Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schadeposten bij overlijden

Als nabestaande krijg je te maken met verschillende kosten. Deze kosten kun je verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Hieronder vind je een overzicht van meest voorkomende kosten die je kunt claimen.

Welke schade kun je claimen?

  • Kosten van de uitvaart. Denk hierbij aan de uitvaart zelf, maar ook aan de kosten van een grafsteen of urn. Als er een uitvaartverzekering is afgesloten dan zijn alleen de kosten te claimen die niet onder de dekking van de verzekering vallen.
  • Het verlies aan de bijdrage van de overledene in levensonderhoud. Het uitgangspunt is dat de nabestaanden in hun levensonderhoud hetzelfde niveau behouden als voor het verkeersongeval. Iedereen die door het slachtoffer werd onderhouden, komt hiervoor in aanmerking.
  • Kosten van ambulancevervoer en geneeskundige behandeling van de overledene, die niet door de eigen zorgverzekering zijn vergoed.
  • Schrik- of shockschade. Dit is schade door psychisch leed dat is ontstaan doordat een nabestaande directe is geconfronteerd met het ongeval of de ernstige gevolgen daarvan. Deze schade wordt slechts incidenteel uitgekeerd.
  • Op dit moment kent het Nederlands recht (nog) géén smartengeld voor nabestaanden bij overlijden van een dierbare. In de zomer van 2015 is een wetsvoorstel ingediend om nabestaanden ook recht op smartengeld te geven. De ANWB volgt de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede en Eerste kamer nauwlettend.

Wie kan er schade claimen

De echtgenoot en minderjarige kinderen van het slachtoffer kunnen schade claimen bij de aansprakelijke tegenpartij (of zijn verzekeraar). Werden andere personen door het slachtoffer onderhouden zoals ouders, volwassen kinderen of samenwonende partner, dan kunnen deze ook schade claimen.

Meer informatie: