Verkeersregels in Luxemburg

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? En hoe hard mag je rijden in Luxemburg? 

Snel naar

Verkeersregels algemeen | Maximumsnelheid | Winterbanden | Verkeersregels Auto | Verkeersregels caravan en aanhangwagen | Verkeersregels bromfiets | Verkeersregels fiets | Verkeersregels motor | Verkeersborden

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die nog geen twee jaar het rijbewijs hebben, is het maximum 0,2 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan, mits de telefoon in een houder is geplaatst en je de telefoon niet met de hand hoeft te bedienen.
 • Het is bovendien verboden om op een apparaat met een verlicht scherm te kijken, behalve op een geïntegreerd scherm voor navigatiedoeleinden. 
 • Let op: Het is verboden je telefoon los op een stoel of bijvoorbeeld in een bekerhouder in de auto te laten rondslingeren.

Rijden in de bergen 

Rijden in een tunnel

 • Je bent in een tunnel verplicht met dimlicht te rijden (dagrijlicht is onvoldoende).
 • Bij een file in ben je verplicht een middendoorgang (Rettungsgasse) vrij te houden voor hulpdiensten. Bovendien moet je je alarmlichten inschakelen en minstens 5 m afstand houden ten opzichte van je voorganger.
 • Ga voor meer informatie over veilig rijden in een tunnel naar anwb.nl/verkeer/buitenland/tunnels/rijden-in-de-tunnel.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Je moet bussen en schoolbussen die de halte verlaten, voorrang verlenen.

Rotonde

 • Vaak zijn rotondes voorzien van een voorrangsbord en haaientanden en moet je als je een rotonde wilt oprijden, voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden. 
 • Ontbreken het voorrangsbord en/of de haaientanden, dan moet je als je op de rotonde rijdt, voorrang verlenen aan bestuurders van rechts (bestuurders die de rotonde willen oprijden).
 • Je bent verplicht richting aan te geven als je op de rotonde naar de linkerrijstrook wilt gaan en als je de rotonde wilt verlaten. 

Passeren

 • Als op een kruising twee elkaar tegemoetkomende bestuurders allebei linksaf willen slaan, dan moeten zij voor elkaar langs gaan (en niet om elkaar heen).

Inhalen

 • Bij het inhalen moeten bestuurders altijd, ook wanneer ze een fietser of motorrijder inhalen, hun richtingaanwijzer gebruiken.
 • Op eenrichtingswegen mag een bestuurder ook rechts inhalen.
 • Op bruggen waarvan de weg smaller is dan 6 m, is inhalen verboden.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig onder andere op de volgende plaatsen niet laten stilstaan:
  • Op bruggen en in tunnels.
  • Binnen 5 m van een voetgangers- en/of fietsoversteekplaats.
  • Binnen 12 m van een tram- of bushalte.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met aan de rechterkant een stop- of een parkeerverbod en in een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Bij het parkeren moet een bestuurder minimaal 1 m afstand tot andere geparkeerde voertuigen houden.
 • Parkeren is onder andere verboden op de volgende plaatsen:
  • Ter hoogte van een witte zigzagstreep.
  • Langs een gele streep aan de zijkant van de weg of op de rand van het trottoir.

Middendoorgang bij file

 • Als zich op auto(snel)wegen een file vormt, wordt bestuurders aangeraden een middendoorgang voor hulpdiensten (Rettungsgasse in het Duits) te vormen. Dit betekent dat bestuurders zoveel mogelijk rechts of links moeten gaan rijden, zodat er in het midden voldoende ruimte ontstaat voor hulpverlenende voertuigen, zoals ambulances en politieauto's.
 • Op wegen met meer dan twee rijstroken per richting moeten de bestuurders op de meest linkse rijstrook zoveel mogelijk links en de bestuurders op de overige rijstroken zoveel mogelijk rechts gaan rijden.

