Verkeersregels Ierland

Hoe hard mag je rijden in Ierland en hoe zit het precies met de voorrangsregels? We hebben de belangrijkste verkeersregels op een rijtje gezet voor auto, caravan, motor, fiets en bromfiets.

Snel naar

Verkeersregels algemeen | Verkeersregels auto | Verkeersregels caravan en aanhangwagen | Verkeersregels motor | Verkeersregels Fiets | Verkeersregels bromfiets | Maximumsnelheid | Verkeersborden | Winterbanden

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor beginnend bestuurders met minder dan 2 jaar rijervaring geldt een limiet van 0,2 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Het is ook uitdrukkelijk verboden tijdens het rijden te sms'en, e-mailen of te internetten, zelfs als dit gebeurt via een handsfree telefoon. De boetes bij een overtreding zijn hoog.
 • Handsfree bellen tijdens het rijden is wel toegestaan, maar wordt in Ierland ten zeerste afgeraden op basis van de regel dat een bestuurder zich niet mag laten afleiden tijdens het rijden.

Veilig wandelen

 • Voetgangers wordt geadviseerd zover mogelijk aan de rechterkant van de weg te lopen als er geen voetpad aanwezig is.
 • Iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, wordt geadviseerd een reflector, lampje, kleding met reflecterende strepen of een veiligheidshesje te dragen. Voetgangers die in het donker langs landweggetjes lopen, wordt geadviseerd een zaklantaarn te gebruiken.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising zonder verkeerstekens moet je voorrang verlenen aan bestuurders op de hoofdweg. Op een kruising van gelijkwaardige wegen zonder verkeerstekens moet je voorrang verlenen aan bestuurders van rechts.
 • Let op: Op een T-kruising hebben bestuurders op de doorgaande weg voorrang.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van diagonale gele strepen. Bestuurders mogen deze zogenoemde box junctions alleen oprijden als ze zonder te stoppen het kruispunt kunnen passeren. Bestuurders mogen wel op de kruising stoppen als ze bij het rechtsaf slaan voor tegemoetkomende bestuurders moet wachten.
 • Voetgangers hebben voorrang op oversteekplaatsen die zijn voorzien van gele knipperbollen.

Rotonde 

 • Op een rotonde rijdt het verkeer met de klok mee.
 • Als je een rotonde nadert, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die zich al op de rotonde bevinden (bestuurders van rechts), tenzij anders wordt aangegeven.
 • Anders dan in Nederland moet je bij het naderen van een rotonde al de richting aangeven die je na de rotonde wilt volgen: 
  • Naar links (een kwart rotonde): geef continu richting aan naar links.
  • Rechtdoor (halve rotonde): geef eerst geen richting aan en geef pas richting aan naar links wanneer je de laatste afslag vóór de afslag die je wilt nemen, bent gepasseerd.
  • Naar rechts (driekwart rotonde): geef eerst richting aan naar rechts en geef pas richting aan naar links wanneer je de laatste afslag vóór de afslag die je wilt nemen, bent gepasseerd.
 • Op een rotonde met meer rijstroken moet je zo veel mogelijk de richting aanhouden die je wilt volgen.

Parkeren

 • Langs een weg met aan de zijkant een doorgetrokken gele streep is het verboden te parkeren. Soms geldt dit verbod alleen op bepaalde, op een verkeersbord aangegeven, tijden.
 • Een bord Verboden te parkeren is wit met een rode rand en een zwarte letter P met daaroverheen een rode diagonale balk.
 • Een bord Parkeren toegestaan is wit met een rode rand en een zwarte letter P, eventueel voorzien van een onderbord met de toegestane tijdstippen.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is claxonneren verboden tussen 23.30 en 7.00 uur.

Bijzonderheden

Spoorwegovergang

 • Sommige spoorwegovergangen zijn afgesloten door hekken die je mag openen om het spoor over te steken. Nadat je de overgang bent gepasseerd, moet je de hekken altijd weer sluiten (ook als ze open stonden). Lees de instructies en blijf bij elke handeling opletten of er geen trein aankomt.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • De koplampen van een Nederlandse auto staan afgesteld op de berm. Dit betekent dat ze in Ierland op de andere weghelft schijnen, waardoor ze tegenliggers kunnen verblinden. Aangezien het verblinden van de tegenligger verboden is, wordt automobilisten geadviseerd hun koplampen gedeeltelijk af te plakken. Dit kan met speciale stickers, die onder meer verkrijgbaar zijn via webwinkel.anwb.nl onder de naam 'Stickers Engeland'.
 • Net als in Nederland zijn automobilisten overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Kinderen van 3 jaar en ouder die kleiner zijn dan 1,50 m en minder wegen dan 36 kg, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd. Als de auto geen veiligheidsgordels heeft, moeten zij op de achterbank worden vervoerd.
 • Kinderen onder de 3 jaar moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd en mogen niet worden vervoerd in een voertuig waarin geen kinderzitje aanwezig is. Kinderen onder de 3 jaar mogen alleen zonder kinderzitje worden vervoerd op de achterbank van een taxi.
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto, in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

Roken in de auto

 • Het is in Ierland voor iedere inzittende van een auto of camper verboden te roken in het bijzijn van een kind onder de 18 jaar.

