Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeer Australië

Hoe staat het met het wegennet in Australië en moet je tol betalen op de snelwegen? Moet je er links of rechts rijden? Hier vind je alle handige info over het verkeer in Australië.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
 • Let op: In Australië kunnen sommige verkeersregels per staat of territorium verschillen. Stel je daarom op de hoogte van de verkeersregels in het gebied waar je rijdt of verblijft.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is in alle staten en territoria 0,5 promille.
 • Voor beginnende bestuurders (die nog geen drie jaar een rijbewijs hebben en/of jonger zijn dan 21 jaar) geldt in de meeste staten en territoria een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • In alle staten en territoria is het bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Je mag de telefoon ook niet tussen hoofd en schouder klemmen of op schoot hebben.  
 • Let op: Het is ook verboden een telefoon vast te houden als het voertuig stilstaat (bijvoorbeeld bij een verkeerslicht of in een file). Bestuurders mogen de telefoon alleen in de hand houden en gebruiken als hun voertuig is geparkeerd.
 • Handsfree bellen is alleen toegestaan voor ervaren bestuurders onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de wetgeving van de staat.
 • Ook appen, sms'en of het anderszins bedienen van mobiele telefoons is in de meeste staten en territoria verboden.

Veilig inhalen

 • Gemotoriseerde voertuigen moeten bij het inhalen van fietsers een zijdelingse afstand aanhouden van minstens 1 m op wegen met een maximumsnelheid van 60 km/h of lager en van 1,5 m op wegen waar de maximumsnelheid hoger is dan 60 km/h. Dit geldt ook op rotondes.

Basisverkeersregels

 • Bestuurders moeten links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Op kruisingen waar de voorrang niet wordt geregeld met verkeerstekens, moet je voorrang verlenen aan bestuurders van rechts op de kruisende weg.
 • Let op: Op T-splitsingen moeten bestuurders op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg. 
 • Bestuurders die op een kruising linksaf of rechtsaf slaan, moeten voorrang verlenen aan voetgangers.
 • Als op een kruising twee elkaar tegemoetkomende bestuurders rechtsaf willen slaan, moeten zij voor elkaar langs gaan.
 • Een onderbroken witte streep dwars op de weg betekent: bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.
 • Bestuurders moeten binnen de bebouwde kom een bus die met de richtingaanwijzers aangeeft te willen wegrijden bij een halte, voorrang verlenen, als deze bus is voorzien van een vierkant bord met daarop een groene bus en rode auto in achteraanzicht en in rood de tekst Give way. In het Noordelijk Territorium geldt deze regel in zones waar de maximumsnelheid 70 km/h of lager is.
 • Trams hebben altijd voorrang.

Rotonde

 • Op rotondes met voorrangsborden moet een bestuurder die een rotonde op wil rijden, voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.
 • Let op: Gemotoriseerde voertuigen moeten voorrang verlenen aan fietsers als ze de rotonde oprijden, bij het verlaten van de rotonde en als ze op de rotonde van rijstrook wisselen. Ook moeten ze voldoende afstand houden ten opzichte van fietsers.
 • In Victoria moet een bestuurder die op de rotonde rijdt, voorrang verlenen aan een tram die de rotonde nadert of oprijdt.
 • Anders dan in Nederland moet je bij het naderen van een rotonde de richting aangeven die je na de rotonde wil volgen:
  • Als je naar links wilt (een kwart rotonde), volg je bij het naderen van de rotonde de linkerrijstrook en geef je vooraf al richting aan naar links en blijf je dat doen.
  • Als je rechtdoor wilt (halve rotonde), volg je bij het naderen van de rotonde de linker- of de rechterrijstrook en geef je vooraf geen richting aan.
  • Als je naar rechts wilt (driekwart rotonde), volg je bij het naderen van de rotonde de rechterrijstrook en geef je vooraf richting aan naar rechts en blijf je dat doen (tenzij je wisselt van rijstrook).
 • Bij het verlaten van de rotonde geef je altijd richting aan naar links (tenzij je rechtdoor gaat op een kleine rotonde).

