Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB Bondsraad

De algemene ledenvergadering van de ANWB

De Bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Wil jij daar een rol in spelen? Word dan lid van de bondsraad.

Wat doet de Bondsraad?

De Bondsraad is de algemene ledenvergadering van de ANWB, een vereniging met zo'n 5,1 miljoen leden.

Dit doet de Bondsraad o.a.:

  • Bespreekt de richting van een meerjarenplan.
  • Geeft input over specifieke thema’s of voor specifiek projecten.
  • Keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed.
  • Stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen.
  • Stelt de contributie vast.

Vacatures Bondsraad

Per 1 januari 2025 zijn er weer een aantal vacatures in de bondsraad waarvoor ANWB-leden zich kandidaat kunnen stellen. De benoemingstermijn voor de bondsraad is 4 jaar. Daarna is herbenoeming (2 x 4 jaar) mogelijk. Je kunt je als kandidaat aanmelden voor de provincie waarin je woont.

Wil jij, met een groep van 100 mensen, een actieve en maatschappelijke rol spelen als bondsraadslid?

Bondsraadsleden per provincie

De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling.

Per provincie stellen de zittende bondsraadsleden zich voor.

 

Bondsraadvergadering

Op zaterdag 22 juni 2024 vindt bij de ANWB in Den Haag van 09.30 tot 12.15 uur de bondsraadsvergadering plaats. Op de agenda staan benoemingen, de jaarverslaglegging 2023 en de vaststelling van de contributie 2025. Ook is er een beschouwing over de gang van zaken bij de ANWB door Marga de Jager. Aansluitend vindt er een sessie plaats over het onderwerp 'Ontwikkeling (duurzame/elektrische) automobiliteit in Nederland'.

Wil je de vergadering bijwonen, meld je uiterlijk aan op 10 juni 2024.

Aanmelden bondsraadsvergadering