Naar artikel

Verkeersregels in Slowakije

Welke verkeersregels gelden er in Slowakije? Wat is bijvoorbeeld de maximumsnelheid? En hoe zit het met de verkeersborden? Je leest het hier.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden
 • In Slowakije gelden algemene regels die bepalen dat je als bestuurder van een voertuig te allen tijde de aandacht bij het rijden moet hebben, je moet aanpassen aan de omstandigheden op de weg en zodanig moet handelen dat je het overige verkeer niet hindert of in gevaar brengt.
 • Op basis van deze regels kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt of een sigaret rookt.

Rijden onder invloed

 • Er geldt in Slowakije een absoluut alcoholverbod. Je mag dus geen alcohol drinken vóór of tijdens het rijden.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon of een vergelijkbaar apparaat vast te houden of te gebruiken.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Navigatieapparatuur

 • Navigatieapparatuur mag niet midden op de voorruit worden geplakt en mag het blikveld van de bestuurder niet beperken.

Veilig inhalen

 • Als bestuurder van een motorvoertuig moet je bij het inhalen van een fietser of voetganger een zijdelingse afstand aanhouden van minstens 1,50 m.
 • Op wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h is die zijdelingse afstand minstens 1 m.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt, tenzij dat gevaar voor ze oplevert.
 • Er mogen maximaal twee voetgangers naast elkaar langs de weg lopen.
 • Iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, wordt geadviseerd een reflector, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen. 
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Trams hebben altijd voorrang, ook op voetgangers en fietsers.
 • Als bestuurder van een personenauto moet je afremmen of eventueel stoppen om een bus te laten invoegen in het gewone verkeer aan het einde van een busbaan.

Rotonde

 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden als dat wordt aangegeven met een voorrangs- of stopbord en/of verkeerstekens op de weg.
 • Als er bij een rotonde geen voorrangs- of stopborden en/of andere verkeerstekens staan, hebben bestuurders van rechts voorrang, net als op een gewone kruising.

Inhalen

 • Je moet een rijdende tram rechts inhalen. Alleen als er rechts van de rails niet voldoende ruimte is, mag je de tram ook links inhalen.
 • Let op: In Bratislava is het verboden om een tram links in te halen. Als er rechts niet voldoende ruimte is om in te halen, moet je achter de tram blijven rijden tot er rechts wel voldoende ruimte is.
 • Het is verboden een stilstaande tram voorbij te rijden bij een vluchtheuvel.

Ritsen

 • Als twee rijstroken worden samengevoegd is bij langzaam rijdend verkeer ritsen verplicht. Dit betekent het volgende:
  • Op de wegvallende rijstrook moeten bestuurders tot vlak voor de versmalling op de eigen rijstrook blijven rijden en dan pas invoegen.
  • Op de doorgaande rijstrook moeten bestuurders vlak voor de versmalling om beurten één voertuig de ruimte geven om in te voegen.
 • Als je niet doorrijdt tot de versmalling of invoegend verkeer geen voorrang verleent, kun je een boete krijgen.

Reddingsstrook bij file

 • In Slowakije ben je verplicht in een file een reddingsstrook (záchranársku uličku) in het midden vrij te houden voor de hulpdiensten.
 • Deze plicht geldt op alle wegen met minstens twee rijstroken per rijrichting.
 • Begin met het vormen van een reddingsstrook zodra zich een file vormt en het verkeer stapvoets gaat rijden.
 • Verkeer op de meest linkse rijstrook moet zo veel mogelijk links gaan rijden en verkeer op de andere rijstroken moet zo ver mogelijk naar rechts.
 • Het is ook toegestaan de vluchtstrook te gebruiken om een reddingsstrook te vormen.
 • Als je niet meewerkt aan het vormen van een reddingsstrook bij een file of over de reddingsstrook rijdt, kun je een boete krijgen.
 • Let op: Voor motorrijders is het in Slowakije verboden om over de reddingsstrook te rijden.

