Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB Maatschappelijk

Vrijwilligers

Als je je als vrijwilliger aanmeldt, verwerken wij ten behoeve van de vrijwilligersovereenkomst je naam, geslacht, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer(s) en geboortedatum. Voor sommige vrijwilligersfuncties zijn wij
bovendien verplicht te vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). In verband met het betalen van bepaalde onkostenvergoedingen kunnen ook je bankgegevens worden verwerkt.

Als vrijwilliger kan je gebruik maken van het participatieplatform. Dit is een vacaturebank voor vrijwilligerswerk. Op het platform kan je zelf actief zoeken naar vrijwilligerswerk en kan je door ANWB worden benaderd voor vrijwilligerswerk. Ook kan je via het platform contact hebben met andere vrijwilligers. Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens bij gebruik van het participatieplatform, kun je vinden in het privacy statement op het platform.

Streetwise

Vanuit de ANWB verzorgen wij verkeerseducatie voor scholieren van het primair en voortgezet onderwijs. Als je bij ons een aanvraag doet voor een Streetwise-inzet, dan verwerken wij ten behoeve van de aanvraag je naam, geslacht, functie, e-mailadres en telefoonnummer(s). Indien materiaal verstuurd moet worden naar een ander adres dan het adres van de school, verwerken we ook het adres, de postcode en woonplaats van het verzendadres. We leggen daarnaast de naam en rekeningnummer van de school en de naam, telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon van de school vast. 

Automaatje

ANWB AutoMaatje is een zogeheten “franchise concept” waarbij landelijk welzijnsorganisaties als partners aangesloten zijn die met hun eigen vrijwilligers ritten verzorgen voor hun eigen deelnemers. De welzijnsorganisaties kunnen uitsluitend bij de gegevens van hun eigen vrijwilligers en deelnemers en zijn voor de verwerking hiervan verwerkingsverantwoordelijke. ANWB heeft geen toegang tot de persoonsgegevens van vrijwilligers en deelnemers.

ANWB Kinderfietsenplan

Voor het ANWB Kinderfietsenplan verzamelt de ANWB (kinder-)fietsen. Wanneer je een fiets doneert aan het ANWB Kinderfietsenplan en zelf niet in de gelegenheid bent om de fiets langs te brengen, dan kun je online een formulier invullen. Hierna nemen wij contact met je op om de fiets op te halen. Wij verwerken hiervoor je naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Wanneer je een fiets doneert en deze zelf langsbrengt bij een inzamelpunt of wanneer je een fiets ontvangt via een maatschappelijke organisatie waar wij mee samenwerken, verwerken we geen gegevens van jou.

ANWB Fonds

Vrijwel sinds de oprichting ondersteunt de ANWB initiatieven en projecten op het terrein van vrije tijd, verkeersveiligheid en mobiliteit. Je kunt bij de ANWB aangeven welke projecten jij wilt voordragen voor een bijdrage.

Als je bij ons een aanvraag doet, dan verwerken we ten behoeve van het beoordelen van je aanvraag, je naam, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer(s). Wanneer je de aanvraag namens een organisatie doet, verwerken we de naam van de organisatie, adresgegevens en het KvK-nummer. In verband met het uitkeren van een bijdrage kunnen ook je bankgegevens worden verwerkt.