Naar artikel

Bewegwijzering

Hoewel je op sommige borden nog steeds de naam van de ANWB aantreft, heeft de bond de bewegwijzering definitief overgedragen aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst. 8 Vragen en antwoorden over de nieuwe situatie.

Op 1 april 2013 is de historische rol van de ANWB in de Nederlandse bewegwijzering na bijna 125 jaar overgenomen door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). 

1.    Die blauwe borden zijn toch van de ANWB?

Nee. De ANWB is niet langer verantwoordelijk voor de bewegwijzering in Nederland. Die taken heeft de bond overgedragen aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), die op 1 januari 2015 conform de nieuwe wet van start is gegaan.

2.    En die rood-witte fietsborden en paddenstoelen dan?

Ook die worden beheerd door de NBd.

3.    De NBd….wie?

Op 1 april 2013 is de Nationale Bewegwijzeringsdienst in oprichting van start gegaan. De NBd i.o. zorgt voor een samenhangend en eenduidig systeem van bewegwijzering op het hele wegennet in Nederland. Daarnaast zorgt de NBd voor het beheer en onderhoud van de database waarin alle bestaande of nieuw te plaatsen borden zijn opgenomen en wordt bijgehouden of een bord aan vervanging toe is. Uiteindelijk moet alle bewegwijzering in Nederland er hetzelfde uitzien.

4.    Er komen dus nieuwe borden?

Die zijn er al. Vanaf eind 2014 kom je op diverse plekken in Nederland al nieuwe borden tegen. Deze borden kennen een iets andere systematiek van bewegwijzering. Zo worden bijvoorbeeld eindbestemmingen, splitsingen of afritten anders aangegeven. De wegbeheerders vonden het nodig om de richtlijn aan te passen aan de nieuwe eisen van deze tijd. Daarom werkt de NBd volgens de hernieuwde Richtlijn Bewegwijzering. De nieuwe borden zijn o.a. te herkennen aan de vermelding van de naam van de wegbeheerder onderaan het bord. Dit doen overigens niet alle wegbeheerders.

5.    Wat zijn de verschillen tussen de oude en de nieuwe borden?

Oud

• ‘Vallende’ pijlen die naar beneden wijzen
• Afrit wordt aangegeven met de tekst ‘afrit’
• Borden geven de opeenvolgende bestemmingen aan

Nieuw
• De pijlen wijzen naar boven en worden gecombineerd om bijvoorbeeld een splitsing aan te geven
• Ze zijn voorzien van een afritsymbool met naam en afritnummer, 1200 meter voor de afrit. Na 600 meter wordt de afrit nogmaals aangegeven d.m.v. een pijl met aftakking
• Borden vermelden de knooppunten en eindbestemming.

6.    Wat is de rol van Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat is onderdeel van het samenwerkingsverband dat de NBd vormt samen met gemeenten, provincies en Waterschappen. Vertegenwoordigers van de koepels (VNG, IPO, UvW) en RWS vormen samen de stuurgroep.

7.    Worden de oude borden allemaal vervangen?

Nee. Borden worden vervangen als de levensduur verstreken is (na 15 à 20 jaar), als er iets wijzigt ten aanzien van de bewegwijzering of als een bord beschadigd is en de wegbeheerder opdracht heeft gegeven aan de NBd om het betreffende bord te vervangen.

8.    En als ik een beschadigd bord aantref, wat dan?

Je kunt dit melden bij de wegbeheerder van het betreffende bord of bij de NBd
www.bewegwijzeringsdienst.nl