Naar artikel

Verkeersboetes in Italië

In de Italiaanse verkeerswet is voor elke verkeersovertreding een minimum- en een maximumboete vastgesteld.

Boeteafhandeling

 • Op een boete staan vaak meerdere boetebedragen vermeld. Bij betaling binnen 5 dagen na ontvangst van de boete, krijg je korting en betaal je het laagst genoemde bedrag. Als je de boete na 5 dagen betaald, moet je een hoger bedrag betalen. Dat moet binnen 60 dagen na ontvangst. Is dan nog niet betaald, dan is het bedrag wederom verhoogd. 
 • Betaling van de boete heeft tot gevolg dat de zaak is afgedaan, beroep is dan niet meer mogelijk.
 • Wanneer je de bekeuring wil betwisten, moet binnen 60 dagen na ontvangst schriftelijk beroep aantekenen bij de prefect of de vrederechter. 
 • In geval van een verkeersmisdrijf kan de betrokken auto door de politie tijdelijk in beslag genomen worden. Dit geldt ook voor alle verkeersongevallen waarbij een niet-verzekerde auto betrokken is.
Puntenrijbewijs
 • Voor een aantal (ernstige) verkeersovertredingen worden naast een boete ook strafpunten opgelegd. Ook aan buitenlandsers. Bij het bereiken van een totaal van 20 punten wordt het rijbewijs voor 6 tot 24 maanden ingenomen.
 • De overtreder, dus de bestuurder, krijgt de strafpunten. Daarom moet het formulier, dat aan de bekeuring is toegevoegd, ingevuld worden teruggestuurd. Doe je dat niet, dan krijg jij hiervoor een boete.  
 • Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd, geldt dit alleen in Italië.
Waarborgsom
 • Wordt de boete ter plekke opgelegd en je weigert te betalen, dan moet een waarborgsom worden betaald. Het bedrag van de waarborgsom is de helft van de voor de overtreding geldende maximumboete.
 • Betaling van de waarborgsom moet in het proces-verbaal worden aangetekend. Zo niet, dan wordt ervan uitgegaan dat de boete is betaald en kan je niet meer in beroep gaan.
 • Het niet betalen van de waarborgsom leidt tot inbeslagname van het voertuig. Het kan ook zijn dat het rijbewijs wordt ingenomen.
Aansprakelijkheid
 • De bestuurder en de kentekenhouder zijn hoofdelijk aansprakelijk. Doorgaans zijn de bestuurder en de kentekenhouder een en dezelfde persoon. Maar wanneer de bestuurder onbekend is, moet de kentekenhouder de boete betalen.  
Boete thuis ontvangen?
Arrestatie
 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.
Informatie

Boete-indicatie

 • Genoemde bedragen zijn indicaties. 
Snelheidsovertreding
 • Overschrijding tot 10 km/h: vanaf € 41.
 • Overschrijding van 11 tot 40 km/h: vanaf € 175.
 • Overschrijding van 40 tot 60 km/h: vanaf € 532 en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid van 1 tot 3 maanden.
 • Overschrijding van meer dan 60 km/h: vanaf € 829 en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 tot 12 maanden.

Auto + caravan

 • Voor overschrijding van de maximumsnelheid op auto(snel)wegen met een auto + caravan-combinatie zijn de boetes hoger.
Door rood licht rijden
 • Vanaf € 175.
Parkeerovertreding
 • Stilstaan of parkeren waar verboden: vanaf € 45.
 • Een parkeerovertreding die gevaar oplevert voor andere weggebruikers en parkeren op de stoep, gehandicaptenparkeerplaats, zebrapad of bushalte: vanaf € 84.
 • Ongeoorloofd parkeren in een zona traffico limitato (milieuzone): vanaf € 78 + wegslepen auto.
Niet verlenen van voorrang
 • Vanaf € 175.
Rijden zonder veiligheidsgordel/kinderbeveiligingsmiddel
 • Vanaf € 85.
Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden
 • Vanaf € 165.
Niet gebruiken van veiligheidshesje
 • Vanaf € 45.
Geen verlichting overdag
 • Geen verlichting (buiten de bebouwde kom): vanaf € 45.
Rijden onder invloed
 • Voor een beginnend bestuurder is het toegestane alcoholpromillage 0,0: vanaf € 155.
 • Van 0,5‰: vanaf € 535 en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid van 1 tot 2 jaar.
 • Voor het rijden onder invloed van drugs worden hoge boetes opgelegd en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid. 
Diversen

Verhoging boetes

 • Boetes voor ernstige overtredingen, begaan tussen 22 en 7 uur, worden met 30% verhoogd. Bijvoorbeeld bij een snelheidsovertreding of rijden door rood licht.

Speciaal voor jou geselecteerd

Al gepakt voor je vakantie?
Shop nu

Al gepakt voor je vakantie?

Shop hier alles voor je vakantie naar Italië en vertrek goed voorbereid van huis! Zo vergeet je niets.
Pechhulp in het buitenland
Vanaf8,35per maand

Pechhulp in het buitenland

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.
ANWB Reisverzekering
Nu10%korting

ANWB Reisverzekering

Met de doorlopende reisverzekering van de ANWB kun je erop vertrouwen dat alles écht goed geregeld is.
ANWB Creditcard
vanaf16.-per jaar

ANWB Creditcard

Amore Italia! Plan jouw perfecte vakantie nu al met de ANWB Creditcard. Voor al je vakantie uitspattingen!