Naar artikel

Verkeersregels in Roemenië

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? En hoe hard mag je rijden in Roemenië? De ANWB maakte een overzicht van de belangrijkste verkeersregels.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Er geldt in Roemenië een absoluut alcoholverbod.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van alle voertuigen (ook fietsen) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon of een ander mobiel elektronisch apparaat vast te houden of te gebruiken.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Rijden in de bergen 

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt.
 • Als er twee of meer voetgangers langs de weg lopen, moeten ze achter elkaar lopen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Binnen de bebouwde kom geldt als basisregel dat op een kruising alle bestuurders van rechts voorrang hebben, tenzij anders wordt aangegeven. Je moet trams ook voorrang verlenen als ze van links komen.
 • Buiten de bebouwde kom moet je voorrang verlenen aan bestuurders op de voorrangsweg, wat gewoonlijk met verkeerstekens wordt aangegeven.

Rotonde

 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden, tenzij anders is aangegeven.

Inhalen

 • Je moet een rijdende tram rechts inhalen, tenzij er rechts onvoldoende ruimte is. Op eenrichtingswegen mag je de tram ook links inhalen.
 • Als er geen vluchtheuvel is voor passagiers, mag je een tram waar passagiers in- en uitstappen, niet voorbijgaan. Je moet minstens 5 m achter het laatste rijtuig van de tram wachten totdat alle deuren weer dicht zijn gegaan.
 • Op bruggen is inhalen verboden.

Parkeren

 • Een voertuig mag alleen aan de rechterkant van de weg (in de rijrichting) worden geparkeerd.
 • Als een voertuig langer dan 5 minuten stilstaat, wordt dat beschouwd als parkeren.
 • Een verbod om te parkeren wordt onder meer met strepen langs de kant van de weg aangeduid.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen in steden is verboden van 22-6 uur.
 • In Boekarest en andere steden wordt het verbod aangegeven met het verkeersbord Claxonarea interzisa (claxonneren verboden).

Achteruitrijden

 • Het is verboden om vanuit een garage of vanaf een privéterrein of oprit achteruit de weg op te rijden, tenzij er iemand anders aanwezig is die zorgt dat dit zonder gevaar mogelijk is.

Afval

 • Het is verboden om afval of andere objecten uit het raam van de auto op de openbare weg te gooien.

Maximumsnelheid Roemenië

 Binnen bebouwde komBuiten bebouwde komE-wegenExpreswegen (A)Autosnelwegen
Bromfietsen4545verbodenverbodenverboden
Personenauto's, campers < 3500 kg en motoren5090 100120130
Met aanhangwagen/caravan (B)508090110 (C)120 (C)
Campers > 3500 kg508090100110
 • A: Expreswegen zijn wegen met minstens twee rijstroken per richting gescheiden door een middenberm die geen autosnelwegen zijn. Op deze wegen geldt sinds begin 2022 in Roemenië een hogere maximumsnelheid.
 • B: Met een aanhanger achter je auto of motor moet je buiten de bebouwde kom 10 km/h langzamer rijden dan je zonder aanhanger mag rijden.
 • C: De ANWB adviseert je om met een caravan of aanhangwagen de Nederlandse maximumsnelheid van 90 km/h aan te houden. Rij hooguit 100 km/h als je combinatie daar geschikt voor is. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren met de rekentool 'caravantrekker' (anwb.nl/auto/trekauto): als de ANWB het rijden met jouw combinatie een veilig keuze vindt én als de prestaties van de combinatie bij 80 of 90 km/h voldoende zijn (minstens 4 sterren), kun je overwegen 100 km/h te rijden waar dat is toegestaan.
 • Let op: Beginnende bestuurders die minder dan 12 maanden hun rijbewijs hebben, moeten buiten de bebouwde kom 20 km/h langzamer rijden dan de 'standaard' maximumsnelheden, dus bijvoorbeeld op autosnelwegen 110 km/h in plaats van 130 km/h.
 • In woonwijken geldt een maximumsnelheid van 20 km/h.
 • Op bepaalde weggedeelten binnen de bebouwde kom kunnen hogere maximumsnelheden gelden tot 80 km/h. Let op de borden.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting

 • Buiten de bebouwde kom is ook overdag het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.

Kinderen

 • Let op: Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet voorin zitten.
 • Kinderen tot en met 3 jaar mogen alleen in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Kinderen ouder dan 3 en jonger dan 12 met een lengte van minder dan 1,50 m moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.

Huisdieren

 • Bij het vervoer van een huisdier kun je het beste uitgaan van artikel 5 in de Nederlandse Wegenverkeerswet (WvW 1994). Volgens dit artikel moet een huisdier zodanig vervoerd worden dat dit niet tot gevaarlijke situaties of verkeershinder kan leiden.

Slepen

 • Het slepen van een auto is toegestaan met een sleepstang van maximaal 4 m. Alleen als de stuurinrichting en het remsysteem niet defect zijn, mag je een auto ook slepen met een sleepkabel van maximaal 3-5 m.
 • De maximumsnelheid bij het slepen is buiten de bebouwde kom 10 km/h minder dan de algemene maximumsnelheid.

Vieze auto

 • In Roemenië is het verboden om in een vieze auto of camper te rijden.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

 NederlandRoemeniëopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m(A)
Lengte combinatie18 m18,75 m(A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren.
 • Alleen kinderen van minimaal 14 jaar mogen op de motor worden vervoerd.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om een eenassige aanhanger van maximaal 570 kg aan een motor te koppelen.

Bromfiets en snorfiets

 • In Roemenië bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.
 • Voor een elektrische bromfiets (zoals een elektrische huurscooter) met een vermogen van niet meer dan 4000 watt gelden dezelfde regels als voor een bromfiets met een benzinemotor.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Kleding

 • 's Nachts en bij slecht zicht moet reflecterende kleding worden gedragen.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Naast elkaar rijden

 • Brom- en snorfietsers mogen niet naast elkaar rijden.

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h en een vermogen tot 250 watt.
 • Let op: kinderen tot 14 jaar mogen niet op een elektrische fiets rijden.

Helm

 • Kinderen tot 16 jaar moeten een fietshelm dragen. 
 • Voor fietsers van 16 jaar en ouder wordt het dragen van een fietshelm op een fiets of elektrische fiets ten zeerste aangeraden.

Veiligheidsvest

 • Fietsers zijn verplicht om 's nachts en overdag bij slecht zicht een reflecterend veiligheidsvest of andere reflecterende kleding dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en oranje reflectoren op de wielen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Het is verboden om passagiers te vervoeren op de fiets (tenzij de fiets speciaal is gebouwd voor het vervoer van passagiers).
 • Kinderen tot 7 jaar mogen wel als passagier op de fiets worden vervoerd in een voor dat doel geschikt kinderzitje.

Fietsende kinderen

 • Let op: Kinderen tot 14 jaar mogen niet op drukke doorgaande wegen fietsen.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.

Naast elkaar rijden

 • Het is verboden om naast elkaar te rijden.

Plaats op de weg

 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.

Elektrische step

 • In Roemenië wordt een elektrische step een trotineta electrică genoemd.
 • Je mag met een elektrische step op de openbare weg rijden mits aan de eisen wordt voldaan.

Eisen

 • De step moet voorzien zijn van remmen, een voor- en achterlicht, een bel of toeter en reflectoren.
 • Minimumleeftijd: 14 jaar.
 • Rijbewijs: niet nodig.
 • Helm: verplicht tot 16 jaar.

Verkeersregels

 • Je moet je houden aan de verkeersregels en verkeerstekens voor fietsers
 • De maximumsnelheid is 25 km/h.
 • Je moet op het fietspad rijden als dat aanwezig is en anders op de rijbaan. Maar je mag alleen op de rijbaan rijden van wegen met een maximumsnelheid van niet meer dan 50 km/h.
 • Het is verboden op de stoep te rijden. 
 • Met twee personen op een elektrische step rijden is verboden.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden

 • Verplicht bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is verplicht als winterse omstandigheden dat vereisen. Dit wettelijke voorschrift geldt ook voor Nederlandse auto's.
 • Er is sprake van winterse omstandigheden als de weg is bedekt met sneeuw en/of ijs.
 • Banden met de aanduiding M+S, M&S of MS worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop zowel de aanduiding M+S als het sneeuwvloksymbool (3PMSF) wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/auto/banden/winterbanden.
 • De minimale profieldiepte van winterbanden is 4 mm.
 • Winterbanden moeten op alle wielen worden gemonteerd.
 • Als je op zomerbanden rijdt tijdens winterse omstandigheden en betrokken raakt bij een ongeval of een verkeersopstopping veroorzaakt, betaal je de schade die is aangebracht aan het wegdek en/of de kosten van het wegslepen van gestrande voertuigen. Bovendien bestaat de kans dat je (mede)aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht bij bord - Het wordt aangeraden tijdens de wintermaanden sneeuwkettingen in de auto te hebben, met name in bergachtige gebieden, want hier kan het gebruik van sneeuwkettingen verplicht worden gesteld met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.

Spijkerbanden

 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is streng verboden. Dit verbod geldt ook voor Nederlandse auto's.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Roemenië wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwarte plaatsnaam met al dan niet een geel rechthoekig bord erboven met daarop het silhouet van een dorp- of stadsgezicht en een klein maximumsnelheidsbord (50), geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand waarop een deel van een vrachtauto die een aanhangwagen trekt, is afgebeeld, geeft aan dat de weg gesloten is voor voertuigen met een aanhangwagen.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een witte snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 40) geeft een minimumsnelheid aan.
 • Een driehoekig waarschuwingsbord met een witte achtergrond met daarin een dikke zwarte punt geeft aan dat bestuurders een punt naderen waar vaak ongelukken gebeuren.
 • Een wit driehoekig verkeersbord met een rode rand en twee tegen elkaar aan botsende auto's geeft aan dat bestuurders een punt naderen waar een ongeluk is gebeurd.
 • Een wit driehoekig verkeersbord met een rode rand en een zwarte auto die deels op een verharde weg en deels in een berm met losse stenen rijdt, waarschuwt voor gevaarlijke bermen. 

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp op vakantie 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Ga goed verzekerd op reis. De doorlopende reisverzekering van de ANWB is als beste getest door de Consumentenbond.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. ANWB Visa Silver Card en ANWB Visa Gold Card. Nu het eerste jaar extra voordeel.