Verkeersregels in Spanje

Ken je alle regels wat betreft verkeer in Spanje? Hoe worden de verschillende parkeerverboden aangeduid? Of wat dacht je van de specifieke rijstroken? Je vindt het op deze pagina.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Spanje gelden algemene regels die bepalen dat de bestuurder van een voertuig te allen tijde controle moet hebben over het voertuig, moet beschikken over volledige bewegingsvrijheid en een vrij blikveld, en constant de aandacht bij het rijden moet hebben.
 • Op basis van deze regels kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, een sigaret rookt, make-up aanbrengt, iets uit het dashboardkastje pakt, blote voeten hebt, teenslippers draagt of zwemkleding aan hebt.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die nog geen twee jaar het rijbewijs hebben is het maximum 0,3 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is toegestaan.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een headset, hoofdtelefoon of oortjes voor bijvoorbeeld mobiel bellen of luisteren naar muziek, tijdens het rijden is verboden voor alle bestuurders, dus ook voor motorrijders, fietsers en bromfietsers. Gehoorbeschermers zijn ook niet toegestaan.

Apparatuur bedienen

 • De bestuurder mag apparatuur die de aandacht kan afleiden, zoals een smartphone, tablet of dvd-apparaat, tijdens het rijden niet bedienen (aanraken of programmeren) en ook mag er tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder, tenzij het gaat om navigatieapparatuur. 
 • Het instellen van een route op navigatieapparatuur tijdens het rijden is verboden.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde aan de linkerkant van de weg te lopen als er geen voetpad aanwezig is, behalve in situaties waar het veiliger is om aan de rechterkant te lopen.
 • Iedereen die tussen zonsondergang en zonsopkomst en bij slecht zicht buiten de bebouwde kom langs de weg loopt, is verplicht een veiligheidshesje te dragen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van rechts hebben voorrang op een kruising, tenzij anders wordt aangegeven door verkeerstekens.
 • In Spanje wordt niet met haaientanden, maar met een dikke onderbroken streep aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. Vaak wordt deze streep voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt vaak een driehoekig verkeersbord gebruikt met de daarin de tekst Ceda el paso (Voorrang verlenen).
 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van gele vierkanten. Bestuurders mogen dergelijke kruispunten alleen oprijden als ze deze zonder te stoppen kunnen passeren.

Rotonde

 • Als je een rotonde op wilt rijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.
 • Als je de rotonde wilt verlaten, ben je verplicht eerst naar de buitenste rijstrook te gaan. Als dat niet tijdig lukt, moet je een extra rondje rijden.
 • Elke manoeuvre die je wilt maken terwijl je op de rotonde rijdt, moet je aangeven met je richtingaanwijzers.  

Passeren

 • Op hellingen van ten minste 7% heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer, tenzij het stijgende voertuig zich dicht bij een uitwijkplaats bevindt.

Inhalen

 • Rijdende trams moeten rechts worden ingehaald.
 • Bestuurders mogen trams waar passagiers in- en uitstappen, niet voorbijgaan.
 • Let op: Rijd altijd met een ruime boog om fietsers heen; bij het inhalen van fietsers moet de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig te allen tijde 1,50 m afstand te houden, daarbij mag deze ook de aangrenzende rijstrook, of een deel daarvan, gebruiken. Het is verboden om bij het inhalen fietsers, ook tegemoetkomende fietsers, op enigerlei manier te hinderen of in gevaar te brengen.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Parkeren is verboden binnen 5 m van een kruising of bocht.
 • In steden komen parkeerzones voor die worden aangeduid met blauwe lijnen (Zona ORA), waar tegen betaling één tot twee uur kan worden geparkeerd. In Madrid heet een dergelijke zone de Zona SER. Er zijn ook zones met blauwe of groene lijnen waar betaald kan worden geparkeerd. In parkeerzones kan meestal worden betaald via een parkeermeter of mobiele telefoon. Barcelona heeft parkeermeters waar kan worden betaald met een creditcard.

Geluidssignalen

 • In steden is het geven van geluidssignalen binnen de bebouwde kom alleen toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat. Op sommige plaatsen is het geven van geluidssignalen helemaal verboden, hetgeen wordt aangegeven met borden. In dat geval moet je bij gevaar voor een aanrijding knipperen met je lichten.   
 • Buiten de bebouwde kom mag een geluidssignaal worden gegeven bij het inhalen. Bij het rijden op smalle wegen met veel bochten is het zelfs verplicht eventuele tegenliggers met behulp van geluidssignalen te waarschuwen.

Rijstroken

 • Als binnen de bebouwde kom een weg minstens twee rijstroken per richting heeft, maar geen auto(snel)weg is, staat het de bestuurder vrij om een rijstrook te kiezen.
 • Er zijn ook rijstroken die speciaal zijn voorbehouden aan auto's zonder aanhanger met meerdere inzittenden. Dit zijn de zogenaamde VAO-stroken (Vehículos con alta occupación, voertuigen met meerdere inzittenden). Motoren mogen ook van dergelijke rijstroken gebruikmaken.
 • Op wegen met verkeer in twee richtingen kan een wisselstrook voorkomen, aan beide zijden gekenmerkt door een dubbele onderbroken streep. Deze wisselstrook is bestemd voor gebruik door verkeer in beide richtingen. Voertuigen die van deze strook gebruikmaken, moeten te allen tijde dimlicht voeren.

Bijzonderheden

Autovía

 • Naast autosnelwegen (autopistas) en autowegen (vía reservada para automóviles) komen ook autovías voor, aangegeven met een soortgelijk bord als voor de autosnelweg met daarop de tekst autovía. Deze hebben in principe dezelfde kenmerken en maximumsnelheden als autosnelwegen, maar mogen, tenzij anders aangegeven, ook gebruikt worden door landbouwvoertuigen, fietsen e.d. als er voor hen geen alternatief is. Zij moeten dan wel op de vluchtstrook blijven.

Motor laten draaien

 • Als het aannemelijk is dat het wachten, in een file of bij een spoorwegovergang bijvoorbeeld, langer zal duren dan twee minuten, moet de bestuurder de motor afzetten.

Overstekend wild

 • Automobilisten die wild aanrijden, zijn verantwoordelijk voor de schade, tenzij de beheerder van de weg heeft verzuimd met borden te waarschuwen voor overstekend wild en tenzij er gaten zitten in de afrastering van de weg.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Het gebruik van dimlicht is verplicht in tunnels, op wisselstroken en andere rijstroken waarvan door verkeer in beide richtingen gebruik kan worden gemaakt.
 • Automobilisten moeten groot licht gebruiken op slecht verlichte wegen en in slecht verlichte tunnels, tenzij ze een tegenligger tegenkomen of op korte afstand achter een ander voertuig rijden.
 • Verder zijn automobilisten, net als in Nederland, overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Let op: Kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, mogen niet voorin zitten; zij mogen uitsluitend achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, mogen alleen voorin zitten in de volgende gevallen:
  • Als de achterbank al volledig is bezet met kinderen van 1,35 m of kleiner in kinderzitjes.
  • Als het niet mogelijk is om op de achterbank een goedgekeurd kinderzitje te monteren.
  • Als de auto een tweezitter is.
 • Kinderen die groter zijn dan 1,35 m, mogen ook voorin zitten en mogen een gewone veiligheidsgordel gebruiken. In Spanje wordt echter geadviseerd om ook kinderen van 1,35 m tot ongeveer 1,50 m in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger te vervoeren.
 • Als een kind (in een van de drie bovengenoemde uitzonderingsgevallen) met de rug naar voren, voor in de auto in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

Lading

 • Lading mag aan de voorkant en aan beide zijkanten niet uitsteken.
 • De lading mag naar achteren niet meer dan 10% van de lengte van de auto uitsteken. Het mag 15% zijn als het om een ondeelbare lading gaat.
 • Naar achter uitstekende lading moet altijd voorzien zijn van een reflecterend aluminium of kunststof waarschuwingsbord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Markeringsbord Italië Spanje.
 • Een lading die de hele breedte van het voertuig beslaat, moet worden gemarkeerd met twee van dergelijke borden aan beide uiteinden, waarbij de borden zo moeten worden bevestigd dat de strepen samen een omgekeerde V vormen.
 • 's Nachts en bij slecht zicht moet naar achteren uitstekende lading tevens worden gemarkeerd met een rood licht.

Fietsen

 • Fietsen die achter de auto op een fietsendrager worden vervoerd, worden tot de lading van een voertuig gerekend en moeten zijn gemarkeerd met het bovengenoemde reflecterende rood-witte bord.
 • Ook zonder fietsen en zelfs in ineengeklapte toestand moet de fietsendrager gemarkeerd zijn.

