ANWB Financieel

Betalingen

Voor het factureren van producten en diensten verwerken wij je naam, geslacht, IBAN/rekeningnummer, adres, postcode, woonplaats, land en e-mailadres. Om te kunnen incasseren slaan we een machtigingskenmerk op en wisselen we bestanden uit met onze huisbankier. Factuurgegevens worden zeven jaar bewaard, zoals wettelijk is voorgeschreven.

De iDEAL- en creditcardtransacties die door jou aan de ANWB en in de ANWB Webwinkel worden verricht, worden beveiligd door het betaalsysteem van Ingenico. Alle informatie die wordt uitgewisseld voor de uitvoering van de betaling, wordt gecodeerd via het SSL-protocol. Deze gegevens kunnen niet worden opgespoord, onderschept of gebruikt door derden. Ze worden ook niet bewaard in onze computersystemen. De oplossingen van Ingenico maken gebruik van krachtige gegevenscoderingsprotocollen die de vertrouwelijkheid van jouw financiële gegevens verzekeren. Daarnaast zijn ze voorzien van veiligheidscertificaten zoals die vereist worden door de internationale, financiële instellingen van Visa en MasterCard.

Indien je kiest voor automatische incasso vragen we je om deze keuze digitaal te bevestigen. Dit is veiliger en voorkomt fraude. Het bevestigen van een digitale bankmachtiging lijkt erg veel op het betalen met iDEAL. Bij het inloggen op je bankomgeving kom je de naam Twikey tegen. Dit is de leverancier met wie de ANWB samenwerkt voor het digitaal machtigen. Met deze partij hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wanneer betaling uitblijft, geven wij onze vordering op jou uit handen aan derden, zoals een incassobureau of een deurwaarder. Zij zullen de vorderingen vervolgens namens ANWB incasseren. Deze derden zullen daarbij noodzakelijkerwijs alle gegevens ontvangen om de vordering in behandeling te kunnen nemen en te kunnen incasseren, zoals je naam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s) en geboortedatum, inhoud van de met jouw gesloten overeenkomst en relevante correspondentie.

Heb je rekeningen die je van ons hebt ontvangen niet betaald en wil je gebruik maken van onze diensten of een nieuwe dienst van ons afnemen? Dan is het mogelijk dat we je de dienstverlening weigeren of geen contract met je sluiten totdat de rekeningen betaald zijn.

ANWB Creditcard

In samenwerking met International Card Services (ICS) wordt ANWB leden de mogelijkheid geboden een ANWB Creditcard te nemen. Vraag je een creditcard aan dan verwerken we jouw NAW-gegevens, contactgegevens en lidmaatschapsnummer om te controleren of je lid bent van ANWB. Ook vragen we jou namens ICS om gegevens met betrekking tot je financiële situatie. Deze gegevens heeft ICS nodig om te beoordelen of zij je een creditcard kunnen verstrekken. We verzenden deze gegevens naar ICS en verwijderen deze daarna direct. ANWB handelt hierbij als verwerker, in opdracht van ICS. ICS is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de gegevens en met ICS sluit je uiteindelijk ook een overeenkomst voor een ANWB Creditcard. Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door ICS kun je vinden in haar privacy statement.

Wanneer ICS je een ANWB Creditcard verstrekt, dan informeert zij ons daarover. Wij nemen dit dan op in onze administratie en jij kunt jouw creditcard terugvinden in de Mijn ANWB omgeving.