Verkeersregels Griekenland

Ga je op vakantie naar Griekenland? Houd er dan rekening mee dat er andere verkeersregels gelden dan bij ons in Nederland. We hebben de belangrijkste verkeersregels op een rijtje gezet. Onder andere die voor filerijden, mobiel bellen en de maximumsnelheid.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Milieuzones| Maximumsnelheid | Verkeersborden

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Griekenland geldt de algemene regel dat de bestuurder van een voertuig altijd zijn aandacht bij zijn voertuig en het verkeer moet houden. 
 • Op basis van deze regel kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld een sigaret rookt, het volume van de radio regelt of iets anders doet dat je aandacht afleidt.  

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders van een auto die korter dan twee jaar een rijbewijs hebben, voor bestuurders van bedrijfswagens en voor motorrijders geldt een limiet van 0,2 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan, mits dat draadloos (bijvoorbeeld via bluetooth) gebeurt.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes voor audio- en videoapparatuur is verboden.

Veilig wandelen

 • Als er geen voetpad aanwezig is, moeten voetgangers zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg lopen, behalve als dat gevaar voor ze oplevert. Mensen die met een fiets, bromfiets of motor aan de hand lopen, moeten daarentegen aan de rechterkant van de weg lopen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising heeft verkeer van rechts voorrang, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • In kleinere plaatsen gelden vaak ook ongeschreven voorrangsregels. Toeristen wordt daarom geadviseerd nooit voorrang te nemen en altijd voorrang te verlenen aan voertuigen van lokale bewoners, zoals landbouwvoertuigen.

Passeren

 • Zoals in de meeste landen heeft stijgend verkeer op smalle bergwegen voorrang op dalend verkeer.

Rotonde

 • Tenzij anders wordt aangegeven (met een stopbord, voorrangsbord of verkeerslichten), moeten bestuurders op een rotonde voorrang verlenen aan bestuurders van rechts die de rotonde oprijden. Bij steeds meer rotondes worden voorrangsborden geplaatst waardoor verkeer op de rotonde voorrang krijgt op het verkeer dat de rotonde nadert

Inhalen

 • Bestuurders mogen een stilstaande tram alleen voorbijrijden als er een vluchtheuvel aanwezig is.
 • Inhalen is verboden bij het naderen van een onbewaakte spoorwegovergang.

Parkeren

 • De politie heeft het recht om de nummerplaat in beslag te nemen van fout geparkeerde, in Griekenland geregistreerde voertuigen.
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
  • Binnen 3 m van een brandkraan.
  • Binnen 5 m van een kruising, stopbord of verkeerslicht.
  • Binnen 15 m van een spoorwegovergang, bushalte of tramhalte.
  • Naast een gele streep langs de rijbaan.
 • In Athene zijn speciale parkeerplaatsen voor toeristen die de stad bezoeken. Hier mag je ook met een caravan (kort) parkeren. 
 • In de groene zones in Athene is het verboden te parkeren, behalve bij parkeermeters. 

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is claxonneren alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Milieuzones

 • Om de luchtvervuiling te verminderen mag in het centrum van Athene op even dagen alleen gereden worden met voertuigen waarvan het laatste cijfer in het kenteken even is, en op oneven dagen alleen met voertuigen waarvan het laatste cijfer in het kenteken een oneven nummer is.
 • De grens van het gebied wordt aangegeven met borden.
 • De regel geldt alleen voor auto's met een Grieks kenteken. Auto's met een buitenlands kenteken en Griekse huurauto's zijn de eerste veertig dagen uitgezonderd van de regel.
 • Auto's mogen wel op aaneengesloten dagen geparkeerd blijven staan, maar bij verplaatsing van de auto moet rekening gehouden worden met het verbod.
 • Bij smogalarm kan dit gebied worden vergroot en in zijn geheel voor auto's worden afgesloten. Deze maatregel wordt van tevoren in de media aangekondigd en geldt ook voor buitenlandse auto's.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autosnelwegen
Bromfietsen 40 40 verboden
Personenauto's, campers met toegestane maximummassa < 3500 kg 50 90/110 (A) 130 (B)
Personenauto's met aanhangwagen/caravan  50 80 80
Campers met toegestane maximummassa > 3500 kg 40 80 80
Motoren 40 70 90
 • A: De maximumsnelheid wordt aangegeven met borden.
 • B: Tenzij met borden een lagere maximumsnelheid wordt aangegeven. 

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Verkeersborden

 • De waarschuwingsborden hebben meestal een gele in plaats van witte achtergrond.
 • Alle hoofdwegen en secundaire wegen hebben wegwijzers met tekst in het Grieks én Engels.
 • Een rechthoekig blauw bord met daarin een wit veld met een zwart silhouet van een dorp- of stadsgezicht geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan. Ook blauw met witte borden met een zwarte plaatsnaam worden gebruikt om de bebouwde kom aan te geven.

Auto en motor

 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een driehoekig geel bord met een rode rand met daarop een zwarte halve auto met rechts daarvan onregelmatige horizontale strepen waarschuwt voor mogelijke mist.

Fiets en voetganger

 • Behalve een rond blauwe bord met een witte fiets erop dat een fietspad aangeeft, zijn er ook vergelijkbare borden die een verplicht pad voor voetgangers en fietsers aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.

Aanduidingen

Engels Nederlands
One way Eenrichtingsverkeer
Yield Voorrang verlenen
No parking Verboden te parkeren

 

Aanvullende regels voor auto, motor, bromfiets en fiets

Verkeersregels op en om de auto
Verkeersregels motor, bromfiets en fiets