Deze site ondersteunt de browser Internet Explorer niet meer. Wij raden aan om Microsoft Edge of Chrome te gebruiken.

Naar artikel

Verkeersboetes in Italië

In de Italiaanse verkeerswet is voor elke verkeersovertreding een minimum- en een maximumboete vastgesteld. De bedragen liggen tussen € 23 en € 9.296. Indien mogelijk moet de bekeuring ter plekke worden uitgereikt en moet een proces-verbaal worden overhandigd.

Boeteafhandeling

 • Op een boete staan vaak meerdere boetebedragen vermeld. Als je binnen 5 dagen na ontvangst van de boete betaalt, mag je het laagst genoemde bedrag betalen. Als je de bekeuring tussen 6 en 60 dagen na ontvangst voldoet, betaal je een hoger bedrag. Als je pas na 60 dagen betaalt, moet je het hoogst genoemde bedrag betalen.
 • Betaling van de boete heeft tot gevolg dat de zaak is afgedaan, beroep is dan niet meer mogelijk.
 • Wanneer de bekeuring betwist wordt, moet binnen 60 dagen na ontvangst beroep worden aangetekend.
 • In geval van een verkeersmisdrijf kan de betrokken auto door de politie tijdelijk in beslag genomen worden. Dit geldt ook voor alle verkeersongevallen waarbij een niet-verzekerde auto betrokken is.

Puntenrijbewijs

 • Italië kent een strafpuntensysteem dat ook geldt voor buitenlanders. Voor een aantal verkeersovertredingen wordt een of meer strafpunten gegeven. Bij het bereiken van een totaal van 20 punten wordt het rijbewijs voor 6 tot 24 maanden ingenomen.
 • De overtreder, dus de bestuurder, krijgt de strafpunten. Als de bestuurder niet de kentekenhouder is, zal de kentekenhouder de persoonsgegevens van de bestuurder moeten verstrekken. Weigeren is strafbaar en levert een nieuwe boete op.
 • Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in Italië.

Waarborgsom

 • Niet direct betalen heeft tot gevolg dat een waarborgsom betaald moet worden. Het bedrag is de helft van de voor de overtreding geldende maximumboete.
 • Betaling van de waarborgsom moet in het proces-verbaal worden aangetekend. Zo niet, dan wordt ervan uitgegaan dat de boete is betaald.
 • Het niet betalen van de waarborgsom leidt tot inbeslagname van het voertuig. Het kan ook zijn dat het rijbewijs wordt ingenomen.

Aansprakelijkheid

 • Wordt thuis een bekeuring (met strafpunten) uit Italië ontvangen met betrekking tot een verkeersovertreding die door iemand anders begaan is, dan moet aan de betreffende instantie altijd de naam en adresgegevens worden opgegeven van de bestuurder ten tijde van de overtreding. Gebeurt dit niet, dan kan hiervoor een (hoge) boete worden opgelegd.

Boete thuis ontvangen?

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Boete-indicatie

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

 • Overschrijding tot 10 km/h: vanaf € 41.
 • Overschrijding van 11 tot 40 km/h: vanaf € 169.
 • Overschrijding van 40 tot 60 km/h: vanaf € 532 en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid van 1 tot 3 maanden.
 • Overschrijding van meer dan 60 km/h: vanaf € 829 en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 tot 12 maanden.

Auto + caravan

 • Voor overschrijding van de maximumsnelheid op auto(snel)wegen met een auto + caravan-combinatie zijn de boetes hoger.

Door rood licht rijden

 • Vanaf € 163.

Overtreding inhaalverbod

 • Vanaf € 85.

Overschrijden doorgetrokken streep

 • Vanaf € 77.

Parkeerovertreding

 • Stilstaan of parkeren waar verboden Vanaf € 41.
 • Een parkeerovertreding die gevaar oplevert voor andere weggebruikers en parkeren op de stoep, gehandicaptenparkeerplaats, zebrapad of bushalte: vanaf € 84.
 • Ongeoorloofd parkeren in een zona traffico limitato (verkeersbeperkt gebied): vanaf € 78 + wegslepen auto.

Niet verlenen van voorrang

 • Vanaf € 162.

Rijden zonder veiligheidsgordel/kinderbeveiligingsmiddel

 • Vanaf € 80.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf € 160.

Niet gebruiken van veiligheidshesje

 • Vanaf € 41.

Geen verlichting overdag

 • Geen verlichting (buiten de bebouwde kom): vanaf € 41.

Rijden onder invloed

 • Voor een beginnend bestuurder is het toegestane alcoholpromillage 0,0: boete vanaf € 155.
 • Van 0,5‰ tot 0,8‰: vanaf € 532 en/of 1 maand gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid van 3-6 maanden.
 • Van 0,8‰ tot 1,5‰: vanaf € 800 en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid van ten minste 6 maanden en/of een gevangenisstraf van ten minste 6 maanden.
 • Meer dan 1,5‰: vanaf € 1.500 en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid van 1 tot 2 jaar en/of een gevangenisstraf van 6 tot 12 maanden.
 • Rijden onder invloed van drugs: vanaf € 1.500 en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid van 1 tot 2 jaar en/of een gevangenisstraf van ten minste 6 maanden.

Diversen

Rijden over de vluchtstrook

 • Vanaf € 422.

Verhoging boetes

 • Boetes voor ernstige overtredingen, begaan tussen 22 en 7 uur worden met 30% verhoogd. Bijvoorbeeld snelheidsovertreding of rijden door rood licht.

Speciaal voor jou geselecteerd

Al gepakt voor je vakantie?
Shop nu

Al gepakt voor je vakantie?

Shop hier alles voor je vakantie naar Italië en vertrek goed voorbereid van huis! Zo vergeet je niets.
Pechhulp in het buitenland
vanaf7,95per maand

Pechhulp in het buitenland

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.
ANWB Reisverzekering
Nu10%korting

ANWB Reisverzekering

Met de doorlopende reisverzekering van de ANWB kun je erop vertrouwen dat alles écht goed geregeld is.
ANWB Creditcard
vanaf16.-per jaar

ANWB Creditcard

Amore Italia! Plan jouw perfecte vakantie nu al met de ANWB Creditcard. Voor al je vakantie uitspattingen!