Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersregels in IJsland

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? Hoe hard mag je rijden in IJsland en wat zijn de verkeersregels voor fietsen? Je leest het op deze pagina.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In IJsland moet je rekening houden met bijzondere rijomstandigheden. Mogelijk kom je schapen op de weg tegen, moet je een rivier doorwaden, verandert een asfaltweg ineens in een gravelweg of krijg je te maken met smalle bruggen. 
 • Zie daarom road.is/travel-info/driving-safely-in-iceland voor meer informatie over veilig rijden in IJsland en raadpleeg vegagerdin.is en safetravel.is voordat je op pad gaat.

Rijden onder invloed

 • Voor bestuurders is het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,2 promille
 • Je wordt pas beboet bij een alcoholgehalte van 0,5 promille. Maar bij de geringste overschrijding van deze limiet wordt het rijbewijs ingenomen en wordt een zware boete opgelegd.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van alle voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Veilig inhalen

 • Als automobilist of motorrijder moet je bij het inhalen van een fietser of bromfietser een zijdelingse afstand van minstens 1,50 m aanhouden.

Veilig rijden op grindwegen

 • Buiten de steden kunnen verharde wegen plotseling overgaan in onverharde grindwegen. Om de grip op de weg niet te verliezen, is het heel belangrijk dat je tijdig je snelheid aanpast.
 • Ga bij tegemoetkomend verkeer op grindwegen zoveel mogelijk rechts rijden en pas je snelheid aan om te voorkomen dat je door opwaaiend stof wordt verblind of dat opspattende steentjes je voorruit beschadigen. 

Veilig foto's maken

 • In IJsland worden relatief veel ongelukken veroorzaakt door toeristen die op of langs de weg stoppen om foto's te maken van (of te kijken naar) het landschap of het noorderlicht. Stop of parkeer daarom alleen op daartoe aangewezen plekken langs de weg.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt, behalve in bijzondere situaties of als dat gevaar voor ze oplevert. 
 • Mensen die met een fiets of bromfiets aan de hand lopen, moeten aan de rechterkant van de weg lopen.
 • Je mag langs de weg met niet meer dan twee personen naast elkaar lopen.
 • In IJsland dient iedereen die in het donker langs de weg loopt een reflector, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je bestuurders van rechts voorrang verlenen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Autobussen, inclusief schoolbussen, hebben voorrang.
 • Bij enkelbaansbruggen heeft het verkeer dat de brug het dichtst is genaderd, voorrang. Het is echter verstandig om in een dergelijke situatie snelheid te minderen en er eerst zeker van te zijn wat de tegenligger gaat doen.
 • Als je als automobilist, motorrijder of bromfietser bij het afslaan een fietspad moet oversteken, moet je voorrang verlenen aan fietsers en snorfietsers op het fietspad. 

Rotonde

 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.
 • Let op: Als je op een rotonde met twee of meer rijstroken op de buitenste rijstrook rijdt, ben je verplicht voorrang te verlenen aan auto's op de binnenste rijstrook die willen afslaan. (Dit was gebruikelijk in IJsland en is sinds 1 januari 2020 wettelijk verplicht.)
 • Als je de eerste afslag wilt nemen op de rotonde met twee of meer rijstroken, ben je verplicht de rechter (buitenste) rijstrook te nemen.
 • Het is op een rotonde met twee of meer rijstroken verboden om van rijstrook te wisselen.

Parkeren en stilstaan

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant.
 • Een doorgetrokken gele streep langs de rand van de weg betekent dat je daar niet mag stilstaan. Een onderbroken gele streep betekent dat je daar niet mag parkeren.
 • Blauwe onderborden van een parkeerbord met witte strepen (horizontaal, verticaal of schuin) geven aan hoe er ten opzichte van de rijrichting geparkeerd moet worden. 
 • Een vierkant blauw bord met een witte letter M geeft een uitwijkplaats aan, waar op smalle wegen tegenliggers elkaar kunnen passeren. Op deze plaatsen mag je niet parkeren.
 • Het is onder andere verboden te parkeren binnen 15 m van een bushalte, binnen 5 m van een kruising en voor een brandkraan.
 • Alleen elektrische auto's mogen parkeren op parkeerplaatsen die zijn gemarkeerd als parkeerplaats voor elektrische voertuigen. 

Geluidssignalen

 • Claxonneren is toegestaan bij het inhalen en als waarschuwing bij situaties die tot een ongeval zouden kunnen leiden.

Buiten de wegen rijden

 • Het is streng verboden om buiten de wegen te rijden. Bij schade aan de vaak kwetsbare vegetatie wordt de bestuurder aansprakelijk gesteld.

Afval

 • Het is in alle gevallen verboden afval uit de auto te gooien of afval op de weg of in de natuur achter te laten, ook als dit geen hinder of gevaar oplevert voor andere weggebruikers.

Maximumsnelheid IJsland

 Binnen bebouwde kom (A)Buiten bebouwde kom / grindBuiten bebouwde kom / asfalt
Personenauto's en motoren508090 (B)
Personenauto's en motoren, met aanhangwagen/caravan508080
 • A: Binnen de bebouwde kom kan een lagere maximumsnelheid gelden, dus let goed op de borden. 
 • B: Op sommige wegen met gescheiden rijbanen kan de maximumsnelheid worden verhoogd naar 110 km/h mits de omstandigheden dat toestaan. Deze hogere maximumsnelheid wordt aangegeven met borden.
 • Let op: Bij tegemoetkomend verkeer op grindwegen zijn bestuurders verplicht hun snelheid te verlagen om opspattend grind te voorkomen.
 • Op parkeerterreinen is de maximumsnelheid 15 km/h.
 • Op een woonerf (vistgötu) is de maximumsnelheid 10 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) met voor- en achterlicht overdag is verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.

Kinderen

 • Let op: Het is verboden om kinderen kleiner dan 1,50 m te vervoeren op een voorstoel als de airbag daarvan is ingeschakeld.
 • Kinderen met een lengte van minder dan 1,35 m moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ervoor te zorgen dat kinderen jonger dan 15 jaar in een passend kinderzitje en/of met veiligheidsgordels om wordt vervoerd.
 • Het wordt aangeraden om kinderen jonger dan 3 jaar in een kinderzitje tegen de rijrichting in te vervoeren.
 • Zie ook de Engelstalige brochure samgongustofa.is/media/umferd/Oryggi-barna-i-bil.ENSKA.pdf voor meer informatie over kinderzitjes in de auto.

Huisdieren

 • Het is praktisch gezien niet mogelijk om een huisdier mee te nemen op vakantie naar IJsland omdat het dier een speciaal paspoort en vaccinatiebewijzen nodig heeft, diverse tests moet ondergaan en bij aankomst in IJsland 14 dagen in quarantaine moet.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

 NederlandIJsland opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4,20 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m(A)
Lengte combinatie18 m18,75 m(A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • Het is de verantwoordelijk van de bestuurder om ervoor te zorgen dat de passagier een helm draagt.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren.
 • Kinderen tot en met zes jaar moeten een goed passende helm dragen en op een zitplaats met een rugsteun zitten, waarbij hun voeten op de voetsteunen kunnen rusten.

Aanhanger

 • Het is toegestaan een aanhanger mee te voeren.

Bromfiets en snorfiets

 • In IJsland wordt onderscheid gemaakt tussen een lichte motorfiets van categorie I en II:
  • Maximumsnelheid categorie I: 25 km/h, vergelijkbaar met een snorfiets.
  • Maximumsnelheid categorie II: 45 km/h, vergelijkbaar met een bromfiets.

Helm

 • Het dragen van een helm op een brom- of snorfiets is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Op een brom- of snorfiets mogen alleen passagiers worden vervoerd als de bestuurder 20 jaar of ouder is en als er op de brom- of snorfiets een speciale zitplaats en voetsteunen voor een passagier aanwezig zijn.
 • Kinderen jonger dan 8 jaar moeten in een speciaal zitje worden vervoerd.

Aanhanger

 • Aan een brom- of snorfiets mag geen aanhanger worden gekoppeld.

Plaats op de weg

 • Een snorfiets (categorie I) mag ook op het fietspad rijden.

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h en een vermogen van maximaal 250 watt. 

Fietshelm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor fietsers die jonger zijn dan 16 jaar.

Telefoon

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een telefoon of vergelijkbaar apparaat vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet voor een witte en achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel. Let op: je bent verplicht te bellen als je voetgangers nadert die je mogelijk niet zien aankomen.

Passagiers

 • Het vervoer van een passagier op de fiets is niet toegestaan.
 • Een fietser van minimaal 15 jaar oud mag echter wel een kind jonger dan 7 jaar vervoeren in een speciaal daarvoor bestemd kinderzitje dat de benen en voeten voldoende bescherming biedt.

Fietsende kinderen

 • Kinderen jonger dan 9 jaar mogen alleen onder begeleiding van iemand die 15 jaar of ouder is op de openbare weg fietsen.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.

Plaats op de weg

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.
 • Op gecombineerde fiets-/voetpaden moet gebruik worden gemaakt van het voor fietsers bestemde gedeelte of, als er geen scheiding is aangebracht, moet de snelheid worden aangepast om voetgangers niet in gevaar te brengen.
 • Het is ook toegestaan om voorzichtig en met aangepaste snelheid op de stoep of in een voetgangersgebied te rijden mits je voetgangers niet hindert of in gevaar brengt. Dit kan echter verboden worden door de plaatselijke overheid.  

Naast elkaar rijden

 • Het is voor fietsers toegestaan om naast elkaar te rijden, mits daar voldoende ruimte voor is en het andere verkeer niet wordt gehinderd. 
 • Als een andere verkeersdeelnemer wil inhalen, moeten fietsers weer achter elkaar gaan rijden.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden

 • Verplicht bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is verplicht bij winterse omstandigheden.
 • In plaats van winterbanden zijn (van 1 november tot 15 april bij winterse omstandigheden) ook spijkerbanden of (op wegen bedekt met ijs of sneeuw) ook sneeuwkettingen toegestaan.
 • De periode waarin winterse omstandigheden voorkomen, loopt van ongeveer 1 november tot 15 april. De exacte data kunnen echter per jaar verschillen, afhankelijk van de weersomstandigheden.
 • Als winterbanden worden gebruikt, moeten deze op alle wielen worden gemonteerd.
 • Van 1 november tot 15 april is de voorgeschreven minimale profieldiepte van banden 3 mm.

Advies

 • Voor het rijden bij zwaardere winterse omstandigheden adviseert de ANWB je een goed geteste 'echte' winterband met sneeuwvloksymbool (3PMSF) te gebruiken. In deze omstandigheden biedt zelfs een goed geteste all-seasonband met een sneeuwvloksymbool vaak onvoldoende grip en veiligheid.
 • Meer informatie: anwb.nl/auto/banden/winterbanden.

Sneeuwkettingen

 • Toegestaan in winterperiode - Het gebruik van sneeuwkettingen is toegestaan van 1 november tot 15 april op wegen die zijn bedekt met sneeuw of ijs.
 • Buiten deze periode zijn sneeuwkettingen verboden (tenzij de weg bedekt is met sneeuw of ijs).
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is altijd verboden als daarmee het wegdek wordt beschadigd

Spijkerbanden

 • Toegestaan in winterperiode - Het gebruik van spijkerbanden (nagladekk) is toegestaan van 1 november tot 15 april mits de weersomstandigheden het gebruik van deze banden vereisen.
 • Buiten deze periode zijn spijkerbanden verboden (tenzij de weersomstandigheden het gebruik van deze banden vereisen).
 • De maximumsnelheid bij het gebruik van spijkerbanden is 90 km/h.

Bijzonderheden

 • Let er bij het huren van een auto op dat deze in de winterperiode is uitgerust met winterbanden of spijkerbanden.
 • Actuele informatie over weers- en de wegomstandigheden is te vinden op road.is (Engelstalig).