Dashcam

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autosnelweg (autopistaautovía)
Bromfietsen 45 45 verboden
Motoren 50 90 (A) 120
Personenauto's en campers, toegestane maximummassa ≤ 3500 kg 50 90 (A) 120
Campers, toegestane maximummassa > 3500 kg 50 80 90
Personenauto's met aanhangwagen/caravan 50 80 90
 • A: Op sommige wegen met een fysieke scheiding tussen de rijbanen, zoals vangrails of betonblokken, kan een maximumsnelheid van 100 km/h gelden. Dit wordt met borden aangegeven.
 • Let op: Bestuurders zijn verplicht hun snelheid aan te passen bij dichte mist, zware regenval, sneeuw en bij stof- of rookwolken. 
 • De minimumsnelheid op autosnelwegen (autopstas/autovías) bedraagt 60 km/h. De minimumsnelheid op de overige wegen bedraagt de helft van de aangegeven maximumsnelheid.
 • Binnen de bebouwde kom worden steeds meer 30 km-zones ingesteld. In sommige woonwijken geldt een maximumsnelheid van 20 km/h. Dit wordt met borden aangegeven.
 • Op onverharde wegen is de maximumsnelheid 30 km/h.
 • In Madrid geldt op wegen met één rijstrook in één richting een maximumsnelheid van 30 km/h. Ook in veel andere steden zal naar verwachting in 2020 op dergelijke wegen een maximumsnelheid gaan gelden van 30 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.
 • Zie voor meer informatie: anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.

Milieuzones 

Bekijk hier een actueel overzicht en alle informatie over milieuzones in Spanje.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Buiten de bebouwde kom is een helm verplicht, behalve wanneer de fietsomstandigheden zwaar zijn (bijvoorbeeld bij lange steile wegen bergopwaarts of bij extreme hitte).
 • Voor kinderen tot 16 jaar die fietsen of op de fiets worden vervoerd, is het dragen van een helm altijd verplicht (dus ook binnen de bebouwde kom).

Veiligheidshesje

 • Buiten de bebouwde kom is het 's nachts en bij slecht zicht verplicht een veiligheidshesje of andere reflecterende kleding te dragen die op een afstand van minimaal 150 m nog zichtbaar is.

Mobiele telefoon

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het is verboden om te fietsen met een hoofdtelefoon op of met oortjes in je oren.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker, in tunnels en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • Een fiets moet achter een rode reflector hebben, evenals reflectoren op de pedalen en de wielen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Volwassenen mogen een kind jonger dan 7 jaar meenemen in een kinderzitje. Het kind moet een helm dragen.

Fietsende kinderen

 • Kinderen mogen op wegen met gescheiden rijbanen fietsen als zij 15 jaar of ouder zijn.
 • Voor kinderen tot 16 jaar is het dragen van een fietshelm altijd verplicht.

Aanhanger

 • Met de fiets mag je uitsluitend een lichte bagageaanhanger (niet zwaarder dan 50% van het onbeladen gewicht van de fiets) trekken. Je mag met een aanhanger echter niet in het donker en bij slecht zicht rijden. 
 • Let op: Het is verboden om een kind te vervoeren in een aanhanger. Maar omdat de fietskar voor vervoer van kinderen in Spanje steeds populairder wordt, zijn er steden die dit wel al toestaan. Informeer daarom naar de regels ter plaatse.

Naast elkaar rijden

 • Fietsers mogen alleen bij goed zicht naast elkaar rijden.

Fietsen onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Afslaan

 • Op wegen buiten de bebouwde kom mogen fietsers bij het naar links afslaan niet voorsorteren. Zij moeten rechts blijven rijden tot de overzijde van de kruisende weg en daar linksaf gaan als dit zonder gevaar kan.

Elektrische fiets

 • Voor een elektrische fiets (bicicleta eléctrica) met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt, gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Voor kinderen tot 16 jaar en voor alle fietsers buiten de bebouwde kom is een fietshelm verplicht, behalve wanneer de fietsomstandigheden zwaar zijn (bijvoorbeeld bij lange steile wegen bergopwaarts of bij extreme hitte).
 • Buiten de bebouwde kom is het 's nachts en bij slecht zicht verplicht reflecterende kleding te dragen.
 • Met een elektrische fiets mag je op fietspaden rijden. 

