Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Waardevermindering

Het is mogelijk dat er na herstel van de schade, waardevermindering optreedt. Wordt deze schade (ook) vergoed door de tegenpartij of verzekeraar?

Wanneer waardevermindering

Zolang het herstel van schade goed wordt uitgevoerd, is er in de regel geen sprake van een wezenlijke waardevermindering. Bij jonge auto’s, exclusieve auto’s en schades waardoor het kenteken is ingenomen (WOK-status) kan dit anders zijn. Ondanks dat de schade goed is hersteld, ligt de waarde lager dan bij een exemplaar dat nooit schade heeft gehad.

Een schade-expert kan vaststellen of, en zo ja op welk bedrag, de schadevermindering moet worden begroot. Als je kunt bewijzen dat er sprake is van waardevermindering, dan kun je een vergoeding voor dit verlies vorderen.

Deze vorm van schade wordt niet vergoed door de eigen cascoverzekering, maar kan in bepaalde gevallen wel geclaimd worden bij een aansprakelijke tegenpartij.
 

Meer informatie: