Naar artikel

Verkeersregels Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Het links rijden is niet de enige afwijkende verkeersregel in Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Om goed voorbereid te zijn, lees je van tevoren de verkeerspagina van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Groot-Brittannië en Noord-Ierland geldt de regel dat de bestuurder van een voertuig zich altijd goed moet kunnen concentreren om veilig te kunnen rijden.
 • Als bestuurder moet je daarom afleidingen vermijden en kun je een aanzienlijke boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld luistert naar harde muziek (waardoor andere geluiden niet hoorbaar zijn), een kaart probeert te lezen, een muziekspeler of radio bedient, discussies voert met je passagiers of iets eet, drinkt of rookt en daarmee jezelf of andere weggebruikers in gevaar brengt of zou kunnen brengen.

Rijden onder invloed

 • In Schotland is het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed 0,5 promille, in de rest van Groot-Brittannië en in Noord-Ierland geldt een limiet van 0,8 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs. Een positief resultaat van een speekseltest kan leiden tot boetes tot 5000 pond en/of een gevangenisstraf van maximaal zes maanden en kan ertoe leiden dat het rijbewijs minimaal twaalf maanden wordt ingetrokken.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden of anderszins te gebruiken. De boete voor een overtreding van deze regel is hoog. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat (met draaiende motor) in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Apparatuur met een scherm

 • Er mag tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm, zoals een smartphone, tablet of dvd-speler, aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder. Alleen navigatieapparatuur is toegestaan.

Rijden in de bergen 

Veilig wandelen

 • Voetgangers wordt geadviseerd aan de rechterkant van de weg te lopen als er geen voetpad aanwezig is.
 • Iedereen die in het donker of overdag bij slecht zicht langs de weg loopt, wordt geadviseerd een reflector, lampje, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen.
 • Voetgangers wordt aangeraden om in het donker, overdag bij slecht zicht en op smalle wegen achter elkaar te lopen.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • De meeste kruispunten in Groot-Brittannië en Noord-Ierland zijn voorzien van voorrangsborden en -markeringen. Alleen op kruisingen van rustige straten en landwegen zijn soms geen verkeerstekens aanwezig. 
 • Let op: Op kruisingen zonder voorrangsborden en -markeringen heeft niemand voorrang, want in Groot-Brittannië geldt op dergelijke kruisingen de regel Verkeer van links (of rechts) heeft voorrang niet. Je wordt in dat geval aangeraden goed uit te kijken en bij twijfel altijd voorrang te verlenen. 
 • In Groot-Brittannië en Noord-Ierland wordt niet met haaientanden, maar met een dubbele onderbroken streep aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. Meestal wordt deze dubbele onderbroken streep voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt ook vaak nog een driehoekig verkeersbord met de tekst Give way (Voorrang verlenen) gebruikt.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van diagonale gele strepen. Bestuurders mogen deze zogenoemde box junctions alleen oprijden als ze zonder te stoppen het kruispunt kunnen passeren. Bestuurders mogen wel op de kruising stoppen, als ze bij het rechtsaf slaan voor tegemoetkomend verkeer moeten wachten.
 • Bestuurders moeten een bus, touringcar of tram voorrang verlenen wanneer ze dat veilig kunnen doen, in het bijzonder wanneer deze met richtingaanwijzers aangeeft de halte te willen verlaten.
 • Voetgangers hebben voorrang op zebrapaden die zijn voorzien van gele knipperbollen.
 • Bestuurders die een weg inslaan, moeten voorrang verlenen aan voetgangers die begonnen zijn met het oversteken van die weg.

Rotonde

 • Op een rotonde rijdt het verkeer met de klok mee.
 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die zich al op de rotonde bevinden (bestuurders van rechts), tenzij anders wordt aangegeven.
 • Anders dan in Nederland moet je bij het naderen van een rotonde al de richting aangeven die je na de rotonde wilt volgen: 
  • Naar links (een kwart rotonde): geef continu richting aan naar links.
  • Rechtdoor (halve rotonde): geef eerst geen richting aan en geef pas richting aan naar links wanneer je de laatste afslag vóór de afslag die je wilt nemen, bent gepasseerd.
  • Naar rechts (driekwart rotonde): geef eerst richting aan naar rechts en geef pas richting aan naar links wanneer je de laatste afslag vóór de afslag die je wilt nemen, bent gepasseerd.
 • Op een rotonde met meer rijstroken moet je zo veel mogelijk de richting aanhouden die je wilt volgen.