Parkeren en stilstaan

 • Het is verboden stil te staan of te parkeren op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is of een obstakel vormt voor het overige verkeer.
 • Het is bovendien verboden stil te staan en te parkeren op onder andere de volgende plaatsen:
  • Op een brug.
  • Binnen 5 m van een voetgangersoversteekplaats of kruising.
  • Binnen 15 m van een overweg, een tunnel of een onderdoorgang.
  • Binnen 30 m voor en 5 m na een tram- of bushalte.
  • Langs tramrails of in nauwe straten, tenzij er minstens 3 m ruimte overblijft voor het overige verkeer. 
 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Parkeren is verboden ter hoogte van een doorgaande witte streep langs de weg of stoep. Er gelden beperkingen voor het parkeren bij een onderbroken witte streep.
 • In Bratislava moet je op veel plaatsen betalen om te mogen parkeren. Je kunt bij een straatverkoper of krantenkiosk parkeertickets kopen die een uur geldig zijn. 

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat. 
 • Bestuurders mogen ook een geluidssignaal geven als ze willen inhalen.

Rijstroken

 • Als binnen de bebouwde kom een weg uit minstens twee rijstroken voor iedere richting bestaat, ben je vrij om te kiezen welke rijstrook je wilt gebruiken, ongeacht de snelheid van het verkeer op de andere rijstroken. Buiten de bebouwde kom mag dit alleen in druk (file)verkeer.
 • Voertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg of langer dan 7 m mogen op wegen met drie of meer rijstroken, alleen de twee meest rechtse rijstroken gebruiken.

Maximumsnelheid Slowakije

 Binnen bebouwde komBuiten bebouwde komAutosnelwegen
Personenauto's en campers < 3500 kg en motoren5090130
Personenauto's < 3500 kg met aanhangwagen/caravan 509090 
Campers > 3500 kg509090
 • Je bent verplicht je snelheid aan te passen aan de weg- en weersomstandigheden.
 • De maximumsnelheid van 50 km/h binnen de bebouwde kom geldt nadat je een wit plaatsnaambord bent gepasseerd.
 • De minimumsnelheid op autosnelwegen is 80 km/h.
 • Vanaf 50 m vóór een spoorwegovergang, en ook tijdens het overstekenen van het spoor, moet je een maximumsnelheid van 30 km/h aanhouden.
Flitspaalsignalering
 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) verboden.
 • Zie voor meer informatie: anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.

Auto en camper

Verlichting
 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
Kinderen
 • Let op: Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en kleiner zijn dan 1,50 m, mogen niet voorin zitten.
 • Kinderen die minder wegen dan 36 kg, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen onder de 3 jaar mogen niet reizen in een voertuig zonder kinderzitje.
Lading
 • De regels voor het vervoeren van lading zijn ongeveer gelijk aan die in Nederland.
 • Zorg ervoor dat de lading stevig en veilig is bevestigd en dat de verlichting en kentekenplaat achter goed zichtbaar zijn.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandSlowakijeopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m(A)
Lengte combinatie18 m18,75 m(A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurders en passagier(s) van een trike of quad zijn verplicht een helm te dragen, tenzij het voertuig een gesloten carrosserie of veiligheidscel heeft en de zitplaatsen zijn uitgerust met een veiligheidsgordel of kinderbeveiligingssysteem.
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Passagiers
 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren.
 • Het is verboden om kinderen jonger dan 12 jaar op de motor te vervoeren.
 • Het is verboden om een passagier te vervoeren die onder invloed is van alcohol of drugs.
Eten, drinken en roken
 • Het is in Slowakije verboden om te eten, drinken en roken op de motor.

Bromfiets en snorfiets

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht.
Verlichting
 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.
Passagiers
 • Het is verboden kinderen jonger dan 12 jaar als passagier te vervoeren.
Veiligheidsvest
 • Buiten de bebouwde kom moeten bromfietsbestuurders een reflecterend veiligheidsvest bij zich hebben (ze mogen dit vest dragen of bewaren in bijvoorbeeld een net of koffer). De bestuurder van een bromfiets is zowel 's nachts als overdag verplicht dit veiligheidsvest bij pech of een ongeval aan te trekken.

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h en een vermogen van maximaal 250 watt.
 Helm
 • Buiten de bebouwde kom is het dragen van een helm voor alle fietsers verplicht.
 • Voor fietsers jonger dan 15 jaar is een helm altijd verplicht, dus ook binnen de bebouwde kom. 
 • Ook voor kinderen jonger dan 15 jaar die op of met de fiets worden vervoerd (in een kinderzitje, een bakfiets of een fietskar of op een aanhangfiets, een kindertandem of anderszins) is een helm verplicht.
Veiligheidsvest
 • Fietsers zijn verplicht om in het donker en overdag bij slecht zicht een reflecterend veiligheidsvest te dragen.
 • Een veiligheidsvest mag niet groen zijn.
Mobiele telefoon
 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.
Verlichting en overige vereisten
 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen, waarbij het licht voor op de fiets de kleur wit of geel moet hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • Achter op de fiets moet een rode reflector zijn aangebracht.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.
Passagiers
 • Personen ouder dan 15 jaar mogen kinderen jonger dan 10 jaar op of met de fiets vervoeren (kinderzitje, bakfiets, fietskar, aanhangfiets, kindertandem etc.). Een kinderzitje achter op de fiets moet zijn uitgerust met vaste voetsteunen.
 • Kinderen die op of met de fiets worden vervoerd (kinderzitje, bakfiets, fietskar, aanhangfiets, kindertandem etc.) moeten een helm dragen.
Fietsende kinderen
 • Kinderen jonger dan 10 jaar moeten bij het fietsen op de openbare weg worden begeleid door een persoon van 15 jaar of ouder.
 • Kinderen jonger dan 10 jaar en hun begeleiders mogen op de stoep rijden mits ze de voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen.
Fietsen onder invloed
 • Er geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Alleen in stedelijke gebieden en op fietspaden is een alcoholgehalte in het bloed toegestaan van maximaal 0,5 promille.
Naast elkaar rijden
 • Fietsers mogen niet naast elkaar rijden, maar er zijn uitzonderingen op deze regel: 
  • Op fietspaden, landwegen en bospaden en in woonwijken mogen fietsers wel in tweetallen naast elkaar rijden mits ze andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen.
  • Als een groep fietsers bestaat uit ten minste zes personen, mogen deze fietsers wel in tweetallen naast elkaar rijden. (Dit maakt een groep fietsers minder lang waardoor deze gemakkelijker is in te halen door bijvoorbeeld automobilisten.)
Plaats op de weg
 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.
 • Kinderen jonger dan 10 jaar en hun begeleiders, mogen op de stoep fietsen mits ze daarbij de voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen.
 • Ook personen die een kind vervoeren op of met de fiets (kinderzitje, bakfiets, fietskar, aanhangfiets, kindertandem etc.) mogen op de stoep rijden aan de rechterkant, maar mogen daarbij de voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen.

Elektrische step

 • In Slowakije wordt een elektrische step een elektrická kolobežka genoemd.
 • Voor zover bekend, mag je met een elektrische step op de openbare weg.
Eisen
 • De elektrische step moet een constructiesnelheid van 25 km/h hebben.
 • Minimumleeftijd: 15 jaar. Kinderen jonger dan 15 jaar mogen wel op voetpaden, fietspaden, onverharde paden en woonerven rijden met een elektrische step. Verhuurbedrijven kunnen een minimumleeftijd van 18 jaar hanteren.
 • Rijbewijs: niet nodig.
 • Helm: verplicht voor kinderen tot 15 jaar.
Verkeersregels
 • Je moet op het fietspad rijden als dat aanwezig is en anders op de rijbaan.
 • Je mag ook op de stoep rijden, maar dat mag alleen stapvoets en je mag voetgangers niet in gevaar brengen. 
 • De maximumsnelheid is 25 km/h.
 • Met twee personen op een elektrische step rijden is verboden.
 • Er geldt een absoluut alcoholverbod. Alleen in stedelijke gebieden en op fietspaden is een alcoholgehalte in het bloed toegestaan van maximaal 0,5 promille.
 • Een telefoon vasthouden is verboden.
Verzekering
 • Controleer bij het huren van een elektrische step de verzekeringsvoorwaarden in het huurcontract.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Verplicht bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is verplicht bij winterse omstandigheden.
 • Met winterse omstandigheden worden besneeuwde of met ijs bedekte wegen bedoeld.
 • Banden met de aanduiding M+S worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop zowel de aanduiding M+S als het sneeuwvloksymbool (3PMSF) wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • De voorgeschreven minimale profieldiepte van winterbanden is 3 mm.
 • Winterbanden moeten op alle vier de wielen zijn gemonteerd.
 • Als je op zomerbanden rijdt tijdens winterse omstandigheden en betrokken raakt bij een ongeval, bestaat de kans dat je (mede)aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval omdat je het verkeer onnodig in gevaar hebt gebracht.
Sneeuwkettingen
 • Verplicht bij bord - Het gebruik van sneeuwkettingen kan verplicht worden gesteld met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan wanneer de wegen voldoende met sneeuw zijn bedekt.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, moeten deze op de aangedreven wielen worden gemonteerd.
Spijkerbanden
 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden.
Bijzonderheden

Auto sneeuw- en ijsvrij

 • Let op: Tijdens de winterperiode zijn bestuurders verplicht ijs en sneeuw van hun auto te verwijderen voor ze wegrijden om achterop komende weggebruikers niet in gevaar te brengen.

Zware voertuigen

 • Voor voertuigen met een toegestane maximummassa van 3500 kg of meer is het gebruik van winterbanden verplicht van 15 november t/m 31 maart ongeacht de weersomstandigheden of de toestand van de weg.
 • Winterbanden moeten op ten minste de aangedreven wielen zijn gemonteerd.
 • De minimale profieldiepte van de winterbanden is 3 mm.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Slowakije wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Waarschuwingsborden van tijdelijke aard hebben geen witte maar een gele achtergrond.
Auto en motor
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een auto die deels is bedekt met horizontale zwarte lijnen, waarschuwt voor mist.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een auto die over de kop slaat, waarschuwt voor een weggedeelte waar veel ongelukken voorkomen.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand met daarin de tekst Prejazd zakázaný betekent: Geen doorgaand verkeer.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een witte koplamp en naar beneden gerichte stralen betekent dat bestuurders dimlicht moeten voeren.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
Overige
 • Een rond wit bord met een rode rand en een zwarte schoen met vier wieltjes eronder geeft aan dat skeeleren, rolschaatsen, skateboarden, waveboarden enzovoort verboden is. Een blauw rond bord met een witte schoen met vier wieltjes geeft een pad aan dat bedoeld is voor skeeleren, rolschaatsen, skateboarden, waveboarden enzovoort.
Aanduidingen
SlovaaksNederlands
Chodte vlavoVoetgangers moeten links lopen
Clo, ZollTol
Dodržuj vzdialenosťAfstand houden
HmleMist
H nemocnicaZiekenhuis
Jednosmerna premavkaEenrichtingsverkeer
Nakladanie a skladanie tovaru zakázanéLaden en lossen verboden
NemocnicaZiekenhuis
ObchadzkaOmleiding
OtvoronéOpen
Pešia zónaVoetgangersgebied
PozorVoorzichtig!
Prejazd zakázanýGeen doorgaand verkeer
Prejdite na druhú stranuGa naar de overkant
Pri hmle (40/60)Bij mist (maximumsnelheid)
Školska zonáSchoolzone
VchodIngang
VlavoLinks
VpravoRechts
VýchodUitgang
ZabocteKeren
Zakladacie klinyWielblokken
ZatvoronéGesloten
ZollDouane

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp in het buitenland 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Het hele jaar door goed verzekerd met de ANWB Reisverzekering. 24/7 hulp en 5% korting voor leden.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. ANWB Visa Silver Card en ANWB Visa Gold Card. Nu het eerste jaar extra voordeel.