Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB Innovatie

Samen met partners nieuwe relevante diensten op de markt brengen die inspelen op de veranderde behoeften.

ANWB Innoveert

De ANWB ontzorgt haar bijna vijf miljoen leden, al bijna 140 jaar. Dankzij de diensten en het advies van de ANWB kunnen zij zich zorgeloos en met plezier verplaatsen. De ANWB maakt het leven makkelijker, neemt hindernissen weg, biedt waar nodig hulp en beschermt wat het meest dierbaar is. De maatschappij verandert, en de ANWB verandert mee met de behoeftes van haar leden en de rest van Nederland.

Samenwerking

Dit doen we niet alleen. We geloven in samenwerking. ANWB Innovatie is erop gericht een netwerk van partners te bouwen (inclusief de mogelijkheid van investeringen) met als doel nieuwe relevante diensten op de markt te brengen die inspelen op die veranderende behoeften.

Kansen verkennen en realiseren

ANWB Innovatie wil relaties opbouwen en onderhouden met innovatiepartners als andere (grote) bedrijven, startup incubators en innovatienetwerken, de wetenschappelijke wereld (hogescholen, universiteiten) en andere belanghebbende bedrijven, instellingen en organisaties. Om proactief een netwerk in te richten en te activeren, zodat de beste kansen voor samenwerking en innovatie kunnen worden geïdentificeerd en daarmee nieuwe (zakelijke) kansen worden verkend en gecreëerd.

ANWB biedt het netwerk, middelen én de manier van werken om samen met partners ideeën te verwezenlijken én schalen.