Inhalen

 • Let op: Als automobilist of motorrijder moet je bij het inhalen van een fietser voldoende zijdelingse afstand bewaren tussen jou en de fietser (de aanbevolen afstand is minstens 1,5 m). Als je dat niet doet, kun je een aanzienlijke boete krijgen voor onvoorzichtig rijden.

Stilstaan

 • Een clearway is een weg of weggedeelte waar een verbod om stil te staan geldt. Een clearway wordt aangeduid met een rond bord met een rode rand en een blauw veld met daaroverheen een rood kruis, waarmee ook in Nederland een verbod om stil te staan wordt aangegeven.
 • In stedelijke gebieden en met name in Londen komen ook red routes voor waar een verbod om stil te staan geldt. Dit zijn grote wegen met aan de kant een doorgetrokken enkele of dubbele rode streep. Bij een enkele rode streep geldt het verbod gedurende de tijd die vermeld staat op het bijbehorende verkeersbord en bij een dubbele doorgetrokken rode streep geldt het verbod om stil te staan permanent.
 • Een gele lijn langs de rijbaan of stoeprand geeft aan dat daar beperkingen gelden voor stilstaan of in- en uitladen. Deze beperkingen worden vaak op kleine rechthoekige borden aangegeven.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de rechterkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de rechterkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de rechterkant parkeren.
 • Het is verboden te parkeren op een plek waar je auto een obstakel vormt. Deze regel wordt vooral in grotere plaatsen strikt toegepast.
 • In sommige steden moet een parkeerschijf worden gebruikt.
 • Het is verboden te parkeren langs een weg met in het midden al dan niet onderbroken dubbele witte lijnen.
 • Er geldt een parkeerverbod langs een urban clearway (autoweg met tijdelijk stopverbod in stedelijk gebied) gedurende de tijd die vermeld staat op het bijbehorende rechthoekige verkeersbord. Deze tijden zijn vaak van maandag t/m vrijdag van 8.30-18.30 uur en op zaterdag van 8.30-13.30 uur.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is claxonneren verboden tussen 23.30 en 7.00 uur.
 • Geluidssignalen kunnen worden vervangen door knipperen met groot licht, mits tegenliggers hierdoor niet gehinderd worden.
 • Het is verboden te claxonneren als je auto stilstaat (tenzij je daarmee een gevaar kunt afwenden).

Auto en camper

Verlichting

 • De koplampen van een Nederlandse auto staan afgesteld op de berm. Dit betekent dat ze in Groot-Brittannië en Noord-Ierland op de andere weghelft schijnen, waardoor ze tegenliggers kunnen verblinden. Aangezien het verblinden van de tegenligger verboden is, wordt bestuurders aangeraden hun koplampen indien mogelijk anders af te stellen of anders gedeeltelijk af te plakken, bijvoorbeeld met speciale stickers, die onder meer verkrijgbaar zijn via webwinkel.anwb.nl onder de naam 'Stickers Engeland'.
 • Net als in Nederland zijn automobilisten overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.
 • Het mistlicht moet worden ingeschakeld als door sneeuw, mist of zware regenval het zicht minder is dan 100 m (in Nederland: 50 m).
 • In Groot-Brittannië wordt automobilisten geadviseerd ook overdag dimlicht of dagrijlicht te voeren.

Kinderen

 • In een auto die is voorzien van veiligheidsgordels, moeten kinderen van 3 t/m 11 jaar die kleiner zijn dan 1,35 m, in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd. Deze kinderen mogen alleen in de volgende gevallen op de achterbank een gewone autogordel dragen:
  • In de taxi als er geen kinderzitje beschikbaar is.
  • Bij onverwacht noodzakelijk vervoer over een korte afstand.
  • Als er al twee kinderzitjes in gebruik zijn en er geen plaats is voor een derde op de achterbank.
 • Kinderen onder de 3 jaar moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd en mogen niet worden vervoerd in een voertuig waarin geen kinderzitje aanwezig is. Kinderen onder de 3 jaar mogen alleen zonder kinderzitje worden vervoerd op de achterbank van een taxi.
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto, in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • Voor kinderen van 12 jaar en ouder of met een lengte van minimaal 1,35 m is een gewone autogordel voldoende.

Roken in de auto

 • Het is in Engeland, Wales en Schotland strafbaar voor iedere inzittende van een auto of camper om te roken in het bijzijn van een passagier onder de 18 jaar.

Lading

 • Lading mag aan de voor- of achterkant maximaal 1 m uitsteken. Als lading meer dan 1 m maar minder dan 2 m uitsteekt, moet het uiteinde duidelijk zichtbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld met een gekleurde doek).
 • Lading mag zijwaarts aan beide kanten niet meer dan 30,5 cm uitsteken, tot een maximale totaalbreedte van 2,90 m.
 • 's Nachts of bij slecht zicht moet uitstekende lading voorzien zijn van een rood licht aan de achterkant en een wit licht aan de voorkant.

Dashcam

Slepen

 • Het slepen van voertuigen wordt ten zeerste afgeraden. Je wordt geadviseerd een sleepdienst in te schakelen.
 • Een voertuig mag alleen worden gesleept tot de dichtstbijzijnde garage.
 • De afstand tussen het slepende en gesleepte voertuig mag niet meer dan 4,5 m zijn. Als de afstand meer dan 1,5 m is, moet de sleepkabel of -stang beter zichtbaar worden gemaakt door in het midden een felgekleurde doek of vlag te bevestigen. 
 • Achter op de auto die wordt gesleept, moet een geel markeringsbordje of gele sticker met de tekst On tow worden aangebracht. Dergelijke markeringsbordjes of stickers worden in Groot-Brittannië en Noord-Ierland meestal bij een sleepkabel of -stang geleverd.
 • Het slepen van een defect voertuig met behulp van een zogeheten A-frame is toegestaan. 
 • Geadviseerd wordt om niet sneller dan 25 km/h te rijden. 

Bijzonderheden

Lege tank

 • Let op: Bestuurders die op de vluchtstrook moeten parkeren vanwege een lege tank, zijn strafbaar.

Bromfiets en snorfiets

 • Een brommer wordt in Groot-Brittannië en Noord-Ierland een moped genoemd. De maximumsnelheid is 45 km/h. 
 • Voor een moped die met pedalen kan worden voortbewogen, gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.

Helm

 • Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht voor snor- en bromfietsers en hun passagiers.

Verlichting

 • Het is niet verplicht om ook overdag dimlicht te voeren, maar dit wordt wel geadviseerd.

Passagiers

 • Op een bromfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats die is voorzien van voetsteunen.

Aanhanger

 • Het is niet toegestaan om een aanhanger aan een bromfiets te koppelen.

Plaats op de weg

 • Het is verboden om met bromfietsen op motorways te rijden.
 • Ook op fietspaden mag je met een bromfiets niet rijden.

Bijzonderheden

 • De banden van de bromfiets moeten over een goed, zichtbaar profiel beschikken.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

 NederlandGroot-Brittannië en Noord-Ierlandopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (excl. dissel)12 m7 m(A, C)
Lengte combinatie18 m18,75 m(B, C)
 • A: Een caravan of aanhangwagen mag maximaal 7 m lang zijn, exclusief dissel. Een caravan of aanhangwagen mag maximaal 12 m lang zijn als de toegestane maximummassa van het trekkende voertuig groter is dan 3500 kg.
 • B: De maximumlengte is 18 m als het trekkende voertuig vóór 1998 is gefabriceerd.
 • C: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Spiegels

 • Het wordt ten zeerste aangeraden om zowel links als rechts een achteruitkijkspiegel te monteren als je een caravan of aanhangwagen trekt omdat je verplicht bent te zorgen voor goed zicht naar achteren (minstens 20 m) aan beide zijden van de caravan of aanhangwagen.

Rijstroken

 • Op autosnelwegen met drie of meer rijstroken in één richting mag je met een auto met caravan of aanhangwagen niet op de meest rechtse rijstrook rijden.

Fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen in Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Mobiele telefoon

 • Hoewel mobiel bellen op de fiets niet wettelijk verboden is, kunnen fietsers een boete krijgen als het bellen een negatieve invloed heeft op hun rijgedrag of als ze daarmee het overige verkeer in gevaar brengen.
 • Voor bestuurders van elektrische fietsen die worden aangemerkt als motorvoertuig, is het wel verboden om een mobiele telefoon vast te houden tijdens het fietsen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • In plaats van continu brandend mag het licht ook knipperen.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Het is verboden passagiers op de fiets te vervoeren tenzij de fiets speciaal daarvoor is toegerust.
 • Het is toegestaan om kinderen te vervoeren in een fietszitje.

Fietsen onder invloed

 • Als een fietser zichtbaar onder invloed is en de fiets niet meer goed kan besturen, kan een boete worden gegeven.

Plaats op de weg

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, wordt fietsers geadviseerd hiervan gebruik te maken.
 • Op gecombineerde fiets-/voetpaden moeten fietsers op het fietsgedeelte blijven.
 • Wanneer busstroken ook door fietsers gebruikt mogen worden, wordt dit met borden aangegeven.
 • Fietsen op motorways is verboden, maar fietsen op dual carriageways is toegestaan, tenzij met een verkeersbord wordt aangegeven dat dit verboden is.
 • Fietsen op de stoep is verboden.

Elektrische fiets

 • In Groot-Brittannië, en sinds mei 2020 ook in Noord-Ierland, gelden voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt (EAPCElectrically Assisted Pedal Cycle), vrijwel dezelfde regels als voor een gewone fiets; de enige uitzondering is de leeftijdslimiet.
 • Je moet minimaal 14 jaar zijn om op een elektrische fiets (EAPC) te mogen rijden.
 • Het dragen van een fietshelm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
 • Met een elektrische fiets moet waar mogelijk op het fietspad worden gereden.

Speedpedelec

 • Er zijn in Groot-Brittannië en Noord-Ierland geen speciale regels voor speedpedelecs (elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 km/h). Voor alle fietsen met een elektromotor die sneller kunnen of meer vermogen hebben dan een EAPC, gelden de regels voor bromfietsen.
 • Bestuurders en passagiers moeten een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) dragen. Voor zover bekend is het niet toegestaan een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776:2016) te dragen.
 • Speedpedelecs mogen niet op het fietspad rijden.

Maximumsnelheid Groot-Brittannië en Noord-Ierland

 Binnen bebouwde komBuiten de bebouwde komWegen met gescheiden rijbanenAutosnelwegen
Personenauto's of motoren48 (30)96 (60)112 (70)112 (70)
Personenauto's of motoren, met aanhangwagen/caravan48 (30)80 (50)96 (60)96 (60)
Campers, toegestane maximummassa < 3500 kg48 (30)96 (60)112 (70)112 (70)
Campers, toegestane maximummassa > 3500 kg48 (30)80 (50)96 (60)112 (70) (A)
 • De snelheden tussen haakjes zijn mijlen per uur.
 • A: Wanneer de weg meer dan twee rijstroken per richting heeft, mogen campers met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg, geen gebruikmaken van de buitenste (de meest rechtse) rijstrook.
 • Op belangrijke wegen in de Congestion Charging Zone in Londen geldt sinds 2 maart 2020 een verlaagde maximumsnelheid van 32 km/h (20 mph).

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is toegestaan.
 • Dit geldt ook voor apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons).

Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.
 • Het dragen van een helm is niet verplicht voor passagiers in een zijspan.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike of quad hoeven geen helm te dragen, maar het dragen van een helm wordt wel met klem geadviseerd. Let op: in Noord-Ierland is het op een quad wel verplicht een helm te dragen.

Verlichting

 • Dimlicht overdag is niet verplicht, maar wordt aangeraden.

Passagiers

 • Het is toegestaan om op een motor maximaal één passagier te vervoeren, mits hiervoor een speciale zitplaats en voetsteunen aanwezig zijn.

Aanhanger

 • Het is verboden een aanhanger te koppelen aan een motor van minder dan 125 cm³.
 • Het is wel toegestaan een aanhanger te koppelen aan een motor van meer dan 125 cm³, mits:
  • de aanhanger niet breder is dan 1 m;
  • de afstand tussen de achteras van de motor en de achterzijde van de aanhanger niet groter is dan 2,5 m;
  • het beladen gewicht van de aanhanger niet meer bedraagt dan 150 kg of twee derde van het onbeladen gewicht van de motor (waarbij het lichtste gewicht geldt).
 • Het onbeladen gewicht van de motor (zonder passagiers, maar met volle tank, de benodigde olie en andere vloeistoffen) moet duidelijk en permanent zijn aangegeven op de motor en het onbeladen gewicht van de aanhanger moet duidelijk en permanent zijn aangegeven op de aanhanger.

Filerijden

 • Het is toegestaan om in een file tussen de rijen stilstaande of langzaam rijdende auto's (maximaal 30 km/h) door te rijden, mits andere verkeersdeelnemers niet in gevaar worden gebracht.

Parkeren

 • Op parkeerterreinen zijn vaak speciale parkeervakken voor motoren aanwezig, waar je meestal gratis mag parkeren. Als deze bezet zijn of niet aanwezig zijn, kun je het beste ter plaatse (indien mogelijk bij de parkeerwacht) informeren waar je de motor mag parkeren. Het is uiteraard ook toegestaan om, tegen betaling, in parkeervakken voor auto's te parkeren. 
 • Bij pay-and-display-parkeerplaatsen mag je met de motor alleen parkeren als dat expliciet op een bord of parkeermeter wordt aangegeven.
 • Het is in Londen verboden om de motor op de stoep te parkeren. Elders is parkeren op de stoep alleen toegestaan als dat met borden of andere verkeerstekens wordt aangegeven en voetgangers niet gehinderd worden.
 • Let op: De regels voor het parkeren van een motor kunnen verschillen per plaats of regio. Je wordt daarom aangeraden ter plaatse na te vragen waar je de motor mag parkeren.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Groot-Brittannië en Noord-Ierland wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Let op: Borden met maximumsnelheden geven deze snelheden aan in mph (miles per hour, mijlen per uur). Ook afstanden op richtingaanwijzers worden in mijlen weergegeven. 
  • 1 mijl = 1,6 km.
 • Op sommige borden worden toegestane afmetingen alleen weergegeven in feet en inches (cijfers met respectievelijk enkele en dubbele accenttekens erachter). Vaak worden ook de afmetingen in meters (m) weergegeven.
  • 1' (foot) = 0,3 m 
  • 1" (inch) = 2,54 cm. 

Auto en motor

 • Aanwijzingsborden op autosnelwegen (M-wegen) zijn blauw met witte letters, aanwijzingsborden op primaire wegen (A-wegen) zijn groen met witte letters. Op B-wegen en overige wegen zijn de aanwijzingsborden wit met zwarte letters.
 • Let op: Een blauw rond bord met in witte letters het getal 30 erop geeft een minimumsnelheid aan van 30 mph (48 km/h).
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Er zijn speciale parkeerplaatsen voor één motor die worden aangeduid met een blauw rechthoekig bord met een P en een wit onderbord met een zwarte motorrijder.
 • Een groen rechthoekig bord met Quiet lane in witte letters geeft een landelijke weg aan waar ook wandelaars, fietsers en ruiters gebruik van maken en waar een lage snelheid wordt geadviseerd.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een zwart uitroepteken met een onderbord met de tekst Hidden dip geeft aan dat er een klein dal in de weg zit waardoor een tegenligger mogelijk niet zichtbaar is.
 • Rechthoekige blauwe borden met een witte en daaronder een witte auto die geheel of gedeeltelijk op een verhoging staat, geven aan dat de auto geheel of gedeeltelijk op de stoep mag worden geparkeerd.
 • Een rechthoekig bord met een zwart vlak met gekleurde bolletjes en daaronder de tekst Stop when lights show (stop wanneer lichten knipperen) waarschuwt voor lichtsignalen bij een spoorwegovergang zonder bomen of hek. Dit bord kan ook worden gebruikt bij een ophaalbrug of een vliegveld.