Geluidssignalen

 • Buiten de bebouwde kom is het overdag toegestaan te claxonneren om andere weggebruikers te waarschuwen. Tussen zonsondergang en zonsopgang moeten hiervoor lichtsignalen worden gebruikt, tenzij geluidssignalen absoluut noodzakelijk zijn.
 • Binnen de bebouwde kom is claxonneren alleen toegestaan in het geval van dreigend gevaar.

Rijstroken

 • Het rijden op een busbaan is streng verboden.

Bijzonderheden

File

 • Het is verplicht om bij het naderen van een file de alarmlichten te laten knipperen om medeweggebruikers te waarschuwen.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom Autosnelwegen
Bromfietsen 45 45 verboden
Personenauto's en motoren 50 90 130/110 (B)
Personenauto's en motoren, met aanhangwagen/caravan 50 75 90
Campers met toegestane maximummassa < 7500 kg  50 75 90
 • A: De maximumsnelheid in voetgangerszones en op woonerven bedraagt 20 km/h. In veel woonwijken geldt een maximumsnelheid van 30 km/h.
 • B: Bij neerslag en een nat wegdek geldt de lagere maximumsnelheid van 110 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan, mits het gezichtsveld van de bestuurder hierdoor niet wordt beperkt.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • In Luxemburg wordt geadviseerd overdag dimlicht of dagrijlicht te voeren.
 • In tunnels is dimlicht verplicht.
 • Wanneer het zicht beperkt is tot minder dan 100 m als gevolg van mist, sneeuwval of hevige regen, moet dimlicht worden gebruikt.
 • Een mistachterlicht mag alleen worden gebruikt bij mist met een zicht van minder dan 50 m.

Kinderen

 • Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar, mogen alleen in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Kinderen van 3 tot 18 jaar die kleiner zijn dan 1,50 m, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen tot 18 jaar die meer dan 36 kg wegen, mogen een gewone veiligheidsgordel of heupgordel gebruiken. Ze mogen echter in dat geval niet voorin zitten.
 • In een taxi moeten kinderen jonger dan 3 jaar in een goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd, maar mogen kinderen tussen de 3 en 18 jaar die kleiner zijn dan 1,50 m, eventueel ook een gewone veiligheidsgordel dragen, mits ze achterin zitten.
 • Als een kind met de rug naar voren voorin in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

Lading

 • De lading mag niet naar voren en in de breedte uitsteken.
 • Wanneer de lading meer dan 1 m naar achteren uitsteekt, moet de lading zijn voorzien van een reflecterend waarschuwingsbord van ten minste 40 x 40 cm met diagonale rode en witte strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Markeringsbord Italië Spanje. In het donker en bij slecht zicht moet lading die meer dan 1 m naar achteren uitsteekt, bovendien zijn voorzien van een rood licht.

Dashcam

Winterbanden

Winterbanden

 • Verplicht bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is verplicht bij winterse omstandigheden. Dit wettelijke voorschrift geldt ook voor auto's uit Nederland. Een motor hoeft niet te worden voorzien van winterbanden.
 • Winterse omstandigheden zijn onder andere ijzel, gladheid door sneeuw of sneeuwmodder en gladheid door ijs- of rijpvorming.
 • Banden met de aanduiding M+S en/of het sneeuwvloksymbool (3PMSF) worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop in elk geval het sneeuwvloksymbool wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Winterbanden moeten op alle wielen worden gemonteerd. (Voor campers met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg geldt dat winterbanden op de aangedreven wielen moeten worden gemonteerd.)

Sneeuwkettingen

 • Toegestaan - Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan als de weg is bedekt met sneeuw of ijs.

