Naar artikel

Trajectcontroles

Snelheidsovertredingen vergroten het risico op aanrijdingen en de ernst van de gevolgen van aanrijdingen. De ANWB is daarom in principe positief over trajectcontroles.

De ANWB verwacht dat het instellen van trajectcontroles een duurzaam effect kan hebben op het rijgedrag van weggebruikers, omdat de snelheid over een langer traject wordt gemeten. Bovendien krijgen weggebruikers de gelegenheid foutjes in hun snelheidsgedrag  te corrigeren. Daardoor worden de echte overtreders  beboet en niet de mensen die per ongeluk even te snel rijden. De verwachte effecten op de verkeersveiligheid moeten wat de ANWB betreft leidend zijn bij de selectie van de wegen waar trajectcontroles worden ingesteld. 

Verbetering verkeersveiligheid blijft noodzaak

Overigens blijft de ANWB van mening dat ook andere maatregelen nodig blijven om de verkeersveiligheid op de wegen te verbeteren. Eerder onderzoek van de ANWB wees uit dat de verkeersveiligheid op provinciale wegen kan worden verbeterd door bijvoorbeeld het afschermen van obstakels in de berm, het verbreden van wegen of het aanbrengen van rammelstroken die verhinderen dat weggebruikers  in de berm raken. In 2014 heeft de ANWB hierover aanbevelingen gedaan aan alle provincies. 

Aanbevelingen bekijken