Stacaravan/ chalet en uw rechten

Stacaravan/chalet kopen en verkopen

Bij de verkoop van een stacaravan moet rekening gehouden worden met de rechten van alle partijen: de koper, de verkoper en de campingondernemer. Bij verkoop met behoud van standplaats wil dit nog wel eens misgaan.

Je rechten als recreant

Bij de huur van een woonhuis is er sprake van huurbescherming. Bij de huur van recreatiegrond niet. Je huurt alleen de grond waar de stacaravan of het chalet op staat. Dit is meestal een huurovereenkomst voor één jaar, die jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd. Maar de overeenkomst kan tegen het einde van de looptijd ook worden opgezegd. Daarom is het belangrijk alles verplaatsbaar te houden.

De caravan verkopen

Als je de caravan wilt verkopen zonder standplaats, mag dit aan iedereen. De campingeigenaar heeft hier niets over te zeggen. Wij raden aan om een schriftelijke overeenkomst te sluiten met de koper en daarop duidelijk te vermelden dat alleen de caravan zelf wordt verkocht en niet de grond. Ook kun je afspraken maken over wie de kosten van het verplaatsen van de caravan betaalt.

Met staplaats verkopen

Houd er rekening mee dat je alleen de caravan verkoopt en niet de plaats waar hij op staat. Bespreek met de campingeigenaar vóór de koop de mogelijkheid van verkoop met behoud van standplaats. Kortom: mag de nieuwe eigenaar van de caravan op diezelfde plaats blijven staan? De ondernemer mag beslissen of hij met de nieuwe eigenaar een huurovereenkomst sluit. Geeft de ondernemer toestemming voor verkoop met behoud van standplaats? Vraag hiervan een schriftelijke bevestiging om problemen achteraf te voorkomen.

Zomerhuis/vakantiehuis op gehuurde grond kopen en verkopen

Stacaravans en chalets zijn verplaatsbaar en kunnen verplaatsbaar gehouden worden. Steen voor steen of plank voor plank opgebouwde recreatiewoningen zijn niet verplaatsbaar. Het feit dat deze recreatiewoningen niet verplaatsbaar zijn, heeft invloed op de relatie tussen eigenaar van de grond en koper/verkoper van de recreatie woning. De recreatiewoning zal met behoud van huurovereenkomst verkocht moeten worden en daarbij is de verkoper dan altijd afhankelijk van de medewerking en toestemming van de ondernemer.

Bij herstructurering van het terrein zijn de problemen nog groter. Als de ondernemer het terrein geheel opnieuw wil inrichten, zal de hij/zij de huurovereenkomsten met betrekking tot de recreatiewoningen  opzeggen. In de Recron-voorwaarden is hier geen regeling voor getroffen. Dat betekent dat ondernemer en recreant zelf een oplossing moeten vinden voor de afwikkeling van de huurovereenkomst en de vergoeding aan de recreant.

Bemiddeling door de camping

Vaak mag je zelf de caravan te koop aanbieden, maar het komt ook voor dat de campingeigenaar wil bemiddelen. Sluit in dat geval een bemiddelingsovereenkomst. Neem hierin de volgende punten op:

  • Om welke caravan gaat het
  • Op welke plaats staat de caravan
  • Welk minimumbedrag moet de caravan opbrengen
  • Welke acties voert de ondernemer uit
  • Hoeveel betaal je voor de bemiddeling
  • Hoe lang duurt de bemiddeling

Problemen met de ondernemer

De meeste problemen ontstaan rond twee onderwerpen:

Verkoop met behoud van standplaats

De recreant kan niet afdwingen dat de ondernemer een huurovereenkomst sluit met de nieuwe eigenaar. De ondernemer heeft het recht om dit zelf te beslissen. In de praktijk wordt een caravan moeilijker verkoopbaar zonder staanplaats. Bespreek daarom dit onderwerp voor de start van de verkoop.

Bemiddelingskosten

De ondernemer vraagt om een bepaald percentage van de verkoopsom als betaling. Vaak is vooraf niets afgesproken over taken van de bemiddeling. Dit is een moeilijke situatie. De recreant staat wel in zijn recht om de kosten af te wijzen, maar de ondernemer kan in dit geval simpelweg weigeren een nieuwe huurovereenkomst te sluiten met de nieuwe eigenaar. Op die manier wordt de caravan vaak onverkoopbaar. Is de camping aangesloten bij de RECRON dan zijn in artikel 9 van de RECRON de voorwaarden de regels rondom verkoop te vinden.

Meer informatie:

Roerend of onroerend
Geschillencommissie Recreatie
Problemen op de camping