Naar artikel

Verkeersregels Kosovo

Van plan te gaan rijden in Kosovo? Zorg ervoor dat je de lokale verkeersregels kent.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.
 • Je mag als bestuurder geen persoon voorin in de auto of achter je op de motor, bromfiets of fiets vervoeren die onder invloed is van alcohol of drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon of vergelijkbaar apparaat vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Rijden in de bergen 

 • Op bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer, tenzij het stijgende voertuig zich het dichtst bij een uitwijkplaats bevindt.
 • Op smalle bergwegen waar voertuigen elkaar moeilijk of helemaal niet kunnen passeren, moet je in de volgende gevallen terugrijden (of anderszins uitwijken): 
  • Als het andere voertuig een aanhangwagen of caravan trekt en jij niet. 
  • Als het andere voertuig zwaarder is dan dat van jou (zoals een vrachtwagen). 
  • Als het andere voertuig een bus is. 
 • Als het gaat om twee gelijkwaardige voertuigen, moet het dalende voertuig terugrijden.
 • Ga voor meer informatie over veilig rijden in de bergen naar anwb.nl/auto/themas/vakantie-met-de-auto/autorijden-in-de-bergen

Veilig wandelen

 • In Kosovo is iedereen die buiten de bebouwde kom in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, verplicht een reflector, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen.
 • Let op: Voetgangers mogen bij het oversteken geen mobiele telefoon gebruiken of een hoofdtelefoon of oortjes dragen.
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Het is verboden een kruispunt over te steken als er na het kruispunt niet voldoende ruimte is om verder te rijden.
 • Trams hebben op een kruising ook voorrang als ze van links komen.
 • Je moet een (school)bus die aangeeft de halte te willen verlaten of van rijstrook te willen wisselen, voorrang verlenen.

Rotonde

 • Een bestuurder die de rotonde nadert, heeft voorrang boven bestuurders die op de rotonde rijden, tenzij uit verkeersborden en -tekens anders blijkt. Vaak staan er voorrangsborden bij een rotonde en moet de bestuurder die de rotonde op wil rijden, voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden. 
 • Let goed op en neem geen voorrang op rotondes in Kosovo, want soms ontbreken er verkeersborden of zijn niet alle verkeersdeelnemers op de hoogte van de verkeersregels op een rotonde.

Inhalen

 • Bestuurders mogen stilstaande bussen en trams alleen langzaam en voorzichtig voorbijrijden.
 • Bestuurders mogen een schoolbus waar kinderen in- en uitstappen, niet voorbijrijden. Ook bestuurders die de schoolbus vanaf de andere kant naderen, moeten stoppen tot de kinderen zijn in- of uitgestapt.

Stilstaan

 • Het is verboden stil te staan op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is (zoals na een scherpe bocht of op een heuvel) of een obstakel vormt voor het overige verkeer. 
 • Het is onder andere ook verboden stil te staan in, of binnen 15 m van, een tunnel en op of onder bruggen.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in). In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.

Geluidssignalen

 • In het donker moet een bestuurder in plaats van geluidssignalen, lichtsignalen gebruiken.
 • Binnen de bebouwde kom en 's nachts is claxonneren alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Buiten de bebouwde kom mogen bestuurders overdag geluidssignalen geven als zij willen inhalen. Ook mag er dan een geluidssignaal worden gegeven als er kinderen langs de weg spelen die niet op het verkeer letten en bij het naderen van een onoverzichtelijke bocht of in andere gevaarlijke situaties.  

Afval

 • Het is streng verboden afval of een sigarettenpeukje uit het raam van de auto te gooien.

Maximumsnelheid Kosovo

 Binnen bebouwde komBuiten bebouwde komAutowegenAutosnelwegen
Personenauto's, campers en motoren5080110130
Personenauto's en motoren, met aanhangwagen/caravan50808080

Auto en camper

Verlichting
 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
Kinderen
 • Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en kleiner dan 1,50 m, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar, mogen niet worden vervoerd in een voertuig waarin geen veiligheidsgordels aanwezig zijn. Kinderen van 3 jaar of ouder die kleiner zijn dan 1,50 m, mogen in een voertuig zonder veiligheidsgordels niet op de voorstoel worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren voor in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
Lading
 • De lading mag aan de voorzijde van het voertuig maximaal 1 m uitsteken.
 • De lading mag aan de achterzijde van het voertuig niet meer uitsteken dan 1/6 deel van de totale lengte van de lading.
 • Wanneer de lading meer dan 1 m uitsteekt, moet aan de uitstekende zijde een rode doek of een rood/wit diagonaal gestreept waarschuwingsbord van 50 bij 50 cm worden bevestigd. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Signaalbord Aluminium.

Caravan en aanhangwagen

Uitrusting
 • In een auto die een caravan of aanhangwagen trekt, moeten twee gevarendriehoeken aanwezig zijn.

