Naar artikel

ANWB Bondsraad

De ANWB is een vereniging met zo'n 5 miljoen leden. De bondsraad is de algemene ledenvergadering van die vereniging. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

De bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Zo bespreken zij bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan, of geven zij input over specifieke thema’s of voor specifiek projecten. Wil jij daar een rol in spelen? Word dan lid van de bondsraad.

Bondsraadvergadering

De eerstvolgende vergadering van de bondsraad vindt plaats op zaterdag 24 juni 2023 in Den Haag.

Wil je als lid aanwezig zijn? Stuur dan je lidmaatschapsnummer naar verenigingssecretariaat@anwb.nl en wij nemen contact met je op. De agenda en stukken worden dan digitaal toegestuurd.

Nieuwe bondsraadleden

Benoemd per 1 januari 2023

Alle leden per provincie