Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Juridische procedure

Als je een geschil hebt waar je met de tegenpartij niet uitkomt, kun je in veel gevallen naar de rechter. Je moet dan wel al schriftelijk geklaagd hebben. Hieronder meer informatie over het starten van een juridische procedure.

Rechtsbijstandverzekering

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, schakel deze dan tijdig in bij een juridisch conflict. Soms zit er rechtsbijstand in de auto-, reis- of woonverzekering. Kijk in de polisvoorwaarden of er dekking is.

Advocaat verplicht?

Soms is een advocaat verplicht. Dit is lang niet altijd het geval. Het is wel verstandig om je vooraf te laten informeren door een jurist over de gang van zaken. Bij een ingewikkelde zaak is het aan te raden je toch te laten bijstaan door een gemachtigde of advocaat.

Advocaat wel of niet verplicht

Procedure

De volledige procedure en de kosten staat uitgebreid beschreven op de website van de rechtbank.

Kosten

Het starten van een juridische procedure kost geld. Deze kosten bestaan onder andere uit:

  • Dagvaarding. De dagvaarding is noodzakelijk om een procedure te starten.
  • Kosten voor betekening van de dagvaarding. De dagvaarding moet door de deurwaarder overhandigd worden.
  • Griffierechten. Deze betaal je om de zaak aan te spannen. De hoogte hangt af van het gevorderde bedrag.
  • Proceskosten. Hieronder vallen kosten die tijdens de procedure gemaakt worden voor experts, reiskosten, expertiserapporten of getuigen.
  • Buitengerechtelijke kosten. Alle kosten die voorafgaand aan het proces bij de rechtbank gemaakt worden. Bijvoorbeeld voor correspondentie.
  • Advocaatkosten. Deze kunnen soms (deels) door de overheid worden gefinancierd. De Raad voor Rechtsbijstand regelt in dat geval de betaling van een advocaat. Of je gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) kunt krijgen hangt af van je financiële situatie.