Caravan en aanhangwagen

 • Een rond wit bord met een rode rand en een auto met een caravan erachter betekent dat de weg verboden is voor auto's die een caravan trekken.

Aanduidingen

EngelsNederlands
... aheadJe nadert ...
Bus stopBushalte
Cattle gridVeerooster
ClearwayAutoweg waar stopverbod geldt
CrossingOverweg
Delays possibleOponthoud is mogelijk
Dual carriagewayVierbaansweg
ExceptUitgezonderd
Give wayVoorrang verlenen
Give way to oncoming vehiclesVoorrang verlenen aan tegemoetkomend verkeer
Hard shoulderVluchtstrook
Hidden dipVerborgen laagte in de weg
Home ZoneWoonerf
HumpsVerkeersdrempels
Loose chippingsSteenslag (opspattend grind)
Keep clearVrijhouden (niet stilstaan of parkeren)
Keep crossing clearOverweg vrijhouden
Loading onlyAlleen laden en lossen
Max speedMaximumsnelheid
MotorwayAutosnelweg (M-weg)
No articulated vehiclesVerboden voor vrachtwagens met aanhanger
No footwayGeen voetpad (voetgangers op de weg)
No vehiclesVerboden voor voertuigen
PatrolPlaats waar kinderen oversteken met verkeersbrigadier (klaar-over)
Pedestrians crossingOverstekende voetgangers
Pedestrian zoneVoetgangersgebied
Permit holders onlyAlleen voor houders van een parkeerkaart
Please drive slowlyLangzaam rijden
Priority over oncoming vehiclesJe hebt voorrang op tegemoetkomend verkeer
Queues likelyKans op files
Quiet laneLandelijke weg, lage snelheid wordt geadviseerd
Red routeRoute waar een stopverbod geldt (gemarkeerd met rode strepen)
Reduce speed nowNu snelheid minderen
Services 10 mNog 10 mijl tot de volgende verzorgingsplaats (met bijv. tankstation en wegrestaurant)
SlowLangzaam
Slow lorriesLangzaam rijdende vrachtwagens
Soft vergesZachte berm
Sorry for any delayExcuses voor eventueel oponthoud
Stay in laneBlijf op je eigen rijstrook rijden
Try your brakesProbeer je remmen uit (bijv. voor je een steile helling oprijdt)
Queues likelyKans op files
Urban clearwayStedelijke autoweg waar (tijdelijk) stopverbod geldt
ydsAfkorting van yards (1 yard = 91 cm)
Weak bridgeBrug waarvoor een aangegeven maximumgewicht geldt
Wet tarZacht asfalt

Winterbanden en winterregels

Winterbanden

 • Niet verplicht - Het gebruik van winterbanden is niet verplicht.
 • Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.

Sneeuwkettingen

 • Toegestaan - Het gebruik van sneeuwkettingen is uitsluitend toegestaan als de weg is bedekt met sneeuw of ijs en het wegdek niet wordt beschadigd.

Spijkerbanden

 • Toegestaan - Het gebruik van spijkerbanden is uitsluitend toegestaan als de weg is bedekt met sneeuw of ijs en het wegdek niet wordt beschadigd.

Bijzonderheden

Auto sneeuw- en ijsvrij

 • Het is verplicht om sneeuw en ijs van de auto te verwijderen om goed zicht door de ramen te waarborgen en om te voorkomen dat je jezelf of anderen in gevaar brengt doordat er tijdens het rijden sneeuw van de auto valt.
 • Ook moet je ervoor zorgen dat de lampen vrij zijn van sneeuw en ijs en de nummerplaten goed leesbaar zijn.

Speciaal voor jou geselecteerd

Shop nu

Shop alles voor je vakantie

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.
vanaf7,95per maand

Pechhulp in het buitenland

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.
Nu15%korting

ANWB reisverzekering

Vertrouw op de beste hulp tijdens je vakantie. Als er onverwachts iets gebeurt, staat onze Alarmcentrale dag en nacht voor je klaar.
vanaf16.-per jaar

ANWB Creditcard

Nu goed voorbereiden, om straks weer heerlijk op vakantie te gaan. Vergeet niet op tijd de ANWB Creditcard aan te vragen.