Inhalen

 • Een tram moet links worden ingehaald. Is er links onvoldoende ruimte en aan de rechterzijde wel, dan mag de tram rechts worden ingehaald.
 • Bestuurders mogen stilstaande trams (en lijnbussen die van de trambaan gebruikmaken) niet voorbijrijden als er passagiers in- en uitstappen, tenzij er een vluchtheuvel of andere vorm van safety zone (veiligheidszone) is. Als er geen passagiers in- of uitstappen, mogen bestuurders de tram met een snelheid van niet meer dan 10 km/h passeren.

Verkeerslichten

 • Verkeerslichten met een rode, gele of witte T (tram), B (bus) of een witte pijl zijn bedoeld voor het openbaar vervoer.
 • Het is toegestaan bij een rood verkeerslicht linksaf te slaan als er een wit bord staat met in zwart de tekst Left turn on red permitted after stopping of als dat wordt aangegeven op het stoplicht met een groene pijl. Je moet wel altijd eerst stoppen en correct voorrang verlenen aan het overige verkeer.
 • Een rood achthoekig stopbord met het woord STOP en drie verticaal geplaatste zwarte stippen geeft aan dat bestuurders moeten stoppen en voorrang moeten verlenen wanneer de verkeerslichten alleen oranje knipperen of niet werken.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Omkeren

 • Op een kruising met verkeerslichten mag een bestuurder alleen omkeren als er een wit bord met in zwart de tekst U turn permitted staat. In de staat Victoria mag een bestuurder wel omkeren, tenzij er een bord No U turn staat.
 • Op een kruising zonder verkeerslichten mag een bestuurder omkeren, tenzij er een bord No U turn staat. Dit witte bord toont onderin in zwart de genoemde tekst en bovenin het witte verkeersbord met rode rand en zwarte U-vormige pijl met daaroverheen een rode diagonale balk.

Parkeren en stilstaan

 • Het is verboden te parkeren aan de rechterkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de rechterkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de rechterkant parkeren.
 • Als bestuurders die parkeren op een plaats waar dat verboden is, hun auto langer dan 2 minuten achterlaten of zich meer dan 3 m van hun auto verwijderen, wordt dat beschouwd als parkeren.
 • Op witte rechthoekige verkeersborden met zwarte en/of rode of groene tekst staat de letter P voor Parkeren, de letter S voor Stilstaan en de letter C voor Clearway (weg waar je niet mag stilstaan of parkeren).
 • Parkeren is verboden in de volgende gevallen:
  • Als er bij het parkeren op de rijbaan minder dan 3 m vrije ruimte overblijft.
  • Binnen 1 m van een ander geparkeerd voertuig.
  • Binnen 3 m van een openbare brievenbus.
 • Stilstaan is verboden op onder andere de volgende plaatsen:
  • Op een clearway: een met borden aangegeven autoweg met stopverbod (in Nieuw-Zuid-Wales wordt een clearway ook aangeduid met een onderbroken gele streep langs de kant van de weg).
  • In een met borden aangegeven zone voor bepaalde voertuigen (truck zone, taxi zone, permit zone e.d.) of voor werkzaamheden (loading zone, works zone e.d.).
  • Langs een doorgetrokken gele streep aan de kant van de weg.
  • Binnen 1 m van een brandkraan.
  • Binnen 10 m van een met een bord aangegeven safety zone (veiligheidszone).
  • Binnen 20 m van een kruispunt met verkeerslichten en binnen 10 m van een kruispunt zonder verkeerslichten.
  • Binnen 20 m voor en 10 m na een voetgangers- of fietsoversteekplaats. Staan er verkeerslichten bij, dan zijn de afstanden 10 respectievelijk 3 m.
  • Binnen 20 m voor het bord dat een tramhalte aanduidt.
  • Binnen 20 m voor en 10 m na het bord dat een bushalte aanduidt.
  • Binnen 20 m van een spoorwegovergang.

