Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade bij letsel

Materiële schade en immateriële schade (smartengeld)

Onder materiële schade vallen alle kosten die je moet maken naar aanleiding van een ongeluk. Denk daarbij aan schade aan de auto, bromfiets en kleding. Maar ook aan kosten voor hulp in de huishouding of reiskosten naar het ziekenhuis.

Immateriële schade is schade die niet waardeerbaar is in bonnetjes. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Dit is een vergoeding voor gederfde levensvreugde, pijn en ongemak als gevolg van het letsel.

Schadeposten

Schadeposten waar een verkeersslachtoffer onder andere mee te maken kan krijgen:

 • kledingschade
 • medische kosten
 • ziekenhuisopname
 • reiskosten
 • aanpassingen aan het huis
 • huishoudelijke hulp
 • inkomensderving
 • studievertraging
 • kosten voor juridische bijstand
 • wettelijke rente
 • smartengeld

Bij letselschade adviseren wij om een belangenbehartiger in te schakelen om de schade te verhalen. Redelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand worden door de aansprakelijke tegenpartij vergoed.

Normbedragen

Schadeposten die vaak voorkomen en veel discussie kunnen opleveren in letselschadezaken zijn door De Letselschaderaad gestandaardiseerd. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor ziekenhuisopname, reiskosten en kosten voor hulp in de huishouding. Voor die posten zijn vaste bedragen overeengekomen. Dit bespoedigt de behandeling en zorgt voor duidelijkheid. Kijk voor een overzicht van de richtlijnen op de site van De Letselschaderaad. Zijn de kosten hoger dan het normbedrag, dan is het mogelijk om de daadwerkelijke kosten te verhalen op de tegenpartij. Dit moet wel worden bewezen.

Bewijs

Je moet de geleden schade bewijzen. Het is daarom belangrijk om daarvan een goede administratie bij te houden. Schrijf alle bezoeken aan ziekenhuis, artsen, fysiotherapeut en de gereden afstanden op. Bewaar alle bonnen, kaartjes van het openbaar vervoer enz. of maak een uitdraai van je OV-chipkaart. Houdt ook bij welke beperkingen en pijn je door het ongeluk hebt en hoe het genezingsproces verloopt.

Meer informatie: