Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Sterrensysteem voor veiliger fietsverkeer

De ANWB heeft een methodiek laten ontwikkelen, CycleRAP, waarmee de veiligheid van fietsverkeer kan worden verbeterd. Jaarlijks raken ongeveer 12.000 fietsers ernstig gewond. Bij de helft van deze ongevallen speelt de inrichting van de weg een rol. Je kunt hierbij denken aan paaltjes in de weg, stoepranden, trambanen, fietspad langs geparkeerde auto’s, boomwortels etc.

De nieuwe methode geeft inzicht waar een verhoogd risico is op een ongeval. Hiermee kunnen gemeenten en provincies (de wegbeheerders) de weg veiliger maken. Daarmee kan geld om de verkeersveiligheid te verbeteren effectiever worden ingezet. Lees meer hierover in het artikel van de Kampioen. 

Hoe meer sterren, hoe veiliger

De CycleRAP methode is ontwikkeld voor fietspaden, fietsstroken en andere wegen waar fietsers ook van gebruik maken zowel binnen en buiten de stad. De bedoeling is om voor fietspaden sterren uit te delen. Hoe meer sterren, hoe veiliger. Bij de analyse van de fietsveiligheid van routes worden videobeelden gebruikt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden bekeken of ergens langs een route obstakels staan die gevaarlijk voor fietsers kunnen zijn. Zoals een smal fietspad in de stad wat vlak langs geparkeerde auto’s loopt. Dat biedt risico dat uitstappers uit auto’s langsrijdende fietsers raken.

Sinds de lancering van CycleRAP in 2017 is ruim 1.10 kilometer fietspaden en wegen van CycleRAP scores voorzien.

Informatie voor professionals

CycleRAP is een methode om de veiligheid van fietsinfrastructuur proactief in kaart te brengen, dus zonder gebruik te hoeven maken van ongevallengegevens. CycleRAP is ontwikkeld voor alle fietspaden, fietsstroken en wegen waar fietsers gebruik van maken, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De veiligheid van de fietsinfrastructuur wordt uiteindelijk uitgedrukt in een risicoscore.

CycleRAP is een van de meetinstrumenten voor de ‘Safety Performance Indicator’ fietsinfrastructuur (SPI fiets). Het uitvoeren van een risicoanalyse voor (fiets) infrastructuur past binnen de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV).

De ANWB verwacht dat gemeenten en provincies baat hebben bij de CycleRAP methodiek. Door het uitvoeren van een CycleRAP onderzoek ontstaat inzicht in ongevalsrisico’s op het wegennet. Hierdoor kan er gericht actie genomen worden. Dit kan gebruikt worden als onderdeel van beleid voor verkeersveiligheid en fietsbeleid.

 

Veelgestelde vragen