Verkeersboetes Roemenië

Stel je krijgt een verkeersboete in Roemenië, hoe gaat de afhandeling dan? Dat lees je hieronder. Verder vind je hier een lijst met boetetarieven van de meest voorkomende verkeersboetes in Roemenië.

Snel naar

Boeteafhandeling | Boetetarieven

Boeteafhandeling

 • Verkeersovertredingen zijn ingedeeld in 5 categorieën (I-V). De boetes worden berekend aan de hand van een puntensysteem. Een punt staat gelijk aan RON 145.
 • De boetes variëren van 2-3 punten in categorie I (lichte overtredingen) tot 21-100 punten voor categorie V (zware overtredingen).
 • De politie is bevoegd ter plekke boetes te innen. Er moet een betaalbewijs worden verstrekt.
 • Wordt de boete direct of uiterlijk binnen 48 uur betaald, dan hoeft maar de helft van de boete betaald te worden. Bij contante betaling moet een betaalbewijs worden verstrekt.
 • De politie is bevoegd het rijbewijs in te nemen na een verkeersovertreding. Dit moet bij het vertrek uit Roemenië weer worden teruggegeven. Er wordt dan wel gevraagd om aan te tonen dat het land daadwerkelijk verlaten wordt.

Puntenrijbewijs

 • Roemenië kent sinds kort een strafpuntensysteem bij verkeersovertredingen. Het is onduidelijk of dit ook van toepassing is voor buitenlanders.

Boete thuis ontvangen?

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Boetetarieven

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.
 • Verkeersboetes zijn ingedeeld in categorieën. Per categorie zijn een aantal punten vastgesteld. 1 punt is RON 145 (2017).

Snelheidsovertreding

 • Vanaf RON 870.

Door rood licht rijden

 • Vanaf RON 580 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 30 dagen.

Rijden zonder veiligheidsgordel

 • Vanaf RON 290.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf RON 580.

Rijden onder invloed

 • Vanaf RON 1.300 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 90 dagen.

Check de wisselkoers 

Meer informatie over boetes in het buitenland

Meer praktische info onderweg in Roemenië

Tanken
Tol
Verkeer
Verkeersregels
Verplicht mee in de auto