Verkeersborden

 • Veel IJslandse verkeersborden verschillen nauwelijks van de Nederlandse verkeersborden. Ronde en driehoekige waarschuwings- en verbodsborden hebben echter een gele in plaats van witte achtergrond, zodat ze beter zichtbaar zijn in de sneeuw. Ook hebben de ronde verbodsborden met een rode rand, anders dan in Nederlands, een diagonale rode streep.
 • Er zijn ook speciale waarschuwingsborden die zijn toegespitst op de bijzondere rijomstandigheden in IJsland. Dit zijn rechthoekige gele borden met een rode rand met een afbeelding en IJslandse tekst.
 • Een rechthoekig geel bord met een zwart silhouet van een dorp- of stadsgezicht en daaronder en bord met een plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Een geel rond bord met een rode rand, een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl en daaroverheen een rode diagonale balk betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een vierkant blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een gesloten weg wordt aangeduid met een rechthoekig geel bord met de tekst LOKAÐ.

Speciale IJslandse waarschuwingsborden

 • Voor een gevaarlijk weggedeelte waar veel ongelukken voorkomen wordt gewaarschuwd met een rechthoekig geel bord met twee auto's naast elkaar waarvan de rode auto van het wegdek valt.
 • Voor een rivieroversteekplaats zonder brug wordt gewaarschuwd met een rechthoekig geel bord met een auto met vierwielaandrijving (4x4) die door een rivier rijdt.
 • Een weg waarvan slechts een smalle strook verhard is, wordt aangeduid met een rechthoekig geel bord met twee elkaar tegemoetkomende auto's die elk half op de verharde strook rijden.
 • Voor de overgang van een geasfalteerde weg naar een grindweg wordt gewaarschuwd met een rechthoekig geel bord met een asfaltweg die overgaat in een grindweg.
 • Een weg waarop alleen langzaam mag worden gereden, wordt aangeduid met een rechthoekig geel bord met een auto die op een hobbelige weg rijdt.
 • Een weg die alleen toegankelijk is voor auto's met vierwielaandrijving, wordt aangeduid met een rechthoekig geel bord met een vierwielaangedreven auto (4x4) en een gewone personenauto waar een rode cirkel eroverheen is geplaatst.
 • Een zeer slecht begaanbare weg waarop alleen met speciaal uitgeruste auto's met vierwielaandrijving kan worden gereden, wordt aangeduid met een rechthoekig geel bord met een vierwielaangedreven auto (4x4) die over zeer ruig terrein rijdt.

Aanduidingen

IJslandsNederlands
BLINDHÆÐHeuvel waardoor tegenliggers niet zichtbaar zijn (letterlijk: blinde heuvel)
EINBREID BRÚSmalle brug voor slechts één auto
EINBREID GÖNGSmalle tunnel voor slechts één auto
EINBREITT SLITLAGSmalle verharde rijstrook voor slechts één auto
EFTIRLITControle
ILLFÆR VEGURMoeilijk begaanbare weg; alleen voor auto's met vierwielaandrijving
LOKAÐGesloten
ÓBRÚAÐAR ÁROversteekplaats zonder brug
MALBIK ENDAREinde geasfalteerde weg (begin grindweg)
NÝLÖGÐ KLÆÐINGNieuw wegdek (opspattend grind)
SEINFARINN VEGURMoeilijk begaanbare weg waar je alleen langzaam kunt rijden
SLYSASVÆÐIGevaarlijk weggedeelte waar vaak ongelukken gebeuren
STANSStop, je nadert een stopteken
TORLEIDIZeer moeilijk begaanbare weg, zelfs voor auto's met vierwielaandrijving
VEGGJALDTol

Speciaal voor jou geselecteerd

Nu10%korting
Pechhulp op vakantie 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

Nu15%korting
ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Ga goed verzekerd op reis. De doorlopende reisverzekering van de ANWB is als beste getest door de Consumentenbond.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. Nu het eerste jaar 50% korting op de Gold Card.