Spijkerbanden

 • Toegestaan in winterperiode - Het gebruik van spijkerbanden is toegestaan van 1 december t/m 31 maart (alleen voor auto's met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg). Spijkerbanden mogen ook buiten deze periode worden gebruikt bij sneeuwval of ijzel of wanneer er gevaar bestaat voor sneeuwval of ijzel.
 • Als spijkerbanden worden gebruikt, moeten alle wielen daarvan zijn voorzien.
 • De maximumsnelheid bij gebruik van spijkerbanden is 90 km/h op autosnelwegen en 70 km/h op andere wegen.
 • Bij gebruik van spijkerbanden moet achter op elke Luxemburgse auto een ronde, witte plaat of sticker worden aangebracht met daarop in zwart het getal 70. Op Nederlandse auto's is een dergelijke plaat of sticker niet verplicht.

Tol

 • De wegen in Luxemburg zijn tolvrij voor privévoertuigen.
 • Vrachtwagens moeten beschikken over een zogenoemd eurovignet. Informatie: eurovignettes.eu/portal/nl.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Luxemburg opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m (A, B)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (B)
 • A: Voor een voertuig met een Luxemburgs kenteken dat een aanhanger trekt met een toegestane maximummassa van 3500 kg, geldt een maximumlengte van 8 m.
 • B: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Afstand houden

 • Als voertuigen of voertuigcombinaties die een toegestane maximummassa hebben van meer dan 3500 kg of die langer zijn dan 7 meter, achter elkaar rijden met dezelfde snelheid, moeten ze ten opzichte van hun voorganger een afstand aanhouden van ten minste 50 m. Als je dus bijvoorbeeld met een auto met caravan (van meer dan 7 meter) achter een vrachtauto rijdt, moet je ten minste 50 meter afstand houden.

Verkeersregels bromfiets

 • In Luxemburg bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets (cyclomoteur) mag niet sneller kunnen rijden dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.

Passagier

 • Je mag 1 passagier op een bromfiets meenemen, mits daarvoor een geschikte zitplaats en voetsteunen aanwezig zijn.
 • Je mag alleen kinderen op de bromfiets vervoeren die minstens 8 jaar zijn en hun voeten op de voetsteunen kunnen laten rusten.
 • Het is echter toegestaan om een kind onder de 8 jaar op de bromfiets te vervoeren als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Het kind moet in een kinderzitje zitten.
  • De bestuurder van de bromfiets moet minimaal 18 jaar zijn.
  • De wielen moeten zo zijn afgeschermd dat de voeten niet tussen de spaken kunnen komen.

Aanhanger

 • Een aanhanger is toegestaan achter een bromfiets.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd. 

Mobiele telefoon

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen met voor wit of geel licht en achter rood.
 • De fiets moet achter een rechthoekige, rode reflector hebben en een gele reflecterende strip.
 • Op de pedalen moeten witte of gele van achteren zichtbare reflectoren zijn aangebracht. Als dit technisch niet mogelijk is, mag de fietser ook schoenen dragen waarop deze reflectoren zijn aangebracht.
 • Op de banden moet een reflecterende strook zijn aangebracht of op de wielen minimaal twee witte of gele reflectoren.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Een kind jonger dan 8 jaar mag alleen op de fiets worden meegenomen als de bestuurder 18 jaar of ouder is.
 • Het kind moet in een geschikt kinderzitje zitten of in een daarvoor bedoelde aanhanger worden vervoerd. In het laatste geval mogen maximaal twee kinderen worden vervoerd.

Fietsende kinderen

 • Kinderen mogen vanaf 6 jaar op de weg fietsen onder begeleiding van iemand die minstens 15 jaar is. Vanaf 10 jaar mogen zij zonder begeleiding op de weg fietsen.
 • Kinderen mogen tot 12 jaar op de stoep fietsen.

Naast elkaar rijden

 • Fietsers mogen alleen bij daglicht naast elkaar rijden, mits ze het overige verkeer daarmee niet in gevaar brengen.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld. 

Fietsen onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Plaats op de weg

 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Bij het ontbreken van een fietspad moet er zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.
 • Op auto(snel)wegen (autoroutes, voies expresses etc.) is fietsen verboden. Op alle andere wegen (routes nationales, chemins repris etc.) is fietsen toegestaan, tenzij met een verkeersbord wordt aangegeven dat dit verboden is.

