Veilig op de fiets

Fietsen wint nog steeds aan populariteit. Het is gezond, goed voor het milieu en goed voor de doorstroming in het verkeer. Kinderen op de basisschool zien we graag zelfstandig naar school gaan. Ook ouderen maken steeds meer gebruik van een (elektrische) fiets, soms ook in plaats van de auto.

Toch is vrij en veilig kunnen fietsen niet altijd vanzelfsprekend. Helaas zien we dat het aantal fietsongevallen met ernstige afloop toeneemt. Dit heeft deels te maken met de toename van het aantal fietsers, maar tegelijkertijd zien we dat het vaak gaat om ongevallen waarbij geen gemotoriseerd voertuig betrokken is. 
Daarnaast is uit het onderzoek gekomen dat bijna 1/3 van de Nederlanders zich niet veilig voelt op de fiets binnen hun gemeente.

Kinderen in het verkeer

Breng de veiligheid van het bestaande fietsnetwerk in kaart. Op het hoofdnet en schoolroutes, voor jong en oud: het fietsnetwerk moet op orde zijn.

Goede, veilige fietsinfrastructuur is heel belangrijk voor de verkeersveiligheid. We zien dat het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers stijgt. Afgelopen jaar zijn zo’n 10.000 fietsers ernstig gewond geraakt en zijn 189 fietsers overleden. Bij de helft van de ongevallen speelt de inrichting van de weg een rol. Door de infrastructuur veiliger te maken kunnen we ongelukken helpen voorkomen. Dit vraagt ook een inspanning van gemeenten.

De ANWB wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en heeft een methode laten ontwikkelen waarmee gemeenten de veiligheid van fietspaden in kaart kunnen brengen. Hiermee krijgen zij informatie die helpt om gerichte maatregelen te nemen.

Artikel Kampioen - Bright lights - Safe city

Mail voor meer informatie: rtacq@anwb.nl