Speedpedelec

 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/h of een groter vermogen dan 250 watt en ook voor een elektrische fiets die ook zonder trappen kan worden voortbewogen, gelden globaal dezelfde regels als voor een bromfiets.
 • De bestuurder is verplicht een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) te dragen. Voor zover bekend is het dragen van een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776:2016) niet toegestaan.

Vervoer van fietsen

 • Fietsen die achter een auto, camper of caravan op een fietsendrager worden vervoerd moeten voorzien zijn van een reflecterend aluminium of kunststof waarschuwingsbord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Markeringsbord Italië Spanje.
 • Ook zonder fietsen en zelfs in ingeklapte toestand moet een fietsendrager gemarkeerd zijn.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike of quad zijn verplicht een helm te dragen tenzij de zitplaatsen zijn uitgerust met veiligheidsgordels.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan om een persoon jonger dan 12 jaar op een motor te vervoeren.
 • Alleen ouders, voogden of door hen gemachtigde volwassenen mogen kinderen van 7 tot en met 11 jaar op de motor vervoeren. Het kind moet dan wel een goed passende helm dragen.

Aanhanger

 • Het meevoeren van een aanhanger is alleen overdag bij goed zicht toegestaan.

Verkeersregels bromfiets en snorfiets

 • In Spanje bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen wordt geadviseerd ook overdag dimlicht te voeren.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan om een persoon jonger dan 12 jaar op een bromfiets te vervoeren.
 • Alleen ouders, voogden of door hen gemachtigde volwassenen mogen kinderen van 7 tot en met 11 jaar op de bromfiets vervoeren. Het kind moet dan echter een goed passende helm dragen.
 • Let op: Bestuurders jonger dan 18 jaar mogen geen passagiers vervoeren.

Plaats op de weg

 • Op een weg waar geen aparte voorzieningen zijn voor langzaam verkeer, mag je de vluchtstrook gebruiken als deze goed berijdbaar is. Is er geen (geschikte) vluchtstrook aanwezig, dan mag je de rijbaan gebruiken.

Aanhanger

 • Het meevoeren van een aanhanger is overdag bij goed zicht toegestaan.

Brommobiel in Spanje

 • In Spanje wordt een brommobiel officieel ciclomotor de cuatro ruedas of genoemd.
 • Volgens de wet is een brommobiel gelijk aan een bromfiets. De maximumsnelheid is 45 km/h.
 • De minimumleeftijd voor het besturen van een brommobiel is 15 jaar. Let op: Je mag pas passagiers vervoeren als je 18 jaar bent.
 • Een brommobiel mag niet op een autoweg (autovía), autosnelweg (autopista) en andere wegen die verboden zijn voor langzaam verkeer.
 • Op een weg waar geen aparte voorzieningen zijn voor langzaam verkeer, mag je de vluchtstrook gebruiken als deze goed berijdbaar is. Is er geen (geschikte) vluchtstrook aanwezig, dan mag je de rijbaan gebruiken.
 • Voor het besturen van een brommobiel in Spanje is een (bromfiets)rijbewijs nodig.
 • Neem eventueel een navigatieapparaat mee om alternatieven te zoeken voor wegen die verboden zijn voor brommobielen.
 • Bij pech moet een reflecterend veiligheidsvest worden gedragen.
 • Een Nederlandse brommobiel moet voorzien zijn van een NL-sticker.

Verkeersregels met aanhanger of caravan

Afmetingen, maxima

  Nederland Spanje  opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (A/B)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.
 • B: Als een combinatie van een auto of camper met een aanhangwagen of caravan langer is dan 12 m, moeten er ECE 70 markeringsplaten worden aangebracht.

ECE 70 markeringsplaten

 • In Spanje en Portugal moeten achter op een voertuigcombinatie (zoals een auto of camper met caravan of aanhangwagen) die langer is dan 12 m (inclusief fietsendrager en dergelijke), ECE 70-markeringsplaten worden aangebracht. Dit zijn reflecterende gele platen met een rode rand.
 • Er zijn platen met verschillende afmetingen toegestaan:
  • Twee korte platen van 50 x 25 cm (plaats deze in horizontale of verticale stand links en rechts op de achterzijde van de aanhanger).
  • Eén lange plaat van 130 x 25 cm (plaats deze in horizontale stand midden op de achterzijde van de aanhanger).
  • Ook platen met iets afwijkende afmetingen (zoals 56 x 20 cm of 113 x 20 cm) zijn toegestaan.
 • De platen moeten worden aangebracht op een hoogte van 50 tot 150 cm boven het wegdek.
 • De platen zijn onder meer verkrijgbaar bij obelink.nl en heuts.nl (zoek op ECE 70) en bij automaterialenwinkels. Let er bij aankoop op dat het ECE 70-keurmerk (of ECE 70-01) op de platen is aangebracht. 
 • Voor zover bekend is het voeren van deze markeringsplaten in andere Europese landen, zoals Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, niet toegestaan.

Fietsen

 • Fietsen die achter op de caravan worden vervoerd, moeten worden gemarkeerd met een reflecterend aluminium of kunststof bord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen.

Afstand houden

 • Auto's met aanhanger met een totale lengte van meer dan 10 m, moeten buiten de bebouwde kom een afstand van ten minste 50 m tot hun voorganger houden.
 • Deze verplichting geldt niet als inhalen verboden is, als er meer dan één rijstrook per rijrichting is en bij fileverkeer.

Extra brede aanhanger

 • Voor het vervoer van een aanhanger die breder is dan 2,55 m, moet een speciale vergunning worden aangevraagd bij:
  Direccion General de Transportes por Carretera
  Ministerio de Fomento
  Paseo de la Castellana 67
  28071 Madrid
  Tel. +34 915 977 000
 • Voor meer informatie: fomento.es (Spaans).

Winterbanden

Winterbanden

 • Verplicht bij bord - In Spanje geldt geen algemene plicht om op winterbanden te rijden in de winter. Op bepaalde wegen (met name bergpassen) kan echter bij winterse weersomstandigheden het gebruik van winterbanden met de aanduiding M+S, MS of M&S of het sneeuwvloksymbool (of sneeuwkettingen) met een verkeersbord (of anderszins door de politie) verplicht worden gesteld. 
 • Ga naar infocar.dgt.es voor informatie over wegen die door winterse omstandigheden afgesloten zijn voor voertuigen zonder winterbanden of sneeuwkettingen.
 • Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Let op: In Andorra zijn winterbanden of sneeuwkettingen van 1 november tot en met 15 mei verplicht.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht bij bord - Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dit met een verkeersbord (of anderszins door de politie) wordt aangegeven. Op bepaalde wegen (met name bergpassen) kan bij winterse weersomstandigheden het gebruik van sneeuwkettingen (of winterbanden) verplicht worden gesteld. 
 • Ga naar infocar.dgt.es voor informatie over wegen die door winterse omstandigheden afgesloten zijn voor voertuigen zonder winterbanden of sneeuwkettingen.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen.
 • Sneeuwkettingen moeten ten minste op de aangedreven wielen worden gemonteerd.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, is de maximumsnelheid 50 km/h.

Spijkerbanden

 • Toegestaan - Het gebruik van spijkerbanden is alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen.
 • De spijkers moeten afgerond zijn en mogen niet meer dan 2 mm uitsteken.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Spanje wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Een rechthoekig wit bord met een rode rand en een zwarte plaatsnaam erop geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Een autoweg kan worden aangeduid met het ook bij ons bekende blauwe bord met een witte auto of met een rechthoekig blauw bord met in het wit twee rijstroken en de tekst Autovía
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en met een afbeelding van een auto omringd door zwarte stippen waarschuwt voor slecht zicht.
 • Een rond blauw bord met een witte koplamp en naar beneden gerichte stralen betekent dat bestuurders dimlicht moeten voeren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan. Een vierkant blauw bord met een wit getal erop geeft de adviessnelheid aan.
 • Een blauw vierkant bord met een gebogen witte pijl en een afstand in meters geeft aan waar bestuurders mogen keren.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.

Aanduidingen

Spaans Nederlands
Abierto Open
Alto, pare, stop Stoppen
Area de Prioridad Residencial Zone alleen voor bewoners
Autopista Autosnelweg (met tol)
Autovía Auto(snel)weg (zonder tol)
Camino cerrado Weg is afgesloten
Ceda, ceda el paso Voorrang verlenen
Cerrado Gesloten
Despacio Langzaam
Desvío, desviación Omleiding
Estacionamiento, aparcamiento Parkeren
Niebla Mist
Nieve Sneeuw
Peatones Voetgangers
Prohibido, prohibida Verboden
Tope Verkeersdrempel
Velocidad máxima Maximumsnelheid
Viento Wind
Zona peatonal Voetgangersgebied

Meer praktische info onderweg in Spanje

Tanken
Tol
Verkeer
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto
Verkeersinformatie Spanje