Verkeersinformatie Spanje