Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Recron-voorwaarden voor vaste standplaatsen

De Recron-voorwaarden voor vaste standplaatsen regelen de rechten en plichten van ondernemers en recreanten die met stacaravans, chalets of zomerhuisjes langdurig op grond van de ondernemer staan.

Belangrijk is dat in de voorwaarden onderscheid wordt gemaakt in de soorten kampeermiddelen die op een vaste standplaats staan. De nieuwe voorwaarden kennen drie categorieën:

  1. de gewone stacaravan of chalet;

  2. de dubbele of geschakelde stacaravan of chalet;

  3. de zomerhuisjes die ter plaatse steen voor steen of plank voor plank zijn opgebouwd.

In alle gevallen gaat het om recreatieonderkomens die eigendom zijn van recreanten en die langdurig op grond staan die van een ondernemer wordt gehuurd. Omdat voor huur van recreatiegrond geen huurbescherming geldt, is het belangrijk in de Recron-voorwaarden de rechten van recreanten en ondernemers goed vast te leggen. De ANWB heeft zich ingezet om de positie van de recreant aanzienlijk te verbeteren met de Recron-voorwaarden.

Een belangrijk punt dat in de Recron-voorwaarden geregeld wordt, is de opzegging van de huurovereenkomst van de grond. Er  wordt een aantal redenen genoemd op grond waarvan de ondernemer kan opzeggen. De meest voorkomende opzeggingsgronden zijn bedrijfsbeëindiging en herstructurering (de ondernemer wil zijn terrein anders inrichten). 

Herstructurering

Recreanten die het terrein moeten verlaten wegens herstructurering ervaren vaak emotionele en financiële schade. In de Recron-voorwaarden is vastgelegd dat de ondernemer de overeenkomst niet zomaar mag opzeggen. Dat mag pas als hij een concreet en uitvoerbaar plan heeft. Dit wil zeggen hij de benodigde vergunningen al heeft of dat deze op korte termijn te verwachten zijn. De opzegtermijn is dan een jaar. Bij verplaatsing op het terrein zelf moet de ondernemer de directe kosten betalen. Bij verplaatsing buiten het terrein hebben de eigenaren van stacaravans en chalets recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op prijsopgaven van professionele verhuizers van stacaravans/chalets. Daarnaast wordt er bij de te betalen vergoeding onderscheid gemaakt tussen de "gewone" stacaravan/chalet en de dubbele of geschakelde chalets. 

Zomerhuisjes

Herstructurering voor zomerhuisjes wordt in de Recron-voorwaarden niet genoemd als opzeggingsgrond. Zomerhuisjes zijn ter plaatse opgebouwd en zijn niet verplaatsbaar. Daardoor verliezen ze bij opzegging van de huurovereenkomst hun waarde. Als de ondernemer wil herstructureren en hij de grond van de zomerhuisjes nodig heeft, zal hij zelf met de recreanten in overleg moeten treden om tot een passende (financiële) oplossing te komen. Er is ruimte voor maatwerk en dat is belangrijk omdat de verschillen tussen de bestaande zomerhuisjes enorm zijn. Als ondernemer en recreant in overleg niet tot een oplossing komen dan kan de recreant het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie of de rechter.

Recron voorwaarden