Bedrijfsbeëindiging camping met vaste plaats

Als er sprake is van bedrijfsbeëindiging dan heeft dit gevolgen voor de vaste plaats op de camping. Op deze pagina vind je hierover meer informatie.

Wat is bedrijfsbeëindiging?

Bij bedrijfsbeëindiging wordt de bedrijfsvoering van de camping gestaakt. De camping houdt dan op te bestaan. Dit kan een keuze zijn van de campingeigenaar of bijvoorbeeld van de gemeente. Een campingeigenaar mag zelf besluiten te stoppen met zijn bedrijfsvoering, het is immers zijn bedrijf. Er is geen sprake van bedrijfsbeëindiging als de camping wordt verkocht. In dat geval blijft de camping bestaan onder een andere eigenaar.

 

De gevolgen

Als er sprake is van bedrijfsbeëindiging dan heeft als gevolg dat de huurovereenkomst beëindigd wordt. De beëindiging van de camping moet de ondernemer schriftelijk aan de huurders melden. In de Recron-voorwaarden staat dat hij dit minimaal drie maanden voor het einde van het contractjaar moet doen. Hier valt geen bezwaar tegen te maken. Je bent verplicht om tegen het einde van het contractjaar je stacaravan te verwijderen en de staanplaats schoon op te leveren. Kun je de stacaravan niet in zijn geheel weg (laten) halen, dan zal deze moeten worden afgebroken en verwijderd.  Je hebt geen recht op vergoeding voor het verplaatsen of afbreken van je stacaravan, zoals bij herstructurering. In het huurcontract en de algemene voorwaarden kunnen aanvullende/afwijkende afspraken staan.