Naar artikel

Verkeersregels Griekenland

We hebben de belangrijkste verkeersregels op een rijtje gezet. Onder andere die voor filerijden, mobiel bellen en de maximumsnelheid.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden
 • In Griekenland geldt de algemene regel dat de bestuurder van een voertuig altijd zijn aandacht bij zijn voertuig en het verkeer moet houden. 
 • Op basis van deze regel kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld een sigaret rookt, het volume van de radio regelt of iets anders doet dat je aandacht afleidt.  

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders van een auto die korter dan twee jaar een rijbewijs hebben, voor bestuurders van bedrijfswagens en voor motorrijders geldt een limiet van 0,2 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan, mits dat draadloos (bijvoorbeeld via bluetooth) gebeurt.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes voor audio- en videoapparatuur is verboden.

Rijden in de bergen 

Veilig wandelen

 • Als er geen voetpad aanwezig is, moeten voetgangers zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg lopen, behalve als dat gevaar voor ze oplevert. 
 • Mensen die met een fiets, bromfiets of motor aan de hand lopen, moeten daarentegen aan de rechterkant van de weg lopen.
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • In kleinere plaatsen gelden vaak ook ongeschreven voorrangsregels. Toeristen wordt daarom geadviseerd nooit voorrang te nemen en altijd voorrang te verlenen aan voertuigen van lokale bewoners, zoals landbouwvoertuigen.

Rotonde

 • Tenzij anders wordt aangegeven (met een stopbord, voorrangsbord of verkeerslichten), moeten bestuurders die op een rotonde rijden, voorrang verlenen aan bestuurders van rechts die de rotonde oprijden. 
 • Bij steeds meer rotondes worden voorrangs- of stopborden geplaatst en moeten bestuurders die een rotonde oprijden, voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Inhalen

 • Bestuurders mogen een stilstaande tram alleen voorbijrijden als er een vluchtheuvel aanwezig is.
 • Inhalen is verboden bij het naderen van een onbewaakte spoorwegovergang.

Stoppen en parkeren

 • De politie heeft het recht om de nummerplaat in beslag te nemen van fout geparkeerde, in Griekenland geregistreerde voertuigen.
 • Parkeren is verboden naast een gele streep langs de rijbaan. 
 • Ook is stoppen en parkeren verboden op onder andere de volgende plaatsen:
  • Binnen 3 m van een brandkraan.
  • Binnen 5 m van een kruising of een oversteekplaats voor fietsers of voetgangers.
  • Binnen 12 m van een bushalte of tramhalte of een stopbord.
  • Binnen 20 m van een verkeerslicht.
 • In Athene zijn speciale parkeerplaatsen voor toeristen die de stad bezoeken. Hier mag je ook met een caravan (kort) parkeren. 
 • In de groene zones in Athene is het verboden te parkeren, behalve bij parkeermeters.
 • Het is verboden om de deur van je auto te openen of open te laten zonder eerst na te gaan of dat geen gevaar oplevert voor andere weggebruikers.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is claxonneren alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Maximumsnelheid Griekenland

 Binnen bebouwde kom (A)Buiten bebouwde komExpreswegenAutosnelwegen
Bromfietsen4040verbodenverboden
Motoren < 125 CC40708080
Motoren > 125 CC4090110 (B)130 (B)
Personenauto's, campers < 3500 kg5090110 (B)130 (B)
Personenauto's met aanhangwagen/caravan (C)50808090
Campers > 3500 kg40808080
 • A: In steden, zoals Athene, komen steeds meer zones waar je 30 km/h mag rijden. Let daarom goed op de borden. 
 • B: Tenzij met borden een lagere maximumsnelheid wordt aangegeven.
 • C: Personenauto's met lichte aanhangwagen/caravan (< 750 kg) mogen 90 km/h op expreswegen en 100 km/h op autosnelwegen.
 • Rond scholen geldt een maximumsnelheid van 20 km/h. 
Flitspaalsignalering
 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting
 • Net als in Nederland zijn automobilisten overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht slecht is.
Kinderen
 • Kinderen tot 3 jaar mogen alleen in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Kinderen tot 12 jaar die kleiner zijn dan 1,35 m, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Voor kinderen van 12 jaar en ouder met een lengte van minimaal 1,35 m is een gewone autogordel voldoende.
 • Als een kind met de rug naar voren voorin in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

Roken in de auto

 • Het is in Griekenland verboden te roken in de auto in het bijzijn van een kind onder de 12 jaar. De boete voor het overtreden van deze regel is hoog.
Lading
 • Lading die aan de achterzijde meer dan 1 m uitsteekt, moet voorzien zijn van een rood-wit gestreept markeringsbord (onder meer verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel).
 • In de breedte mag de lading maximaal 40 cm uitsteken, gerekend vanaf de voertuiglichten. Bredere lading moet worden gemarkeerd. De maximale breedte van een voertuig inclusief lading is 2,55 m exclusief spiegels.
 • 's Nachts en bij slecht zicht moet de lading goed zichtbaar worden gemaakt door het plaatsen van licht en reflectoren aan de voorzijde (wit) en de achterzijde (rood).

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandGriekenlandopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m  (A)
Lengte combinatie18 m18 m  (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.
 • Passagiers in een zijspan hoeven geen helm te dragen.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike moeten een helm dragen. De bestuurder en passagier(s) van een quad moeten een integraalhelm of een motorhelm en een stofbril dragen. Alleen als de trike of quad een cabine heeft, is een helm niet verplicht.
 • Als de helm van de bestuurder geen vizier heeft, moet de bestuurder een stofbril dragen.
Hoofdtelefoon of oortjes
 • Het is verboden oortjes of een hoofdtelefoon te dragen om te luisteren naar de radio of muziek.
 • Communicatie tussen twee bestuurders via oortjes of een hoofdtelefoon is wel toegestaan.
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Passagiers
 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren.
 • Kinderen jonger dan 5 jaar moeten in een voor hen geschikt kinderzitje worden vervoerd en een goed passende helm dragen.
Aanhanger
 • Motoren met een buitenlands kenteken mogen een aanhanger trekken.

Bromfiets en snorfiets

 • In Griekenland bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.
 • Voor een elektrische bromfiets (zoals een elektrische huurscooter) gelden dezelfde regels als voor een bromfiets met een benzinemotor. 
Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel brom- als snorfietsers.
Hoofdtelefoon of oortjes
 • Het is verboden oortjes of een hoofdtelefoon te dragen om te luisteren naar de radio of muziek.
 • Communicatie tussen twee bestuurders via oortjes of een hoofdtelefoon is wel toegestaan.
Verlichting
 • Voor een snor- en bromfiets is 's nachts en bij slecht zicht dimlicht verplicht. Je wordt echter geadviseerd om ook overdag dimlicht te voeren.
Passagiers
 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren op een snor- of bromfiets mits daarvoor een speciale zitplaats aanwezig is.
 • Kinderen jonger dan 5 jaar moeten in een voor hen geschikt kinderzitje worden vervoerd en een goed passende helm dragen.

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h en een vermogen tot 250 watt. 
Helm
 • Het dragen van een helm is niet verplicht.
Mobiele telefoon
 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.
Hoofdtelefoon of oortjes
 • Het is verboden oortjes of een hoofdtelefoon te dragen.
Verlichting en overige vereisten
 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • Achter op de fiets moet ook een rode reflector zijn aangebracht.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.
Passagiers
 • Op de fiets mogen geen passagiers worden vervoerd, tenzij de fiets een speciale zitplaats heeft voor een passagier.
 • Je mag wel een klein kind vervoeren in een fietszitje met voetsteunen.
Naast elkaar rijden
 • Het is niet toegestaan om naast elkaar te fietsen.

Elektrische step

 • Je mag met een elektrische step op de openbare weg mits aan de eisen wordt voldaan.
Eisen
 • De elektrische step mag niet harder kunnen dan 25 km/h en moet voorzien zijn van remmen, een voor- en achterlicht, een bel of toeter en reflectoren.
 • Minimumleeftijd: 15 jaar voor een elektrische step die maximaal 25 km/h kan. Voor een elektrische step die niet harder kan dan 6 km/h, is de minimumleeftijd 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar, mogen alleen op een elektrische step rijden onder begeleiding van iemand van 16 jaar of ouder.
 • Rijbewijs: niet nodig.
 • Helm: verplicht
 • Reflecterend veiligheidsvest: verplicht in het donker of bij slecht zicht.
Verkeersregels
 • Op een elektrische step die maximaal 25 km/h kan, moet je je houden aan de verkeersregels en verkeerstekens voor fietsers.
 • Je moet op het fietspad rijden als dat aanwezig is en anders op de rijbaan. 
 • Het is verboden op de stoep te rijden (tenzij je rijdt op een elektrische step die niet harder kan dan 6 km/h). 
 • Het is verboden te rijden op wegen met een maximumsnelheid die hoger is dan 50 km/h.
 • De maximumsnelheid is 25 km/h.
 • Het is verboden om tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Ook het dragen van een hoofdtelefoon of oortjes is verboden.
 • Naast elkaar rijden is niet toegestaan.
 • Je mag niet met meer dan één persoon op een elektrische step rijden.
Verzekering
 • Voor zover bekend is een speciale aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht voor een elektrische step.
 • Controleer bij het huren van een elektrische step de verzekeringsvoorwaarden in het huurcontract.

Winterbanden en winterregels

Sneeuwkettingen
 • Toegestaan - Sneeuwkettingen zijn alleen toegestaan als de weg bedekt is met ijs of sneeuw.
 • Sneeuwval en ijzel kunnen voorkomen tussen november en maart.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, is de maximumsnelheid 50 km/h.

Verkeersborden

 • De waarschuwingsborden hebben meestal een gele in plaats van witte achtergrond.
 • Alle hoofdwegen en secundaire wegen hebben wegwijzers met tekst in het Grieks én Engels.
 • Een rechthoekig blauw bord met daarin een wit veld met een zwart silhouet van een dorp- of stadsgezicht geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan. Ook blauw met witte borden met een zwarte plaatsnaam worden gebruikt om de bebouwde kom aan te geven.
Auto en motor
 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een driehoekig geel bord met een rode rand met daarop een zwarte halve auto met rechts daarvan onregelmatige horizontale strepen waarschuwt voor mogelijke mist.
Aanduidingen
EngelsNederlands
One wayEenrichtingsverkeer
YieldVoorrang verlenen
No parkingVerboden te parkeren

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp in het buitenland 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Het hele jaar door goed verzekerd met de ANWB Reisverzekering. 24/7 hulp en 5% korting voor leden.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. ANWB Visa Silver Card en ANWB Visa Gold Card. Nu het eerste jaar extra voordeel.