Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zaken doen met ANWB

Inkoopbeleid en proces

Om invulling te geven aan haar kernactiviteiten werkt ANWB samen met een groot aantal leveranciers. Professionele samenwerking met leveranciers zorgt voor nog meer kwaliteit en snelheid bij het kunnen bedienen van onze leden. De kosten die samenhangen met inkoop van producten en diensten vormen een belangrijk onderdeel in de totale kostenstructuur van de ANWB. Professioneel inkopen draagt daarom ook direct bij aan het ANWB resultaat. Het ANWB inkoopbeleid kent de volgende speerpunten:

  • Transparantie en objectiviteit.
  • Integriteit en betrouwbaarheid
  • Eerlijke en gelijke kansen voor alle partijen (non-discriminatie)
  • Duurzaamheid en MVO
  • Kostenbewust omgaan met besteding van (leden)geld.
  • Focus op belang van de gehele ANWB op de lange termijn.

De afdeling Inkoopmanagement is binnen de ANWB verantwoordelijk voor het leveranciersselectieproces, de onderhandelingen, het contracteren en het leveranciersmanagement. Inkoopmanagement verzorgt dat alle inkoop processen transparant en integer verlopen en dat aandacht voor duurzaamheid bij alle aankopen wordt meegenomen.

Eisen aan toeleveranciers

ANWB verwacht van haar leveranciers een actief en betrokken samenwerking met aandacht voor zowel innovatie en duurzaamheid als ook voor kostendrukkende en kosten eliminerende oplossingen.

Natuurlijk gaat de ANWB er van uit dat leveranciers handelen volgens ethische, wettelijke en maatschappelijke maatstaven en dat zij zich op een duurzame manier gedragen. ANWB vraagt daarom al haar leveranciers de gedragscode voor leveranciers te onderschrijven. In deze gedragscode zijn o.a. minimumeisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, werktijden, mensenrechten, kinderarbeid, corruptie en milieuvervuiling opgenomen.

Op alle aankopen van goederen en diensten zijn de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing.

 

Hoe leverancier worden

De ANWB werkt voornamelijk samen met voorkeursleveranciers per inkoopsegment. Deze leveranciers worden geselecteerd middels door ANWB Inkoopmanagement centraal gestuurde inkooptrajecten. Transparantie en objectiviteit zijn uitgangspunt in deze trajecten.

De ANWB hecht grote waarde aan duurzaamheid en verwacht dit streven ook van haar leveranciers. Naast economische en kwalitatieve factoren is MVO in alle inkooptrajecten daarom een belangrijk gunningscriterium. Van potentiële toeleveranciers wordt altijd verlangd dat zij inzage geven in hun eigen MVO-beleid en -prestaties.

ANWB zoekt zelf actief naar leveranciers in de markt. Bij aanvang van ieder inkooptraject wordt beoordeeld welke leveranciers zich kwalificeren voor het selectieproces. Bedrijven die voldoen aan de gestelde criteria ontvangen een uitnodiging om deel te nemen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op via e-mail met de afdeling ANWB Inkoopmanagement: inkoopsupport@anwb.nl  of via het algemene telefoonnummer van de ANWB: 088 269 2222.