Road trains

 • In Australië, en in het bijzonder in het Noordelijk Territorium, kun je road trains tegenkomen. Dit zijn vrachtwagencombinaties met meerdere gekoppelde aanhangers die wel 50 m lang kunnen zijn en maximaal 100 km/h mogen rijden. 
 • Road trains hebben een remweg van minimaal 200 m en kunnen dus niet snel stoppen of uitwijken. 
 • Volg daarom op wegen met slechts twee rijbanen de volgende richtlijnen als je een road train tegenkomt:
  • Ga bij een tegemoetkomende road train uiterst links rijden en minder je snelheid. Het beste is om langs de kant van de weg te stoppen om te voorkomen dat je opzij wordt geblazen.
  • Als je een road train wilt inhalen, moet je dat alleen doen als je zeer ruim vooruit kunt zien dat de weg vrij is. Als je een road train inhaalt met een snelheid van 100 km/h, heb je mogelijk wel 2,5 km nodig voordat je de road train bent gepasseerd. Zorg bij het inhalen ook voor voldoende zijdelingse afstand omdat road trains aanzienlijk kunnen slingeren. Houd er bovendien rekening mee dat je bij het inhalen enigszins naar de road train kunt worden toegezogen.

Infrastructuur

 • De hoofdsteden van de verschillende staten worden met elkaar verbonden door uitstekende snelwegen. 
 • In het binnenland zijn de doorgaande wegen vaak verhard met gravel, maar in de geïsoleerde gebieden zijn alleen slecht onderhouden onverharde wegen.
 • Omdat er in het binnenland van Australië relatief weinig neerslag valt, kun je vaak ook over onverharde wegen rijden met een gewone personenauto. Maar in de outback heb je in afgelegen gebieden met slecht onderhouden tracks een auto met vierwielaandrijving nodig. Dit geldt ook in het noorden van Australië waar in het regenseizoen (november-april) de kwaliteit van de onverharde wegen slecht kan zijn. 

Verkeersveiligheid

 • In Australië rijdt men links en als je gewend bent rechts te rijden, moet je vooral tijdens ritten over wegen met weinig verkeer oppassen dat je aan de goede kant blijft rijden.
 • Je kunt tijdens lange ritten over wegen zonder veel tegenliggers door een monotoon landschap oververmoeid raken, je concentratie verliezen of snel afgeleid raken.
 • Houd in de outback rekening met gaten in de weg, zachte bermen en soms een plotselinge verandering van wegdek. 
 • Let op wilde dieren op de weg, zoals kangoeroes, emoe's en koala's, en ook op vee dat de weg kan oversteken.
 • Het inhalen van een road train (zeer lange vrachtwagencombinatie met meerdere aanhangers) is gevaarlijk en je moet stoppen langs de weg bij een tegemoetkomende road train om niet opzij te worden geblazen.
 • Informeer voor vertrek altijd naar de toegankelijkheid van de wegen. In het regenseizoen kunnen wegen worden afgesloten door overstromingen en in de zomer kunnen wegen zijn afgesloten wegens bosbranden. 
 • Steek nooit een weg over die is overstroomd, want de auto kan door sterke stroming worden meegesleurd.
 • Vanwege het opwaaiende stof is het aan te raden om je lampen ook overdag te laten branden zodat ander verkeer je auto ziet.

Pechhulp

Pech

 • Bel de algemene hulplijn 13 11 11 van de AAA - De pechhulp wordt verzorgd door de wegenwachtservices van diverse clubs in de verschillende staten en territoria van Australië. Zie de lijst van regionale wegenwachten op de website van de AAA (Australian Automobile Association): aaa.asn.au/pages/members. Je kunt ook rechtstreeks de hulplijn van een regionale wegenwacht bellen. 
 • Rijd je in een huurauto, bel dan de verhuurder.
 • Bel ook de ANWB Alarmcentrale.
 • Bekijk welke pechhulp wordt vergoed in Australië met het ANWB Wegenwacht Europa Plus pakket op anwb.nl/wegenwacht/europa/europaplus.

Ongeval

 • Bel het landelijke alarmnummer 000 - Doe dit onmiddellijk bij een ongeval waarbij gewonden zijn gevallen of schade is ontstaan met een waarde van meer dan 500 AUD. Als de schade minder is dan 500 AUD, moet het ongeval binnen 24 uur worden gemeld bij het dichtstbijzijnde politiebureau.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Speciaal voor jou geselecteerd

Nu€10,-korting
Huur een auto met ledenvoordeel 

In het buitenland een auto huren? Dat kan via de ANWB met ledenvoordeel bij Sunny Cars.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. Nu het eerste jaar 50% korting op de Gold Card.

Nu15%korting
ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Ga goed verzekerd op reis. De doorlopende reisverzekering van de ANWB is als beste getest door de Consumentenbond.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.