Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Faillissement

Als een persoon, organisatie of bedrijf failliet wordt verklaard, heeft dit niet alleen gevolgen voor de failliet verklaarde. Klanten en relaties worden vaak ook geraakt door de gevolgen van het faillissement. Hieronder geven wij informatie over de gevolgen van het faillissement voor consumenten die hiermee geconfronteerd worden.

Wat is een faillissement

Een faillissement kan op eigen verzoek of op verzoek van een of meerdere schuldeisers worden aangevraagd wanneer een schuldenaar zijn schulden niet meer kan betalen. Van het moment van faillietverklaring door de rechtbank beslist de daartoe aangestelde curator over het vermogen van de failliet verklaarde. Hij heeft o.a. tot taak lopende contracten te beëindigen en zoveel mogelijk schuldeisers te betalen.

Als alle schuldeisers uit de boedel kunnen worden betaald of als er een akkoord wordt bereikt met de schuldeisers kan het faillissement worden opgeheven. In de meeste gevallen kunnen niet alle schuldeisers worden betaald en volgt opheffing van het faillissement wegens gebrek aan baten. Na het faillissement kan nakoming van een vordering die niet is voldaan uit de failliete boedel in beginsel weer worden gevorderd. Bedrijven worden na opheffing van een faillissement wegens gebrek aan baten meestal geliquideerd en houden op te bestaan. In de praktijk zijn resterende vorderingen na een faillissement dus meestal niet meer te innen.   

Rangorde schuldeisers

Niet alle schuldeisers krijgen eenzelfde behandeling binnen een faillissement. Een aantal schuldeisers gaan voor de gewone 'concurrente'schuldeisers. Dat geldt voor de seperatisten (de hypotheek- of pandhouder), houders van boedelvorderingen (zoals de salariskosten van de curator), preferente schuldeisers (zoals de Belastingdienst en het UWV). De concurrente schuldeisers kunnen in de regel niet worden uitbetaald uit de boedel.

Koop

Als je een aanbetaling hebt gedaan en de verkoper failliet gaat, moet je de curator vragen of het product nog wordt geleverd. Zo niet dan kun je een vragen om terugbetaling van de aanbetaling. In dit laatste geval ben je een concurrente schuldeiser en krijg je waarschijnlijk geen of maar een klein gedeelte van je aanbetaling terug.

Garantie en non-conformiteit

Als de verkoper van het product failliet gaat en je aanspraak wilt maken op een verkopersgarantie dan ligt dat in de praktijk vaak lastig. De verkoper kan na de faillietverklaring niet meer aan zijn garantieverplichtingen voldoen, omdat de boedel is niet gebaat bij een afhandeling van een garantieclaim. Ditzelfde geldt bij een vordering op grond van non-conformiteit. 

Reparatie en stalling

Als een product voor reparatie of in bewaring is afgegeven op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken, valt dit product niet in de failliete boedel. De curator kan de bewaarnemings- of reparatieovereenkomst opzeggen of nakomen. Het is wel verstandig om de curator snel om opheldering te vragen. Na opzegging van de overeenkomst moet de curator het product teruggeven aan de rechthebbende of eigenaar. In de meeste gevallen kun je er ook zelf voor kiezen om de overeenkomst op te zeggen. Mogelijk raak je in dat geval wel een redelijke vergoeding verschuldigd aan de curator voor het gedeelte van de overeenkomst dat gefailleerde reeds is nagekomen.  

Reizen en losse reisdiensten

Als de reisorganisator failliet gaat voordat uitvoering is gegeven aan de reis is er meestal een fors deel van de reissom aanbetaald. Vaak zijn reisorganisaties aangesloten bij een garantiefonds (SGR en bijvoorbveeld GGTO). In dat geval regelt het garantiefonds dat u uw geld terug krijgt of dat de reis gewoon wordt uitgevoerd. Als er geen garantiefonds is en er geen bijzondere eigen regeling is opgenomen in de algemene voorwaarden, is het verstandig om contact op te nemen met de curator. Als de reisovereenkomst door de curator wordt opgezegd en de verplichtingen niet worden nagekomen krijg je waarschijnlijk geen of maar een klein gedeelte van je aanbetaling terug. Je bent dan immers een concurrente schuldeiser.

Voor losse reisdiensten bestaat vaak de mogelijkheid om het risico op faillissement te verzekeren, zoals bijvoorbeeld bij een vliegticket-garantie. Ook biedt een creditcardmaatschappij vaak een afleveringsgarantie waar je aanspraak op kunt maken als je met credit card betaalt. Als je geen verzekering hebt afgesloten tegen het risico op faillissement en niet per credit card hebt betaald, krijg je waarschijnlijk geen of maar een klein gedeelte van je aanbetaling terug. Je bent dan immers een concurrente schuldeiser.

Tips

- Garantiefonds
Sommige bedrijven zijn aangesloten bij een garantiefonds, het is verstandig om dit te controleren voordat je met een bedrijf in zee gaat.

- Betaal met credit card
Vaak biedt een credit card maatschappij een aflevergarantie. Als vanwege een faillissement geen aflevering plaatsvindt kun je de betaling dan vaak terugvorderen via de creditcard maatschappij

-Betaal op het moment van aflevering
Hoewel dit vaak in de praktijk niet of slechts beperkt mogelijk is, is ons advies om zoveel mogelijk gelijk over te steken en geen aanbetalingen te doen.

- Kom in actie
Zodra je weet dat een partij van wie je nog iets te vorderen hebt failliet is verklaard, is het verstandig om snel in actie te komen. Neem contact op met de curator en vraag om opheldering. Als de curator aangeeft niet te zullen nakomen kun je je vordering op failliet kenbaar maken bij de curator.

Wegenwacht Service uitbreiden 

Al Wegenwacht lid? Breid je Wegenwacht pakket eenvoudig uit voor nog meer gemoedsrust en dekking.

Trouwe-Ledenvoordeel 

Hoe langer je lid bent, hoe meer voordeel en gratis extra's je krijgt.

Shop alles voor je auto 

Van veiligheidshesje tot fietsendrager en nog veel meer! Shop alles voor in en op je auto!

Shop nu
Bekijk alle fietsen-dragers 

Ontdek het assortiment fietsendragers bij de ANWB, ook voor e-bikes!