Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB Bondsraad

De ANWB is een vereniging met zo'n 5 miljoen leden. De bondsraad is de algemene ledenvergadering van die vereniging. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

De bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Zo bespreken zij bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan, of geven zij input over specifieke thema’s of voor specifiek projecten. Wil jij daar een rol in spelen? Word dan lid van de bondsraad.

Benoemingen bondsraad

In geen van de afdelingen zijn door leden tegenkanditaten gesteld.
Per 1 januari 2024 zijn daarmee de volgende voorgedragen kandidaten benoemd.

Bondsraadvergadering

De eerstvolgende bondsraadvergadering is op zaterdag 22 juni 2024 bij de ANWB in Den Haag.

Alle leden per provincie