Naar artikel

Verkeersregels in Bulgarije

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? En hoe hard mag je rijden in Bulgarije? De ANWB maakte een overzicht van de belangrijkste verkeersregels.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Rijden in de bergen 

Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een gelijkwaardige kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders van rechts.
 • Trams hebben altijd voorrang, ook op voetgangers die een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) willen oversteken.
 • Afslaande bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders die rechtdoor gaan. Bij twee elkaar tegemoet rijdende voertuigen, heeft het voertuig dat rechtdoor rijdt of rechtsaf slaat voorrang op het voertuig dat linksaf slaat. 
 • Als op een gelijkwaardige kruising twee elkaar tegemoetkomende bestuurders linksaf willen slaan, dan moeten zij voor elkaar langs gaan.

Rotonde

 • Bij de meeste rotondes staat een voorrangsbord (driehoekig wit met een rode rand). Als je een dergelijke rotonde op wilt rijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden. 
 • Als er bij een rotonde géén voorrangsbord en/of andere verkeerstekens staan (maar bijvoorbeeld alleen het ronde blauwe verkeersbord met witte pijlen die een cirkel vormen), hebben bestuurders van rechts voorrang, net als op een gewone kruising. Wees bij dit soort rotondes extra voorzichtig en neem geen voorrang, want vaak zijn niet alle weggebruikers op de hoogte van de voorrangsregels.

Inhalen

 • Je mag een stilstaande tram stapvoets voorbijrijden als er een vluchtheuvel voor passagiers aanwezig is. Als een vluchtheuvel ontbreekt, moet je achter de tram wachten.
 • In colonne rijdend verkeer mag niet worden ingehaald.

Parkeren

 • In straten met eenrichtingsverkeer mag alleen aan de linkerkant worden geparkeerd.
 • Voor parkeren in blauwe en groene zones moet een parkeerkaartje worden gekocht.
 • In Sofia kan parkeergeld ook via een sms-bericht worden betaald. Hier mag je in de blauwe zone maximaal 2 uur en in de groene zone maximaal 4 uur parkeren. Zie visitsofia.bg/en/how-to-travel/parking voor meer informatie.

Geluidssignalen

 • Claxonneren mag alleen als waarschuwingssignaal om een ongeval te voorkomen.
 • Het gebruik van de claxon binnen de bebouwde kom is van 12-16 uur en van 22-6 uur (op feestdagen van 22-9 uur) absoluut verboden.
 • Een verbod tot claxonneren wordt soms ook aangegeven met een speciaal verkeersbord.

Spoorwegovergang

 • Bij een onbewaakte spoorwegovergang moeten bestuurders stoppen om te kijken of er een trein aankomt voor zij oversteken.

Auto en camper

Verlichting
 • Het is verplicht het hele jaar door overdag dimlicht of dagrijlicht (ook led) te voeren.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
Kinderen
 • Kinderen kleiner dan 1,50 m mogen alleen in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • In een auto waarin geen veiligheidsgordels aanwezig zijn mogen kinderen jonger dan 3 jaar niet worden vervoerd. 
Slepen
 • Het slepen van een voertuig op een autosnelweg is alleen toegestaan tot de eerste afrit. 
 • Let op: In het gesleepte voertuig mogen geen passagiers aanwezig zijn.
 • Een sleepstang moet 2 tot 4 m lang zijn en gemarkeerd zijn met rode en witte strepen. Een sleepkabel moet 4 tot 6 m lang zijn en in het midden worden gemarkeerd met een rode vlag.
 • De auto die sleept, moet dimlicht voeren en de alarmlichten moeten branden of er moet achterop een gevarendriehoek worden bevestigd. In het donker, bij slecht zicht of als de lampen niet meer werken moet het gesleepte voertuig zijn voorzien van een rood licht aan de linkerkant.
 • De maximumsnelheid bij het slepen met een sleepstang op de snelweg is 70 km/h. In alle andere gevallen is de maximumsnelheid 40 km/h.

Bromfiets en snorfiets

 • In Bulgarije bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.
Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht.
Verlichting
 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.
Passagiers
 • Op een brom- of snorfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats.
 • Kinderen die jonger zijn dan 10 jaar, mogen alleen in een kinderzitje worden vervoerd, zodat ook hun benen voldoende beschermd zijn.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandBulgarijeopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m  (A)
Lengte combinatie18 m18,75 m  (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Fiets

