Naar artikel

Welk effect heeft corona op ons rijgedrag?

ANWB Verzekeren

Sinds corona werken Nederlanders massaal thuis. Het effect hiervan: rustige wegen en nauwelijks files. Aan de andere kant steeg het aantal forse snelheidsovertredingen waarbij de politie zelfs rijbewijzen heeft ingevorderd. Hoe zit het eigenlijk met onze verzekerden, laten zij ook massaal de auto staan?

Veranderingen rijgedrag

Aan de hand van onze data kunnen we het rijgedrag vergelijken van de periode 1 januari tot 15 maart 2020 en 15 maart tot begin mei 2020. In totaal gaat het om zo’n 44.500 klanten. 

Minder kilometers op de teller

De meeste Veilig Rijden klanten hebben goed gehoor gegeven aan de maatregel om zoveel mogelijk thuis te blijven. In de periode voor 15 maart bedroeg de gemiddelde afstand die per dag werd afgelegd 42 km. Nadat de maatregelen zijn afgekondigd, daalt dit naar 28 km per dag. Dit is een daling van 35%.

Toch zien we ook dat niet iedereen in de periode minder is gaan rijden. 15% van de groep is in de coronaperiode juist zo’n 10% meer gaan autorijden.

Verschillen tussen leeftijdsklassen

Ook zien we verschillen tussen leeftijdsklassen. De groep van 30 tot 49 jaar laat de grootste daling zien en rijdt gemiddeld zo’n 38% minder kilometers op een dag. Voor jongeren onder de 24 jaar is dit 25%. Ouderen boven de 70 jaar maken gemiddeld 30% minder kilometers op een dag.

Verschil in dekking

Als het gaat om de verschillende dekkingen onder de Veilig Rijden klanten, zien we dat de Volledig Casco-rijders de grootste daling in gereden kilometers laten zien. Dit was ook al de groep met de meest gereden kilometers. Het gaat om een daling van gemiddeld 38%. 

Trends per provincie

Niet Noord-Brabant, die als eerste provincie werd opgeroepen thuis te werken, maar Drenthe laat de grootste daling laten zien in het aantal kilometers per dag. Drenten rijden zo’n 23 km minder op een dag, wat een daling is van 43%. In de andere provincies ligt de daling van afgelegde kilometers tussen de 30 – 35%.

Verschil in platteland en steden

Naast verschillen in leeftijden en provincies, is ook een verschil op te merken tussen afgelegde kilometers in de plattelandsgebieden en stedelijke gebieden. In stedelijke gebieden daalde het aantal gereden kilometers per dag met 11 km. Dit is een daling van 30%. Op het platteland is de daling 19,5 km per dag wat gelijk staat aan een daling van 38%.

Grootste verandering in rijgedrag te zien bij snelheid

De afgelopen periode laat zien dat het overgrote gedeelte van de Veilig Rijden klanten zich beter hield aan de maximale snelheid dan de periode voor de coronamaatregelen. Voor de coronacrisis hield 25% van de klanten zich namelijk perfect aan de snelheid. Na de maatregelen is dit gestegen naar 33%.

Een kleine groep Veilig Rijden klanten kwam juist vaker in de verleiding om het gaspedaal iets harder in te trappen. Daardoor vonden er meer serieuze snelheidsovertredingen plaats dan gemiddeld: een toename van 12% waarbij er meer dan 40 km/u te hard is gereden. En een stijging van 35% waarbij er 50 km/u of meer te hard is gereden. Deze percentages betreffen een kleine groep: in de periode voor de maatregelen hield 1 op de 40 Veilig Rijden klanten zich zeer slecht aan de maximale snelheid. Na de maatregelen is dit ongeveer 1 op de 33 klanten. De grootste stijging vindt plaats in de leeftijdscategorie tot 30 jaar. Hier steeg het aantal snelheidsduivels van 1 op de 26 rijders naar 1 op de 22.

Daarnaast zien we een verdubbeling van incidenten waarbij men te hard door de bocht rijdt. Het onderdeel remmen laat daarentegen in de coronaperiode weer minder incidenten zien. Het optrekgedrag is tijdens deze periode hetzelfde gebleven als de periode ervoor.

ANWB en verkeersveiligheid

ANWB heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan en zet zich al meer dan 130 jaar in om het verkeer veiliger te maken. Mede door de ANWB is het verkeer ook steeds veiliger geworden. Zo hebben we eerder gezien dat het geven van feedback en het belonen van veilig rijgedrag via de Veilig Rijden Autoverzekering leiden tot een betere rijscore en minder ongelukken.