Elektrische fiets

 • Voor een standaard elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt (cycle à pédalage assisté) of maximaal 500 watt (cycle électrique), gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
 • Elektrische fietsen moeten waar mogelijk op het fietspad fietsen.

Speedpedelec

 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/h gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.
 • De minimumleeftijd om op een speedpedelec te rijden is 16 jaar en de bestuurder moet in het bezit zijn van het bromfietsrijbewijs.
 • De bestuurder is verplicht een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) te dragen. Voor zover bekend, is het dragen van een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776:2016) niet toegestaan.
 • Speedpedelecs mogen niet op het fietspad rijden.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • Op een trike of quad is het dragen van een helm verplicht tenzij het voertuig een carrosserie heeft en de bestuurder en eventuele passagier een veiligheidsgordel dragen. 

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is verboden om meer dan een passagier op de motor te vervoeren.
 • Het is verboden om kinderen jonger dan 12 jaar op de motor te vervoeren. Kinderen vanaf 12 jaar mogen alleen op de motor worden vervoerd als ze groot genoeg zijn om hun voeten op de voetsteunen te laten rusten.  

Aanhanger

 • Een aanhanger is toegestaan achter een motor.

Filerijden

 • Motorrijders mogen in een file niet tussen de stilstaande of langzaam rijdende auto's door rijden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Luxemburg wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Informatieve tekst op de verkeersborden is meestal Frans. Plaatsnamen worden in het Luxemburgs (Letzeburgs) aangegeven of in het Frans met daaronder de cursieve naam in het Luxemburgs.
 • Een geel bord met een plaatsnaam, dat is te zien bij het binnenrijden van een plaats, geeft aan dat de maximumsnelheid 50 km/h is (zelfs als deze maximumsnelheid zelf nergens wordt weergegeven).

Auto en motor

 • De borden langs autosnelwegen zijn blauw met witte letters en borden langs hoofdwegen zijn meestal geel met zwarte letters.
 • Een rond blauw bord met een witte snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 30) geeft een minimumsnelheid aan.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.

Fiets en voetganger

 • Een rond blauw bord met een fiets en voetgangers naast elkaar, gescheiden door een witte streep, geeft een fiets-/voetpad aan waarbij het fietsgedeelte is afgescheiden van het voetgangersgedeelte.
 • Een rond blauw bord met een fiets onder de voetgangers geeft een gecombineerd fiets-/voetpad aan waarbij het fietsgedeelte niet is afgescheiden van het voetgangersgedeelte.

Aanduidingen

Frans Nederlands
Allumez vos feux Ontsteek uw lichten
Attention Let op!
Au pas Langzaam!
Autorisé Toegestaan (ook wel Frei)
Cédez le passage Voorrang verlenen
Centre ville Centrum
Danger, dangereux Gevaar, gevaarlijk
Excepté Uitgezonderd
Fin de limitation Einde snelheidsbeperking
Gendarmerie Politie
Gravier, Gravillons Steenslag
Halte Stoppen
Impasse Doodlopend
Limitation Snelheidsbeperking
Passage interdit Doorgang verboden
Passage protégé Voorrangskruising
Priorité à droite Verkeer van rechts heeft voorrang
Prudence! Voorzichtig!
Ralentir, ralentissez Langzaam rijden
Rappel Herinnering/herhaling (van verkeersregel)
Route barrée Afgesloten rijweg
Sens unique Eenrichtingsverkeer
Serrez à droite Rechts houden
Suivre Volgen
Tenez vos distances Afstand houden
Toutes directions Doorgaand verkeer
Travaux Werk in uitvoering
Virage Bocht
Voie unique Eenbaansverkeer
Vous n'avez pas la priorité U hebt geen voorrang
Zone de rencontre Woonerf (maximumsnelheid 20 km/h)

Meer praktische info onderweg in Luxemburg

Tanken
Verkeer
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto
Verkeersinformatie Luxemburg