Corona verandert mobiliteit in de stad

Tijdens de lockdown was het heel rustig op de wegen en in het ov. Deze Spitsbrekers podcast is opgenomen voordat de regels werden versoepeld en focust op een belangrijk vraagstuk: hoe gaat mobiliteit in de stad eruitzien na Corona? 

Verschillende steden zijn in de afgelopen maanden begonnen met het experimenteren om andere vormen van mobiliteit te stimuleren, zoals meer ruimte voor fietsers en voetgangers. We spraken Daan Zandbelt - Rijksadviseur, stedenbouwkundige en architect -  over woon-werkverkeer, thuiswerken en de veranderingen in de steden. Ook spraken we Martin Guit - mobiliteitsstrateeg van de gemeente Rotterdam - over waar zijn stad mee experimenteert.

“In Rotterdam was het woon-werkverkeer tijdens de lockdown gehalveerd”

Daan: “Plekken die succesvol en gezond zijn, zijn met alle vormen van mobiliteit te bereiken. Dat is een belangrijk ingrediënt voor een gezonde stad”. In steden zoals Rotterdam en Tilburg zijn er daarom diverse experimenten om andere vormen dan auto’s voorrang te geven, met name fietsers en voetgangers. Martin: “We zien dat het woon-werkverkeer in Rotterdam tijdens de lockdown gehalveerd is. Het autogebruik zal weer iets stijgen, maar veel mensen geven aan meer te willen fietsen. Daarom moeten we ruimte voor fietsers maken”.

Daan ziet dat mensen door het gedwongen thuiswerken de omgeving vlakbij huis meer ontdekken. en merken hoe prettig hun buurt eigenlijk is. Ook Martin ziet voordelen aan het thuiswerken. “Door digitalisering en thuiswerken gaat het aantal werkbezoeken afnemen. Tegelijkertijd kan het autogebruik beter verspreid worden over de dag als werknemers in de ochtend thuiswerken en pas later op kantoor komen”.

“Er zijn voordelen aan iets minder mobiel worden”

Daan en zijn team doen onderzoek en brengen adviezen uit om fietsers en voetgangers in de stad meer ruimte te geven, zonder de auto helemaal te vervangen. Daan: “De auto blijft bestaan en mensen zullen blijven rijden, maar er zijn voordelen aan iets minder mobiel worden en dichterbij huis te werken”. Ook Martin ziet een verandering: “Rotterdam wordt niet anti-auto. De auto zal onderdeel van mobiliteit blijven. Samen met belanghebbenden en bewoners in de stad kijken we hoe we structurele verandering tot stand kunnen brengen in de buurt.”

Beluister de podcast voor meer informatie over de verschillende experimenten die uitgevoerd worden rondom mobiliteit in de stad. 

ANWB houdt zich ook bezig met het bereikbaarder, veiliger en duurzamer maken van de steden. Samen met mobiliteitsexperts denken we erover na hoe we steden zo kunnen inrichten dat alle verkeersdeelnemers genoeg ruimte hebben. Micromobiliteit, zoals e-bikes en speed pedelecs, kunnen een deel van de oplossing zijn. Je vindt meer informatie over hoe wij verkeer in de stad veiliger willen maken.