Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB Verzekeren

ANWB is bemiddelaar van Unigarant N.V. (een 100% dochteronderneming van ANWB). ANWB biedt in deze hoedanigheid verschillende verzekeringen aan zoals een autoverzekering, bootverzekering, E-bike verzekering, Veilig Rijden autoverzekering en reisverzekering. Als bemiddelaar verwerkt ANWB als verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van de verzekeringsovereenkomst de volgende gegevens: naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Bij het verzekeren van een vervoersmiddel kunnen wij ook je kentekengegevens, merk en type vervoermiddel verwerken.

Na ontvangst van je aanvraag sturen wij je gegevens door naar Unigarant die de aanvraag in behandeling neemt. Je verzekeringsovereenkomst sluit je met Unigarant en niet met de ANWB. Voor de verwerkingen die Unigarant in dat kader uitvoert verwijzen we je graag naar het privacy statement van Unigarant

Veilig Rijden Autoverzekering

De Veilig Rijden Autoverzekering is een autoverzekering waarbij veilig rijden wordt beloond met een extra korting op je premie. De app registreert je rijgedrag op vijf onderdelen: snelheid, remmen, optrekken, het nemen van bochten en je telefoongebruik tijdens het rijden. Ook krijg je feedback om je rijgedrag te verbeteren. Aan de hand van jouw rijstijl wordt een rijscore bepaald. Bij een goede score ontvang je extra korting op je premie: de veilige rijderskorting.

Met de Veilig Rijden Autoverzekering proberen we verzekerden te stimuleren om veilig te rijden. Ook worden gegevens die we voor de uitvoering van de verzekering verzamelen op geaggregeerd niveau (dus volledig geanonimiseerd) gebruikt om op een breder niveau bij te dragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland.