ANWB Hulpverlening

Pechhulp van de Wegenwacht

ANWB en Reis- en Rechtshulp B.V. is een 100% dochter van ANWB die verschillende pechhulppakketten aanbiedt, waaronder: Wegenwacht Instap, Standaard of Compleet in Nederland en/of Europa (+). Voor jongeren tot en met 24 jaar is er Wegenwacht Jongerenvoordeel. Het Wegenwacht pechhulppakket kan worden uitgebreid met Partnervoordeel wanneer er meerdere voertuigen zijn in het gezin. Daarnaast zijn er ook nog de Wegenwacht Fiets, Bromfiets- en Scootmobielpakketten. Als aanvulling op deze pakketten biedt ANWB de Partnerpas en de Jongerenpas aan. Met deze passen krijgen je partner en/of kinderen tot en met 25 jaar dezelfde pechhulp als jij, wanneer zij gebruik maken van jouw voertuig. 

Ten behoeve van de totstandkoming en uitvoering van deze ANWB pechhulppakketten/producten verwerken wij je naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en lidmaatschapsnummer. Heb je een Jongerenpas of Partnerpas aangevraagd, dan verwerken wij ook je kenteken, omdat deze producten voertuig-gebonden zijn.

Wanneer je met pech staat zijn er afhankelijk van de locatie waar je je bevindt, verschillende manieren op een hulpverzoek bij ons in te dienen. Je kunt telefonisch contact opnemen met de ANWB. Je krijgt dan afhankelijk van je keuze een medewerker aan de lijn of een sms, waarna je zelf je intakegegevens kunt invullen. Je kunt ook een pechmelding doen via ANWB.nl of de ANWB Wegenwacht Pechhulp app. 

Je gesprekken met de Alarmcentrale worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden en ter verificatie van en onderzoek naar overeenkomsten, opdrachten en transacties. 

Wanneer je bij ons een pechmelding doet, vragen wij om je locatie en het kenteken van je voertuig. Hiermee achterhalen wij via de website van de RDW het merk en type voertuig. De Wegenwacht of een andere dienstverlener kan hierdoor zo snel mogelijk haar dienstverlening uitvoeren. Indien nodig kunnen wij in het hulpverleningsproces ook je creditcardgegevens vragen en verwerken, bijvoorbeeld ten behoeve van borgstelling van een huurauto of betaling langs de weg. Verder kunnen wij ten behoeve van de uitvoering van de hulpverlening je persoonsgegevens verstrekken aan verschillende ontvangers zoals autoverhuurbedrijven, zusterclubs, garagehouders. Om te bepalen of je recht hebt op pechhulp wordt ten slotte bijgehouden hoe vaak en wanneer je een beroep hebt gedaan op onze pechhulp.

Personenhulpverlening

De ANWB Alarmcentrale is het aanspreekpunt voor reizigers die, waar dan ook ter wereld, te maken krijgen met medische problemen. Zij kunnen 24 uur per dag rekenen op professionele hulp en ondersteuning. Deze zogenoemde personenhulpverlening voert ANWB uit voor verzekeraars en andere opdrachtgevers, ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten die zij met hun klanten hebben gesloten. 

Neem jij contact op met de ANWB Alarmcentrale omdat je een persoonlijke hulpvraag hebt, dan verwerken wij persoonsgegevens van jou. Dit kunnen, afhankelijk van de hulpvraag, de volgende gegevens zijn: NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, gezinssamenstelling, locatiegegevens, verzekeringsgegevens, gezondheidsgegevens en informatie over de gebeurtenis waarvoor hulp wordt gevraagd. Neemt iemand anders namens jou contact op met de Alarmcentrale, dan verwerken wij van deze persoon in ieder geval zijn contactgegevens.

Wij verwerken jou persoonsgegevens voor het uitvoeren van de hulpverlening volgens de verzekeringsvoorwaarden van onze opdrachtgevers. Daarvoor zullen wij vaak ook  persoonsgegevens van jou delen met bepaalde ontvangers, zoals een ziekenhuis of ambulancevervoerder. Ook verwerken we jou persoonsgegevens voor een correcte afhandeling van het dossier. In dat kader zullen bepaalde persoonsgegevens van jou ook met de betreffende opdrachtgever worden gedeeld.

Ten slotte verwerken wij in ons personenhulpverleningsproces persoonsgegevens van jou door het opnemen van telefoongesprekken. Dat doen we voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden en ter verificatie van en onderzoek naar overeenkomsten, opdrachten en transacties. Voor deze verwerkingen zijn wij verwerkingsverantwoordelijk.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij in het kader van de uitvoering van personenhulpverlening en afhandeling van je dossier van jou verwerken, zijn wij in de meeste gevallen verwerker. De opdrachtgevers waarvoor wij werken zijn veelal verwerkingsverantwoordelijk. Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door jouw verzekeraar kun je vinden in haar privacy statement. 

ANWB voor de Zaak

ANWB voor de Zaak is er speciaal voor ZZP en MKB. Met onze wegenwachten zijn we altijd dichtbij en doen we er alles aan om je snel weer op weg te helpen in je eigen auto.

Ten behoeve van de totstandkoming en uitvoering van de diverse Wegenwachtpakketten en producten verwerken wij de naam, vestigingsplaats, postcode, het adres, en het e-mailadres van het bedrijf. Daarnaast verwerken wij de naam en het geslacht van de persoon die contactpersoon is namens het bedrijf, vestigingsplaats, adres, postcode, e-mailadres en de kentekengegevens. Wij controleren de persoonsgegevens aan de hand van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

In het kader van hulpverlening aan één van de bedrijfsvoertuigen komt het voor dat we gegevens van de bestuurder nodig hebben. Meestal gaat dit om naam en telefoonnummer, maar dit kan uitgebreid worden naar adresgegevens en een geboortedatum van de bestuurder. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je verder naar hetgeen vermeld staat onder Pechhulp van de Wegenwacht. 

ANWB Medical Air Assistance

ANWB Medical Air Assistance (ANWB MAA) is 100% dochter van de ANWB en is met meer dan 10.000 vluchten per jaar, dé operator van helikopters voor medische doeleinden in Nederland. ANWB MAA verzorgt de HEMS-vliegoperatie voor vier traumacentra en de ambulance-helikopteroperatie voor RAV Fryslân. Bij de inzet van onze trauma- en ambulancehelikopters wordt door de ANWB MAA geen medische informatie of andere persoonsgegevens geregistreerd of verwerkt.

Logicx

Logicx Mobiliteit B.V. is een 100% dochter van ANWB B.V. Is je voertuig plotseling niet meer rijdbaar, dat gebeurt meestal op een zeer ongelukkig moment of plaats. Logicx kan in dat geval het voertuig probleemloos en veilig van de weg halen. Ook kan Logicx zorgen voor transport van het voertuig, bijvoorbeeld naar je woonplaats of een garage. Staat je voertuig bij de garage en heb je recht op vervangend vervoer? Dan regelt Logicx dit ook. 

Bij het uitvoeren van bergings- en, transportwerkzaamheden verwerkt Logicx als verwerker persoonsgegevens in opdracht van diverse partijen, waaronder de ANWB. Ten aanzien van verwerkingen van persoonsgegevens die zij uitvoert voor vervangend vervoer  is  Logicx zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk. We verwijzen je daarvoor graag naar het privacy statement van Logicx.