Verkeersregels in Tsjechië

Wat te doen bij pech of een ongeval in Tsjechië? En tot welke leeftijd moeten je kinderen in een kinderzitje zitten? Je leest hier alle afwijkende verkeersregels in Tsjechië.

Snel naar

Verkeersregels algemeen | Maximumsnelheid | Milieuzones | Winterbanden | Verkeersregels caravan en aanhangwagen | Verkeersregels Auto | Verkeersregels bromfiets | Verkeersregels fiets | Verkeersregels motor | Verkeersborden

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Er geldt een absoluut alcoholverbod. Je mag dus geen alcohol drinken vóór of tijdens het rijden. Het absolute alcoholverbod geldt ook voor fietsers en ruiters.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Afstand houden

 • Zorg dat je met je auto of camper altijd minstens 2 seconden afstand houdt ten opzichte van andere voertuigen.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt, tenzij dat gevaar voor ze oplevert.
 • Voetgangers mogen naast elkaar langs de weg lopen, maar moeten in het donker, bij slecht zicht of bij druk verkeer achter elkaar lopen.
 • Iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, wordt met klem geadviseerd een reflector, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen. 

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Naar rechts afbuigende trams hebben voorrang op recht doorgaand verkeer.
 • Trams hebben voorrang op voetgangers die op een voetgangersoversteekplaats oversteken.
 • Als bestuurder van een personenauto moet je afremmen of eventueel stoppen om een bus te laten invoegen in het gewone verkeer aan het einde van een busbaan.

Rotonde

 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden als dat wordt aangegeven met een voorrangs- of stopbord en/of verkeerstekens op de weg.
 • Als er bij een rotonde geen voorrangs- of stopborden en/of andere verkeerstekens staan, hebben bestuurders van rechts voorrang, net als op een gewone kruising.
 • Bij het oprijden van een rotonde en het rijden op de rotonde, moet je geen richting aangeven met je richtingaanwijzers. Alleen als je de rotonde wilt verlaten, ben je verplicht richting aan te geven. 

Ritsen

 • Als twee rijstroken worden samengevoegd is bij langzaam rijdend verkeer ritsen verplicht. Dit betekent het volgende:
  • Op de wegvallende rijstrook moeten bestuurders tot vlak voor de versmalling op de eigen rijstrook blijven rijden en dan pas invoegen.
  • Op de doorgaande rijstrook moeten bestuurders vlak voor de versmalling om beurten één voertuig de ruimte geven om in te voegen.
 • Als je niet doorrijdt tot de versmalling of invoegend verkeer geen voorrang verleent, kun je een boete krijgen.

Reddingsstrook bij file

 • In Tsjechië ben je verplicht in een file in het midden een reddingsstrook (záchranársku uličku) van ten minste 3 m vrij te houden voor de hulpdiensten.
 • Deze plicht geldt op alle wegen met minstens twee rijstroken per rijrichting.
 • Het is verplicht om een reddingsstrook te vormen zodra zich een file vormt en het verkeer stapvoets gaat rijden.
 • Verkeer op de meest linkse rijstrook moet zo veel mogelijk links gaan rijden en verkeer op de andere rijstroken moet zo ver mogelijk naar rechts.
 • Je mag de vluchtstrook gebruiken als dat nodig is om een voldoende brede reddingsstrook te vormen.
 • Als je niet meewerkt aan het vormen van een reddingsstrook bij een file, kun je een hoge boete krijgen.
 • Let op: Voor motorrijders is het in Tsjechië verboden om over de reddingsstrook te rijden.

Inhalen

 • Je moet een rijdende tram rechts inhalen. Alleen als er rechts van de rails niet voldoende ruimte is, mag je de tram ook links inhalen.
 • In Praag is het verboden om een tram links in te halen. Als er rechts niet voldoende ruimte is om in te halen, moet je achter de tram blijven rijden tot er rechts wel voldoende ruimte is.
 • Het is verboden een stilstaande tram voorbij te rijden bij een vluchtheuvel.

Stilstaan

 • Het is verboden stil te staan (of te parkeren) op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is of een obstakel vormt voor het overige verkeer.
 • Het is bovendien verboden stil te staan op onder andere de volgende plaatsen:
  • Op een brug.
  • Binnen 5 m van een kruising, voetgangersoversteekplaats of tram- of bushalte.
  • Binnen 15 m van een overweg, tunnel of onderdoorgang.
  • 30 m voor en 5 m na een tram- of bushalte.
  • Langs tramrails, tenzij er minstens 3,50 m ruimte overblijft.
  • In nauwe straten, tenzij er minstens 3 m ruimte overblijft.
  • Ter hoogte van een doorgetrokken gele streep.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Het is verboden te parkeren ter hoogte van een doorgetrokken gele streep. Een onderbroken gele streep langs de kant van de weg geeft aan dat er parkeerrestricties gelden (bijvoorbeeld dat parkeren op bepaalde tijdstippen verboden is).
 • Let op: Parkeren in een smalle straat is verboden, tenzij er een ruimte van minstens 6 meter (3 meter per rijstrook) overblijft voor het overige verkeer. 
 • Praag kent blauwe, oranje, paarse en groene parkeerzones met verschillende maximumparkeertijden en regels en je kunt betalen via gewone en virtuele parkeermeters. Zie parkujvklidu.cz voor meer informatie.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen overdag toegestaan en alleen als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Rijstroken

 • Als binnen de bebouwde kom een weg uit minimaal twee rijstroken voor iedere richting bestaat, ben je als bestuurder vrij om te kiezen welke rijstrook je wilt gebruiken, ongeacht de snelheid van het verkeer op de andere rijstroken. Buiten de bebouwde kom moet je de meest rechtse rijstrook gebruiken en mag je alleen bij bepaalde manoeuvres, zoals inhalen, en in druk (file)verkeer de andere rijstroken gebruiken.
 • Op wegen met drie rijstroken in één richting mag je van de linkerrijstrook naar de middelste rijstrook gaan, mits je een voertuig dat van de rechterrijstrook naar de middelste rijstrook gaat, niet hindert.
 • Voertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg of langer dan 7 m mogen op wegen met drie of meer rijstroken, alleen de twee meest rechtse rijstroken gebruiken.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom Autoweg Autosnelwegen (A)
Personenauto's, campers met toegestane maximummassa ≤ 3500 kg en motoren 50 90 110 130
Personenauto's met aanhangwagen/caravan 50 80 80 80
Campers met toegestane maximummassa > 3500 kg 50 80 80 80
 • A: Op autosnelwegen binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 80 km/h.
 • In verkeersluwe buurten in de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 20 km/h.
 • Op autosnelwegen zijn alleen voertuigen toegestaan die 80 km/h kunnen en mogen rijden.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) is toegestaan. 
 • Zie voor meer informatie: anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.

Milieuzones

 • Er zijn momenteel geen milieuzones (nízkoemisní zóna, lage-emissiezone) in Tsjechië.

Praag

 • De verwachte invoering van een milieuzone voor personenvoertuigen in Praag is voor onbepaalde tijd uitgesteld.
 • Er gelden nu alleen verkeersbeperkende maatregelen voor vrachtwagens en bussen.
 • Voor actuele informatie over de invoering van de milieusticker zie praha.eu.

Winterbanden

Winterbanden

 • Verplicht in winterperiode en bij bord - Het gebruik van winterbanden is verplicht van 1 november t/m 31 maart als de weg is bedekt met sneeuw of ijs en als de temperatuur lager is dan 4°C terwijl er kans is op sneeuwval of ijzel. Deze periode kan worden vervroegd en/of verlengd als de weersomstandigheden dat vereisen.
 • Let op: Op wegen waar een rond blauw bord staat met daarop een witte afbeelding van een auto en een sneeuwvlok, zijn winterbanden in de winterperiode verplicht, ongeacht de weersomstandigheden en zelfs als het wegdek vrij is van sneeuw of ijs.
 • Een band met de aanduiding M+S, M.S. of M&S wordt als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop zowel de aanduiding M+S als het sneeuwvloksymbool (3PMSF) wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • De voorgeschreven minimale profieldiepte voor winterbanden is 4 mm.
 • Winterbanden moeten op alle wielen van de auto worden gemonteerd.
 • Als je op zomerbanden rijdt tijdens winterse omstandigheden en betrokken raakt bij een ongeval, bestaat de kans dat je (mede)aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval omdat je het verkeer onnodig in gevaar hebt gebracht.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht bij bord - Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Soms heeft dit verkeersbord een onderbord met de tekst Pri souvislé snehové vrstve (bij ononderbroken sneeuwlaag) wat betekent dat sneeuwkettingen alleen mogen worden gebruikt als de weg geheel, of vrijwel geheel, met een sneeuw- of ijslaag is bedekt.
 • Ook in het algemeen geldt dat het gebruik van sneeuwkettingen alleen is toegestaan als de wegen met een sneeuw- of ijslaag zijn bedekt, zodat het wegdek beschermd is tegen de sneeuwkettingen.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, is de maximumsnelheid 50 km/h.

Spijkerbanden

 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden. Dit verbod geldt ook voor Nederlandse auto's.

Bijzonderheden

Voertuigen vanaf 3500 kg

 • Voor voertuigen met een toegestane maximummassa van 3500 kg of meer is het gebruik van winterbanden verplicht van 1 november t/m 31 maart ongeacht de weersomstandigheden.
 • Voor deze voertuigen moeten de winterbanden ten minste op de aangedreven wielen worden gemonteerd.
 • De minimale profieldiepte van winterbanden voor zwaardere voertuigen is 6 mm.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Tsjechië opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m  4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Let op: in tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.

Kinderen

 • Kinderen met een lengte van minder dan 1,50 m of een gewicht van minder dan 36 kg moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • In auto's zonder veiligheidsgordels moeten kinderen van 3 jaar of ouder met een lengte van minder dan 1,50 m altijd achterin worden vervoerd.
 • Kinderen onder de 3 jaar mogen niet reizen in een voertuig zonder kinderzitje (behalve in een taxi in stedelijk gebied).

Lading

 • De regels voor het vervoeren van lading zijn ongeveer gelijk aan die in Nederland.
 • Zorg ervoor dat de lading stevig en veilig is bevestigd en dat de verlichting en kentekenplaat achter goed zichtbaar zijn.

Dashcam

Verkeersregels bromfiets

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is verboden een passagier onder de 12 jaar te vervoeren.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Personen jonger dan 18 jaar moeten een helm dragen.

Mobiele telefoon

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben, oranje reflectoren op de pedalen en twee gele reflectoren op de wielen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen, een bel en spatborden.

Passagiers

 • Kinderen jonger dan 7 jaar moeten in een kinderzitje met voetsteuntjes worden vervoerd door een persoon van minimaal 16 jaar.

Fietsende kinderen

 • Kinderen jonger dan 10 jaar moeten worden begeleid door een persoon van 16 jaar of ouder.

Naast elkaar rijden

 • Naast elkaar rijden is verboden.

Fietsen onder invloed

 • In Tsjechië geldt een absoluut alcoholverbod voor fietsers.

Plaats op de weg

 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.

Bijzonderheden

 • Fietsers mogen tijdens het rijden niet roken.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet achter op een motor vervoerd worden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Tsjechië wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Bruine borden geven toeristische informatie.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwarte plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een auto die deels is bedekt met horizontale zwarte lijnen, waarschuwt voor mist.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn. 
 • Let op: Een rond blauw bord met daarop een witte auto en daaronder een sneeuwkristal betekent dat winterbanden verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een witte koplamp en naar beneden gerichte stralen betekent dat bestuurders dimlicht moeten voeren.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.

Fiets en voetganger

 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.

Aanduidingen

Tsjechisch Nederlands
Cyklisto, sesedni z kola Fietsers afstappen
Bezpečný odstup Afstand houden
Dej prednost tramvaji Voorrang verlenen aan trams
Nebezpecná zatácka Gevaarlijke bocht
Nehoda Ongeval
Nemocnice Ziekenhuis
Objíždka Omleiding
Odbocte Keren
Okruh  Ringweg
Peší zoná Voetgangersgebied
Pozor Let op!
Pri snehu a náledi Weg gesloten vanwege sneeuw en ijs
Prujezd zakázán Geen doorgaand verkeer
Stuj, stop Stoppen
Vlevo Links
Vpravo Rechts
Zákaz parkován Niet parkeren
Za mokra Slipgevaar
Zmena prednosti v jízde Einde voorrangsweg

Meer praktische info onderweg in Tsjechië

Tanken
Tol in Tsjechië
Verkeer in Tsjechië
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto