Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

De ANWB en het elektrisch rijden

140 jaar ANWB

In 2009 besloot het Rijk het elektrisch rijden te stimuleren. Het wilde zo de toekomstige automobiliteit duurzaam te maken en de economie in tijden van crisis een impuls te geven. Het kabinet steunde elektrisch rijden belastingtechnisch, was behulpzaam bij de totstandkoming van laadinfrastructuur en zette een Formule-E team op met daarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om de uitrol van de elektrische auto mogelijk te maken. De introductie van de eerste echte massa-geproduceerde elektrische auto ‘s in 2009 en 2010 stimuleerde het elektrisch rijden enorm.

De ANWB was één van de organisaties die in 2009 lid werd tot het Formule E-team. De ANWB wilde consumenten voorlichten over de mogelijkheden van de nieuwe vorm van mobiliteit. Daarnaast maakte de ANWB zich sterk voor uniforme stekkers en transparante afrekensystemen. Verder plaatste de ANWB laadpalen bij eigen kantoren en Wegenwachtstations en zette ze snelladers langs autosnelwegen.     

Laadpalen

Bij de start van de huidige golf elektrische auto’s in 2009 was het aantal laadpalen beperkt. De bezitters van de tientallen elektrische auto’s die Nederland op dat moment telde, waren aangewezen op stopcontacten thuis en op het werk. In 2010 telde ons land drie snelladers. 

In 2011 deed  Rijkswaterstaat een oproep voor het opzetten van 245 laadstations op verzorgingsplaatsen langs de autosnelweg. Verschillende partijen, waaronder de ANWB , schreven daarop in. Het grootste deel van de laadstations zou door de jonge onderneming Fastned worden gebouwd. In 2013 ging het eerste station eerste open. Twee jaar later was Nederland voorzien van een landelijk dekkend net laadstations.

Het netwerk werd opgebouwd in een tijd dat het aantal elektrische auto’s nog klein was en het de vraag was of het net lonend zou zijn. Tijdens de uitbouw van het netwerk groeide het aantal elektrische auto’s echter pijlsnel door het op de markt komen van auto’s met grotere accu’s en een steeds verder reikende actieradius.  

De combinatie van het landelijk net langs de autosnelwegen met alle provinciale en gemeentelijke  netwerken zorgde ervoor dat Nederland tegenwoordig de grootste laadpalendichtheid ter wereld heeft. Het aantal publieke laadpalen was in 2019 al toegenomen tot 42.000. Nu staan er ongeveer 100.000. De achterstand is in een voorsprong omgebogen.

Emissievrij

De ANWB organiseert door het hele jaar heen testritten met verschillende typen elektrische voertuigen op uiteenlopende plekken. De organisatie steekt veel energie in voorlichting over de voor- en nadelen van elektrisch rijden. Daarnaast bepleit de ANWB financiële maatregelen om elektrisch rijden goedkoper te maken. Zelf beschikt de ANWB beschikt inmiddels over een uitgebreide vloot elektrische voertuigen: lesauto’s, poolauto’s, leasewagens en Wegenwachtvoertuigen. In 2030 wil de Wegenwacht volledig emissievrij de weg op. Zo geeft de organisatie het goede voorbeeld.