Verschillende soorten reizen

Pakketreis, gekoppeld reisarrangement en losse reisdienst.

Om te weten welke rechten je als reiziger hebt, is het belangrijk te weten wat voor soort reis je nu precies hebt geboekt en bij wie. 

De wet pakketreis en gekoppeld reisarrangement

Deze wet heeft betrekking op twee soorten reiscombinaties: pakketreizen en gekoppeld reisarrangement. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanbieder van een pakketreis (de organisator) en een aanbieder van een gekoppeld reisarrangement (de handelaar).

Soorten reisdiensten

De wet voorziet in 4 soorten reisdiensten:

  1. Vervoer (vliegtuig, trein, bus)
  2. Accomodatie (hotel, appartement, huisje, bungalowtent e.d.)
  3. Huur van auto of ander motorvoertuig
  4. Een andere toeristische dienst (excursie, concertkaartjes, wellness ect.)

Deze reisdiensten kunnen ook 'los' worden geboekt. Dan geldt deze wet niet. Boek je een combinatie van deze reisdiensten dan geldt de wet wel.

Pakketreis

Een pakketreis is een kant-en-klare combinatie van ten minste twee verschillende reisdiensten die aangeboden wordt door een organisator, bijvoorbeeld een vaste combinatie van een vlucht met hotel. Ook een naar eigen wens samengestelde reis is een pakketreis. Boek je online, dan moeten alle reisdiensten in één winkelmandje zitten en krijg je één factuur. Nieuw is dat een zogenaamde ‘click-through’ ook een pakketreis kan zijn, bijvoorbeeld als je (binnen 24 uur) eerst een vlucht boekt en via een gerichte link doorklikt naar een andere website om een hotel te boeken. Vereist is dan wel dat je maar één keer je naam, e-mail en betaalgegevens hoeft in te vullen. 

Gekoppeld reisarrangement

Als er geen pakketreis is geboekt, kan een reis een gekoppeld reisarrangement zijn. Een gekoppeld reisarrangement is een combinatie van reisdiensten, die door één handelaar wordt gefaciliteerd.
Je sluit minimaal twee overeenkomsten met twee reisdienstverleners, maar via één handelaar. Je selecteert de reizen apart, en betaalt apart. Je ontvangt dus meerdere facturen. Het winkelmandje is in dit geval niet mogelijk. Nieuw is dat ook een ‘click-through’ kan een gekoppeld reisarrangement zijn, maar in dit geval worden je naam, e-mail en betaalgegevens níet doorgegeven.

Bij een gekoppeld reisarrangement heeft de handelaar minder vergaande verplichtingen dan de organisator bij een pakketreis.

print-screens

Om (achteraf) aan te kunnen tonen welk soort reis je geboekt hebt, is het verstandig printscreens van je boeking(en) te maken.

Verschillen pakketreis, gekoppeld reisarrangement en losse reisdienst

 

Pakketreis Gekoppeld reisarrangement Losse reisdienst
Uitgebreide informatieverplichting Beperkte informatieverplichting

Beperkte informatieverplichting

Vergaande aansprakelijkheid voor volledige reis bij gebreken Algemene aansprakelijkheid voor onderdeel Algemene aansprakelijkheid voor onderdeel
Klagen bij de reisorganisator Klagen bij betreffende reisdienstverlener Klagen bij de reisdienstverlener
Financiële garantie bij faillissement van de organisator Beperktere financiële garantie bij faillissementen  X
Wijziging en beëindiging voor aanvang van de reis mogelijk  X  X
Hulp en bijstand indien reiziger in moeilijkheden verkeert  X  X

Informatieverplichting

Bij een pakketreis moet de organisator vóórdat je boekt standaard informatie verstrekken. Hij moet alle essentiële informatie geven die op de reis betrekking heeft, zoals de prijs, contactgegevens (noodnummer), visum en inentingen, beëindigingsmogelijkheden, aansprakelijkheid en de klachtprocedure.

Bij een gekoppeld reisarrangement is er een beperktere informatieverplichting. De reisdienstverlener moet vermelden dat je geen aanspraak hebt op de rechten die gelden voor een pakketreis en dat iedere reisdienstverlener verantwoordelijk is voor de uitvoering van zijn eigen reisdienst. Daarnaast moet hij vermelden wat de garantiemaatregelen bij faillissement zijn.

Aansprakelijkheid bij klachten

Klachten over je pakketreis moet je (tijdig) bij de organisator en/of de hostess ter plaatse melden. Nieuw is dat je je klacht ook kunt indienen bij het reisbureau (doorverkoper).

De organisator van de pakketreis is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten, ook die door derden worden geleverd. Je hebt dus één aanspreekpunt voor de verschillende reisdiensten. Krijg je niet wat je hebt geboekt, dan heb je recht op prijsverlaging, schadevergoeding en/of een vergoeding voor gederfd reisgenot.

Klachten over het gekoppeld reisarrangement moet je bij de betreffende reisdienstverlener zelf indienen. De reisdienstverlener is alleen aansprakelijk voor de uitvoering van zijn eigen reisdienst. Je hebt recht op schadevergoeding, maar niet op gederfd reisgenot. Je hebt geen centraal aanspreekpunt. Voldoet de reisdienstverlener niet aan zijn informatieverplichting, dan gelden de regels voor de pakketreis.

Financiële garantie bij insolventie/faillissement

Voor het geval dat de reisorganisator failliet gaat of dreigt te gaan, moet hij een zodanige financiële voorziening treffen, dat je de al betaalde reissom terug krijgt. Of hij moet garanderen dat zijn verplichtingen (uitvoeren van de reis) worden overgenomen door een andere organisator. In geval van personenvervoer moet hij zorgen voor repatriëring.

Heb je een gekoppeld reisarrangement geboekt, dan heb je bij faillissement alleen recht op terugbetaling van de vooruitbetaalde bedragen aan de eerste reisdienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvervoerder. Gaat de tweede reisdienstverlener -bijvoorbeeld het hotel-  failliet, dan heb je deze bescherming van de wet niet. Verder heb je recht op repatriëring als je bij de eerste reisdienstverlener personenvervoer hebt geboekt en deze failliet gaat.  

Garantiefondsen reizen

Wijziging en beëindiging vóór begin van de reis en indeplaatstelling

De organisator kan het recht hebben de prijs van de pakketreis te verhogen. Wanneer de prijzen worden verlaagd, je dan heb je ook recht op prijsverlaging. Wanneer de organisator de prijs van de pakketreis verhoogt of de reis wijzigt, kun je de reis onder voorwaarden annuleren. Je moet dan de betaalde reissom terugkrijgen. Bij een pakketreis mag je - als je zelf niet op reis kunt - iemand anders in jouw plaats op reis laten gaan. Dit mag tot 7 dagen voor vertrek.

Of bij een gekoppeld reisarrangement  of losse reisdienst een mogelijkheid is om de prijs te wijzigen of de overeenkomst te annuleren staat meestal in de algemene voorwaarden van de handelaar/reisdienstverlener. Alleen als de handelaar niet aan zijn informatieverplichtingen heeft voldaan, gelden voor (prijs)wijziging en annulering dezelfde regels als bij de pakketreis.

Hulp en bijstand

Je hebt bij een pakketreis, als je tijdens de reis in moeilijkheden verkeert, recht op hulp en bijstand van de organisator (bijv. informatie over medische hulp en eventuele alternatieve reisarrangementen).  Kun je door een calamiteit niet naar huis, dan heb je recht op maximaal drie overnachtingen voor rekening van de organisator.

Bij een gekoppeld reisarrangement heeft de handelaar deze verplichtingen niet, behalve als hij niet aan zijn informatieverplichtingen heeft voldaan. Dan gelden de regels voor de pakketreis.

Meer informatie:

Klacht over de reis