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
Hoofdtelefoon of oortjes
 • Het is verboden om oortjes of een hoofdtelefoon te dragen.
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Passagiers
 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren, mits deze 12 jaar of ouder is.
 • Het is verboden om een passagier te vervoeren die onder invloed is van alcohol of drugs.
Aanhanger
 • Het is toegestaan om een aanhanger mee te nemen.
Naast elkaar rijden
 • Het is verboden om naast elkaar te rijden.
Slepen
 • Het is verboden een motor zonder zijspan te slepen.

Bromfiets en snorfiets

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht.
Verlichting
 • Brom- en snorfietsen moeten buiten de bebouwde kom ook overdag dimlicht voeren.
Passagiers
 • Het is toegestaan een passagier mee te nemen. 
 • Je mag alleen een kind ouder dan 12 jaar achter op de bromfiets meenemen.
 • Het is verboden om personen te vervoeren die onder invloed zijn van alcohol of drugs.
Aanhanger 
 • Het is toegestaan met een tweewielige aanhanger achter de bromfiets te rijden.
 • De aanhanger met eventuele lading mag niet breder zijn dan 80 cm en niet zwaarder dan 50 kg.

Fiets

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor kinderen jonger dan 16 jaar.
Veiligheidsvest
 • Fietsers moeten in het donker of bij slecht zicht een reflecterend veiligheidsvest of reflecterende kleding dragen.
Mobiele telefoon
 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
Hoofdtelefoon en oortjes
 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes tijdens het fietsen is verboden.
Verlichting en overige vereisten
 • Fietsen moeten in het donker of bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.
Passagiers
 • Personen boven de 18 mogen een kind onder de 8 jaar op de fiets vervoeren, mits deze in een speciaal kinderzitje met een ruggensteun zit dat goed op de fiets is bevestigd.
 • Passagiers mogen alleen in een zitje of op een daarvoor geschikte bagagedrager worden vervoerd.
 • Personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs, mogen niet op de fiets worden vervoerd.
Fietsende kinderen
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen niet op de openbare weg fietsen.
 • Vanaf een leeftijd van 9 jaar mogen kinderen op voetpaden, in 30 km-zones en in schoolzones fietsen.
 • Kinderen jonger dan 9 jaar mogen alleen op voetpaden en in 30 km-zones fietsen onder begeleiding van iemand die ouder is dan 16 jaar.
Naast elkaar rijden
 • Het is verboden om naast elkaar te fietsen.
Plaats op de weg
 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterzijde van de weg gereden worden.
Aanhanger 
 • Het is toegestaan met een tweewielige aanhanger achter de fiets te rijden.
 • De aanhanger met eventuele lading mag niet breder zijn dan 80 cm en niet zwaarder dan 50 kg.
 • De aanhanger moet aan de achterzijde zijn voorzien van twee reflectoren.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Verplicht in de winterperiode - Van 15 november t/m 15 maart, en ook buiten deze periode bij winterse omstandigheden, is het gebruik van winterbanden verplicht, tenzij je op zomerbanden rijdt met een profieldiepte van minstens 4 mm en er sneeuwkettingen in de auto aanwezig zijn. Dit wettelijke voorschrift geldt ook voor Nederlandse auto's.
 • Er is sprake van winterse omstandigheden als de weg is bedekt met sneeuw en/of ijs.
 • De winterbanden moeten op alle vier de wielen zijn gemonteerd.
 • Banden met de aanduiding M+S, M&S, MS of een sneeuwvloksymbool worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop het sneeuwvloksymbool (3PMSF) wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Let op: In Servië zijn winterbanden verplicht van 1 november tot 1 april.
Sneeuwkettingen
 • Verplicht in auto in winterperiode - Van 15 november t/m 15 maart, en ook buiten deze periode bij winterse omstandigheden, is het verplicht om op zomerbanden met een profieldiepte van minstens 4 mm te rijden en daarnaast sneeuwkettingen in de auto te hebben, tenzij je auto op winterbanden rijdt. Dit wettelijke voorschrift geldt ook voor Nederlandse auto's.
 • Er is sprake van winterse omstandigheden als de weg is bedekt met sneeuw en/of ijs.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat en de weg bedekt is met sneeuw of ijs.
 • Het is verboden sneeuwkettingen te gebruiken als de weg niet bedekt is met sneeuw of ijs.
Spijkerbanden
 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Kosovo wijken nauwelijks af van die in Nederland.
Auto en motor
 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van een blauwe achtergrond.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp in het buitenland
Vanaf7,95per maand

Pechhulp in het buitenland

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.
Shop alles voor je vakantie
Shop nu

Shop alles voor je vakantie

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.
ANWB Reisverzekering

ANWB Reisverzekering

Met de doorlopende reisverzekering van de ANWB kun je erop vertrouwen dat alles écht goed geregeld is.
ANWB Creditcard
vanaf16.-per jaar

ANWB Creditcard

Speciaal voor leden zijn er de ANWB Creditcards. Overal op vakantie veilig en verzekerd betalen. Dat voelt goed!