Naar artikel

Internationale relaties

Samenwerking loont, ook op internationaal niveau. Daarom onderhoudt de ANWB nauwe banden met zusterclubs in het buitenland. In wisselende samenstellingen komen de clubs regelmatig bijeen. Zij inspireren elkaar, stemmen activiteiten op elkaar af en ontwikkelen nieuwe vormen van samenwerking.

FIA

De ANWB is lid van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Deze organisatie ijvert wereldwijd voor de belangen van meer dan 100 miljoen leden. De ANWB levert een actieve bijdrage aan programma’s ter bevordering van duurzame en veilige mobiliteit. De FIA organiseert jaarlijks 3 bijeenkomsten op wereldniveau.

ARC

ARC Europe SA (20% ANWB) sluit voor de automobielclubs Europese hulpverleningscontracten af en zorgt er in het geval van de ANWB en haar leden voor dat het hulpverleningsnetwerk ook in het buitenland functioneert.

EHAC

ANWB Medical Air Assistance, de medische helikopteroperator van de ANWB, is medeoprichter en bestuurslid van de Europese belangenbehartiger van operators van trauma- en reddingshelikopters EHAC.

FIA Brussels Bureau en FIA Foundation

Met de Europese zusterclubs heeft de ANWB binnen het FIA verband een gezamenlijk lobbybureau in Brussel. Hier worden de beïnvloedingsactiviteiten richting Europese Unie gecoördineerd. De FIA Foundation voert wereldwijd lobbywerk uit en steunt onderzoek en stimuleringsprojecten. Samenwerking met de Wereldbank heeft geleid tot programma's in een aantal derdewereldlanden. 

ACTA France en Starter Polen

ACTA (20% ANWB) organiseert de pechhulp in Frankrijk en sluit er hulpverleningscontracten; Starter (16% ANWB) doet hetzelfde in Polen.

Gezamenlijke tests

De ANWB voert samen met zusterclubs tests uit van voertuigen, onderdelen en toebehoren. EuroTest is een gezamenlijk programma voor tests van diensten voor automobilisten en toeristen onderweg. In EuroTAP wordt de veiligheid van tunnels in Europa onderzocht. Daarnaast neemt de ANWB met zusterclubs deel aan test- en assessmentprogramma's, waaronder EuroNCAP (botsproeven) en EuroRAP (veiligheid wegen).

Vierer Treffen

Onder deze naam heeft de ANWB jaarlijks een ontmoeting met 3 Duitstalige zusterclubs: de ADAC (Duitsland), de ÖAMTC (Oostenrijk) en de TCS (Zwitserland).

Bilaterale contacten

Zusterclubs ontmoeten elkaar geregeld voor bilateraal overleg over een specifiek onderwerp of een leerzame kennismaking met elkaars producten en diensten, strategieën en werkprocessen.

Global Mobility Alliance

Strategisch samenwerkingsverband tussen ARC Europe clubs, de Amerikaanse zusterclubs, (verenigd in de AAA), en de Australische clubs (verenigd in de AA Australia). De samenwerking richt zich geheel op de ontwikkeling van diensten en producten.