Lading

 • Aan de achterzijde van het voertuig mag de lading maximaal 3 m uitsteken. Lading die meer dan 1 m naar achteren uitsteekt, moet worden gemarkeerd met een rode vlag of doek of een rood-wit bord en 's nachts met verlichting.
 • Lading mag zijwaarts aan beide zijden niet meer dan 30 cm uitsteken.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Ierland opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4,65 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m   (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m   (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Extra brede aanhanger

 • Voor het vervoer van een aanhanger die breder is dan 2,55 m, maar niet breder dan 4,3 meter (en niet langer dan 27,4 m), kan een gratis vergunning worden aangevraagd bij An Garda Síochána (garda.ie). Deze vergunning is slechts geldig voor bepaalde aangewezen wegen. Raadpleeg ook de website van de Department of Transport dttas.ie of de Vehicle Standards Road Safety Authority rsa.ie voor meer informatie.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.
 • Bestuurders kunnen een boete krijgen als ze een passagier zonder helm vervoeren.

Kleding

 • Het dragen van een witte helm en reflecterende kleding of reflecterende stickers wordt zeer aangeraden.

Verlichting

 • Dimlicht overdag is verplicht in de schemering en bij slecht zicht.
 • Geadviseerd wordt om altijd dimlicht te voeren.

Passagiers

 • Het is toegestaan één passagier te vervoeren, mits er een daartoe bestemde zitplaats op de motor aanwezig is.
 • De passagier mag niet achterstevoren zitten en beide voeten moeten op steunen rusten.

Aanhanger

 • Het is verboden een aanhanger te koppelen aan een motor van minder dan 125 cm³.
 • Het is wel toegestaan een aanhanger te koppelen aan een motor van meer dan 125 cm³, mits:
  • de aanhanger niet breder is dan 1 m;
  • de ruimte tussen de motor en de aanhanger niet groter is dan 2,5 m;
  • de afstand tussen de achteras van de motor en de achterzijde van de aanhanger niet groter is dan 2,5 m.
 • Het onbeladen gewicht van de motor (zonder passagiers, maar met volle tank etc.) moet duidelijk zijn aangegeven op de motor en het onbeladen gewicht van de aanhanger moet duidelijk zijn aangegeven op de aanhanger.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

Mobiele telefoon

 • Hoewel mobiel bellen op de fiets niet wettelijk verboden is, kan een boete worden gegeven als het bellen een negatieve invloed op het rijgedrag heeft of als daarmee het overige verkeer in gevaar wordt gebracht.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Over regelgeving met betrekking tot het vervoeren van passagiers op de fiets zijn ons geen gegevens bekend.

Naast elkaar rijden

 • Het is toegestaan om naast elkaar te fietsen, mits hiervoor voldoende ruimte is en het andere verkeer niet wordt gehinderd.

Fietsen onder invloed

 • Als een fietser zichtbaar onder invloed is en de fiets niet meer goed kan besturen, kan een boete worden gegeven.

Plaats op de weg

 • Fietspaden worden aangegeven door een doorgetrokken witte streep.
 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken moeten fietsers, omdat in Ierland links wordt gereden, zoveel mogelijk aan de linkerzijde van de weg fietsen.

Elektrische fiets

 • Net als in Nederland gelden voor een standaard elektrische fiets (E-bike, Electrically Assisted Pedal Bicycle), dat wil zeggen een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt, dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Het dragen van een fietshelm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
 • Met een elektrische fiets mag op het fietspad worden gereden.

Speedpedelec

 • Er zijn in Ierland geen speciale regels voor speedpedelecs (elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 km/h). Voor speedpedelecs gelden daarom vooralsnog dezelfde regels als voor bromfietsen.
 • Bestuurders moeten 16 jaar of ouder zijn en een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) dragen. Voor zover bekend is het niet toegestaan een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776:2016) te dragen.
 • Speedpedelecs mogen niet op het fietspad rijden.

Verkeersregels brom- en snorfiets

 • In Ierland wordt een bromfiets een moped genoemd. Deze mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.
 • Er is geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.

Verlichting

 • Dimlicht is overdag niet verplicht, maar wordt wel zeer aangeraden.

Passagiers

 • Op een bromfiets of snorfiets mag één passagier worden meegenomen op een daartoe bestemde zitplaats. Alleen een bestuurder die hiervoor verzekerd is, is bevoegd tot het vervoeren van passagiers.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom (A) Hoofdwegen (B) Autosnelwegen
Personenauto's, campers met toegestane maximummassa < 3500 kg en motoren 50 60-80 80-100 (C, D) 120
Personenauto's en motoren, met aanhangwagen/caravan 50 60-80 80 80
Campers met toegestane maximummassa > 3500 kg 50 60-80 80 80
 • A: Dit zijn regional en local roads, ook wel non-national roads genoemd. De maximumsnelheid wordt hier aangegeven met borden.
 • B: Dit zijn de National Primary en National Secondary Routes
 • C: De maximumsnelheid wordt aangegeven met borden.
 • D: Op hoofdwegen met gescheiden rijbanen en vier rijstroken 120 km/h. 
 • In de buurt van scholen en in grote delen van Dublin geldt een maximumsnelheid van 30 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Verkeersborden

 • In Ierland worden grotendeels dezelfde verkeersborden gebruikt als in Nederland, er zijn echter ook verkeersborden die afwijken van de Europese norm.
 • De verkeersborden zijn gewoonlijk tweetalig. Plaatsnamen worden aangegeven in het Iers en het Engels, waarbij de Ierse naam cursief is geschreven.
 • De afstanden op afstandswijzers worden aangegeven in kilometers. Alleen op oudere borden op het platteland wordt de afstand soms nog aangegeven in mijlen. 1 mijl = 1,6 kilometer. Ook de maximumsnelheden worden aangegeven in km/h en niet in mijlen per uur, zoals in Noord-Ierland en Groot-Brittannië.
 • Op bruine rechthoekige of vierkante borden wordt toeristische informatie gegeven.

Afwijkend van Europese norm

 • Let op: Waarschuwingsborden zijn ruitvormig en geel met een zwart waarschuwingssymbool (en niet driehoekig en wit met een rode rand). Ze lijken meer op borden uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. 
 • Het bord voor een doodlopende weg is een zwart omrand wit vierkant met een zwarte verticale streep en een rode horizontale streep die samen een T vormen.

Auto en motor

 • Wegwijzers op autosnelwegen (motorways) zijn blauw met witte letters, op nationale wegen groen met witte letters en op regionale en lokale wegen wit met zwarte letters.
 • Autosnelwegen worden op borden aangeduid met een M van motorway gevolgd door een nummer, nationale primaire en secundaire wegen worden aangeduid met een N, regionale wegen worden aangeduid met een R en sommige lokale wegen worden aangeduid met een L.
 • Het gebodsbord voor Voorrang verlenen is een rood omrande witte driehoek op zijn punt met de Engelse tekst Yield of de Ierse tekst Géill slí (en niet Give way zoals in Noord-Ierland en Groot-Brittannië).
 • Het Europese ronde rode bord met een brede witte horizontale streep wordt gebruikt om aan te geven dat je een weg niet mag inrijden, maar er is ook een wit rond bord met een rode rand en een zwarte naar boven gerichte pijl met een rode streep erdoor dat aangeeft dat je een weg niet mag inrijden. Dit bord geeft een tijdelijk verbod aan en heeft altijd een onderbord met de tijdstippen waarop het inrijverbod geldt.
 • Een inhaalverbod wordt aangegeven met een rood omrand rond wit bord met twee zwarte auto's naast elkaar en een rode schuine streep erdoor (en niet met een zwarte en rode auto naast elkaar).
 • Een stopverbod wordt aangeduid met een rood omrand rond bord met een rode op een witte achtergrond. Dit bord geeft een clearway aan, dat wil zeggen een weg waar stoppen verboden is.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een grote zwarte P (vaak met aan weerszijden een pijltje) waar een diagonale rode streep doorheen loopt betekent: Verboden te parkeren. Zonder diagonale rode streep betekent het bord: Parkeren toegestaan.

Aanduidingen

Iers / Engels Nederlands
Aire leanaí / Caution children Voorzichtig: kinderen
Bóthar dúnta / Road closed Weg is afgesloten
Clearway Autoweg waar stopverbod geldt
Ceantar coisithe / Pedestrian zone Voetgangersgebied
Crioch / End (ceantar / zone) Einde (zone)
Cúrsa Timpill / Detour Omleiding
Droichid ísle / Low bridges Lage bruggen
Ghualainn chrua / Hard shoulder Vluchtstrook
Géill slí / Yield Voorrang verlenen
Go mall / Slow Langzaam rijden
Rampaí / Ramps Verkeersdrempels
Raon Rothar / Cycle Track Fietspad
Stop nuair a léiríonn soilse dearga / Stop when red lights show Stoppen als het licht rood is
Téich / Stop Stoppen

Winterbanden

Winterbanden

 • Niet verplicht - Het gebruik van winterbanden is niet verplicht in Ierland.
 • Als winterbanden worden gebruikt, moeten deze op alle vier de wielen zijn gemonteerd.
 • De minimale profieldiepte is 1,6 mm.
 • Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.

Sneeuwkettingen

 • Toegestaan onder voorwaarden - Het gebruik van sneeuwkettingen is uitsluitend toegestaan als de weg is bedekt met sneeuw of ijs en het wegdek niet wordt beschadigd.

Spijkerbanden

 • Toegestaan onder voorwaarden - Het gebruik van spijkerbanden is uitsluitend toegestaan als de weg is bedekt met sneeuw of ijs en het wegdek niet wordt beschadigd.

Meer praktische info over onderweg in Ierland

Tanken in Ierland
Tol in Ierland
Verplicht mee in de auto
Route-informatie
Actuele verkeersinformatie Ierland
Verkeersboetes