Helm
 • Het dragen van een helm is niet verplicht.
 • Kinderen tot 18 jaar moeten een helm dragen op een elektrische fiets. 
Veiligheidsvest
 • Het is voor fietsers verplicht om buiten de bebouwde kom, in het donker en bij slecht zicht een reflecterend veiligheidsvest te dragen.
Verlichting en overige vereisten
 • De fiets moet zijn voorzien van vaste lampen met voor wit of geel licht en achter rood.
 • De fiets moet achter een rechthoekige, rode reflector hebben en op de wielen moeten witte of gele reflectoren zijn aangebracht.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.
Passagiers
 • Het is verboden een passagier achter op de fiets te vervoeren.
 • Het is wel toegestaan een kind in een passend fietszitje te vervoeren.
Kinderen op de fiets
 • Kinderen onder de 12 jaar mogen op de stoep fietsen. Ze mogen alleen op de weg rijden als ze worden begeleid door iemand van 16 jaar of ouder.
Plaats op de weg
 • Alleen in enkele grotere steden zijn er speciale fietspaden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moeten fietsers zoveel mogelijk aan de rechterzijde van de weg rijden. Het is ook toegestaan om op de vluchtstrook te rijden.
Naast elkaar rijden
 • Het is fietsers verboden naast elkaar te rijden.

Maximumsnelheid Bulgarije

 Binnen bebouwde komBuiten bebouwde kom Expreswegen (A)Autosnelwegen
Bromfietsen45 45 verboden verboden 
Motoren508090100
Personenauto's en campers < 3500 kg5090120130 (B)
Met aanhangwagen/caravan < 3500 kg507090100 (C)
Campers > 3500 kg508090100
 • A: Expresswegen zijn wegen met 2 gescheiden rijbanen met ten minste 2 rijstroken per richting met ongelijkvloerse kruisingen.
 • B: Op sommige nieuwere autosnelwegen is de maximumsnelheid 140 km/h. Deze maximumsnelheid wordt met borden aangegeven.
 • C: De ANWB adviseert je om met een caravan of aanhangwagen de Nederlandse maximumsnelheid van 90 km/h aan te houden. Rij alleen 100 km/h als je combinatie daar geschikt voor is. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren met de rekentool 'caravantrekker' (anwb.nl/auto/trekauto): als de ANWB het rijden met jouw combinatie een veilig keuze vindt én als de prestaties van de combinatie bij 80 of 90 km/h voldoende zijn (minstens 4 sterren), kun je overwegen 100 km/h te rijden waar dat is toegestaan.
 • Je bent verplicht je snelheid aan te passen aan de weg- en weersomstandigheden.
Flitspaalsignalering
 • Gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • In apparatuur (zoals navigatieapparatuur en telefoons) moet de functie voor signalering van vaste flitspalen of trajectcontroles zijn uitgeschakeld.

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Passagiers
 • Het is toegestaan een persoon op de motor mee te nemen.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in een geschikt kinderzitje worden vervoerd.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Bulgarije wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • De tekst op plaatsnaamborden en andere verkeersborden langs grote wegen en aan de kust wordt vaak zowel in het cyrillische als in het Latijnse schrift (Frans) weergegeven.
Auto en motor
 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een vierkant blauw bord met daarop een witte, afbuigende weg en een weg die rechtdoor voert naar een rood-wit geblokt vlak, geeft aan waar zich een noodstopstrook bevindt waar bestuurders in geval van nood hun voertuig tot stilstand kunnen brengen.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een witte snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 30) geeft een minimumsnelheid aan.
 • Een driehoekig waarschuwingsbord met een gele achtergrond met daarin een dikke zwarte stip geeft aan dat bestuurders een punt naderen waar vaak ongelukken gebeuren.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
Voetganger en fiets
 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Aangeraden in winterperiode - Van 15 november tot 1 maart is het gebruik van winterbanden of banden met een minimumprofieldiepte van 4 mm verplicht in Bulgarije voor auto's met een Bulgaars kenteken. Voor buitenlanders wordt het gebruik van winterbanden sterk aangeraden.
 • Banden met de aanduiding M+S (MS of M&S) en/of het sneeuwvloksymbool (3PMSF) worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop het sneeuwvloksymbool wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • De voorgeschreven minimale profieldiepte voor banden gedurende de winterperiode is 4 mm.
 • Winterbanden moeten op alle vier de wielen worden gemonteerd.
Sneeuwkettingen
 • Verplicht bij bord - Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat en de weg bedekt is met sneeuw of ijs.
 • Aangeraden wordt om sneeuwkettingen in de auto mee te nemen tussen 1 november en 1 maart.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, moeten die op de aangedreven wielen gemonteerd worden.
 • De maximumsnelheid met sneeuwkettingen is 50 km/h.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan op wegen die zijn bedekt met sneeuw of ijs.
Spijkerbanden
 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden.

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp in het buitenland
Vanaf8,35per maand

Pechhulp in het buitenland

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.
Shop alles voor je vakantie
Shop nu

Shop alles voor je vakantie

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.
ANWB Reisverzekering
Nu10%korting

ANWB Reisverzekering

Met de doorlopende reisverzekering van de ANWB kun je erop vertrouwen dat alles écht goed geregeld is.
ANWB Creditcard
vanaf16.-per jaar

ANWB Creditcard

Speciaal voor leden zijn er de ANWB Creditcards. Overal op vakantie veilig en verzekerd betalen. Dat voelt goed!