Verkeersregels in Zuid-Afrika

Ben je van plan zelf te rijden in Zuid-Afrika? Zorg er dan voor dat je de lokale verkeersregels kent.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Auto | Fiets | Motor | Bromfiets

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon te gebruiken.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Op kruispunten is in de regel met borden aangegeven wie voorrang heeft. Is dit niet het geval, dan geldt er geen voorrangsregeling en moet de nodige voorzichtigheid worden betracht.
 • Op kruispunten met op alle wegen het achthoekige stopbord (voorzien van een rood onderbord met in wit de cijfers 3 of 4) moet iedere bestuurder stoppen. De bestuurders rijden vervolgens weer verder in volgorde van aankomst.
 • Als een ruiter of een begeleider van een of meer dieren een bestuurder mondeling of met een handgebaar verzoekt te stoppen, is deze verplicht daaraan gehoor te geven.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde wil oprijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders van rechts tenzij met verkeerstekens anders is aangegeven.

Inhalen

 • Binnen de bebouwde kom is op wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting links inhalen toegestaan.
 • Op tweebaanswegen met een vluchtstrook wordt van een bestuurder die wordt ingehaald, verwacht dat deze naar de vluchtstrook uitwijkt om het inhalen voor de andere bestuurder te vergemakkelijken, mits deze dit zonder gevaar kan doen en er een vrij zicht is van 150 m over de weg.

Verkeerslichten

 • Afslaan bij rood licht is toegestaan als er een groene of rode richtingspijl knippert. Wel is een bestuurder verplicht bij rood licht eerst te stoppen en voorrang te verlenen aan het overige verkeer.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Er zijn speciale verkeersborden die claxonneren verbieden, bijvoorbeeld in de nabijheid van een ziekenhuis.

Rijstroken en strepen op de weg

 • De strepen aan de zijkant van de weg (kantlijnen) zijn:
  • Geel op rijbanen met verkeer in twee richtingen.
  • Geel aan de linkerzijde en wit aan de rechterzijde op rijbanen met verkeer in één richting.
 • Wegen kunnen zijn voorzien van een centraal gelegen 'wisselrijstrook', waarvan de rijrichting wordt geregeld met verkeerslichten en/of verkeersborden. Deze strook is gemarkeerd met dubbele witte onderbroken strepen.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de rechterkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de rechterkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de rechterkant parkeren.
 • Op de openbare weg geldt binnen de bebouwde kom een maximale parkeertijd van 7 dagen, buiten de bebouwde kom van 24 uur.
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
  • Langs een gele doorgetrokken streep aan de kant van de weg.
  • Langs wegen met verkeer in twee richtingen, die niet breder zijn dan 5,5 m.
  • Op meer dan 45 cm van de stoeprand.
  • Binnen 1,5 m van een brandkraan.
  • Binnen 5 m van een kruising.
  • Binnen 9 m voor een voetgangersoversteekplaats.
  • Bij tram- en bushaltes.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig niet laten stilstaan op de volgende plaatsen:
  • Langs een rode doorgetrokken streep langs de kant van de weg.
  • Binnen 6 m van een brug, onderdoorgang of een tunnel.
  • Binnen 6 m van een wegversmalling.
  • Aan de rechterkant van de weg tegen de rijrichting in.
  • Op een weg minder dan 9 m breed langs of tegenover een ander voertuig.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn bestuurders overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Kinderen jonger dan 3 jaar moeten altijd in een passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Kinderen van 3 tot 14 jaar en kinderen vanaf 3 jaar die kleiner zijn dan 1,50 m, moeten in een passend kinderzitje of op een passende zittingverhoger met veiligheidsgordels worden vervoerd. Wanneer veiligheidsgordels ontbreken, mag het kind alleen achter in de auto worden vervoerd.

Roken in de auto

 • In Zuid-Afrika mag in de auto niet gerookt worden in het bijzijn van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autosnelwegen (freeways)
Personenauto's (met of zonder caravan) en motoren 60 100 120
 • Freeways kunnen zowel gescheiden als niet-gescheiden rijbanen hebben.
 • Op sommige auto(snel)wegen geldt een minimumsnelheid van 40 km/u en een maximumsnelheid van 100 km/u. Dit wordt door borden aangegeven.
 • De maximale snelheid bij slepen is 80 km/u met een sleepstang en 30 km/u met een sleepkabel.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • Reflectoren zijn niet verplicht maar wel aan te raden.
 • Fietsen moeten zijn voorzien van een bel of een ander hulpmiddel waarmee een waarschuwingssignaal kan worden gegeven.

Passagiers

 • Het is toegestaan om op de fiets een passagier te vervoeren.

Naast elkaar rijden

 • Het is niet toegestaan om naast elkaar te fietsen.

Fietspad

 • Waar fietspaden zijn, moeten fietsers daar ook gebruik van maken.

Bijzonderheden

 • Het dragen van een stofbril wordt aanbevolen.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Verlichting

 • Dimlicht is overdag verplicht.

Passagiers

 • Het vervoer van 1 passagier op de motor is toegestaan.
 • Passagiers moeten hun voeten op de voetsteunen kunnen laten rusten.
 • In een zijspan mogen maximaal 2 personen worden vervoerd.

Verkeersregels bromfiets

 • In Zuid-Afrika is geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

 

Passagiers

Bestuurders vanaf 18 jaar mogen een passagier meenemen op de bromfiets.

Verlichting

Het voeren van dimlicht overdag is niet verplicht.

Helm

Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht.

Meer praktische informatie voor Zuid-Afrika

Adressen en telefoonnummers
Betalen
Douaneregels
Gezondheid
Internet en bellen
(Reis)documenten
Praktisch ter plaatse
Verkeer